Finance

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Studijní program Finance propojuje teoretické koncepty s kvantitativními dovednostmi a důrazem na pochopení logiky metod hodnocení investic, finančního zdraví a podstaty finančního rozhodování. V průběhu studia získáš široký rozhled a se naučíš na finanční problémy pohlížet analyticky, kriticky je z různých úhlů pohledu hodnotit a navrhovat možná řešení.

„Od čísel k rozhodnutím, od investic k inovacím“

Rozhled, který program Finance nabízí, dokládá jeho zaměření na řízení osobních financí, investování, bankovnictví, pojišťovnictví či finanční trhy. Vedle toho si osvojíš také schopnost zachytit ekonomické transakce v účetnictví, sestavit a v souvislostech chápat účetní závěrku a využít účetní data k hodnocení finanční pozice a výkonnosti obchodních společností. To vše ve spojení s nezbytným právním základem.

„Chtěl jsem studovat obor, který má perspektivu a nabízí širokou možnost uplatnění doma i v zahraničí. Finance obě podmínky dokonale splňují. Na škole mě příjemně překvapilo, kolik workshopů a přednášek s lidmi z praxe nabízí. Skvělý je i studentský spolek Klub investorů, který propojení s praxí ještě prohlubuje. Příští rok mám v plánu půlroční pobyt v německém Norimberku v rámci programu ERASMUS.“

Jakub Kropáček Jakub Kropáček
student programu Finance

Praxe

Již v průběhu studia můžeš propojit své teoretické znalosti s aplikační sférou. Studenti programu Finance mají možnost si dobrovolně zapsat volitelný předmět MPF_PRAX Praxe, jehož náplní je absolvování praxe ve zvolené společnosti.

V průběhu semestru máš možnost rozšířit si obzory a přijít na přednášky a workshopy, které pro tebe na ECON MUNI připravují zástupci společností působících ve financích. Těmi jsou např. ACCA, UniCredit Bank, Zebra Technologies, Ernst & Young, Deloitte, KPMG, EFEKTA obchodník s cennými papíry, Atlas Copco a mnoho dalších. Pozvánky na aktuální přednášky a workshopy zveřejňujeme na našem Instagramu .

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/finance

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou uplatnění ve funkcích odborných pracovníků na různých úsecích ve finančních institucích a ve finančních a účetních útvarech obchodních korporací, veřejných a nadnárodních institucí. Mohou rovněž pracovat jako analytici a obchodníci na kapitálových trzích, dále jako daňoví poradci, auditoři či konzultanti.

Rozhodneš-li se pracovat jako bankéř, investiční analytik, auditor, účetní nebo daňový poradce, se znalostmi z Financí se na tuzemském ani zahraničním trhu práce neztratíš.

„Volba studia financí na ESF MU byla pro můj rozvoj a směřování klíčová. Poskytla mi skvělý teoretický základ, rozhled, v jakých oblastech se mohu uplatnit a umožnila propojit studium s prací a zapojit se do mnoha mimoškolních aktivit, kde jsem získala řadu důležitých kontaktů.“

Markéta Smolková Markéta Smolková
Audit Analyst at Deloitte Czech Republic

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Více informací naleznete na webu ECON.MUNIMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Finance? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Mgr. Ing. Filip Hampl, Ph.D., LL.M.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info