Hospodářská politika

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat jednooborově nebo v kombinaci s jiným programem.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Program hospodářská politika je jedinečný optimální kombinací aplikované ekonomie a praktického pohledu na fungování trhu a roli státu v ekonomice. Během studia se seznámíte s ekonomickými principy fungování trhu a také s tím, kdy trh selhává a co se s tím dá nebo nedá dělat. Zjistíte, jak ekonomiku ovlivňuje vláda a dozvíte se, proč ne vždy dosáhne svých cílů. Ukážeme vám, jak vlády reagovaly na krize a výzvy v minulosti a jaké z toho plyne poučení pro současnost a budoucnost. Naučíte se analyzovat a předvídat ekonomický vývoj v kontextu aktuálních problémů české, evropské a světové ekonomiky. Pochopíte vliv vývoje hospodářství a dopady dílčích změn na státní finance, spotřebitele, firmy nebo třeba finanční trhy.

Abyste si rozšířili obzory, můžete v rámci studia vyjet studovat na zahraniční univerzity, kde posílíte nejen svoje jazykové schopnosti, ale také získáte globální dovednosti, které po studiu bezesporu uplatníte. V rámci programu hospodářská politika se připravíte na svoji budoucí kariéru nejen získanými odbornými znalostmi, ale také díky kritickému myšlení a analytickému pohledu na věc.

Jako absolventi programu získáte výbornou univerzální kvalifikaci pro práci nejen ve veřejné a státní správě, ale také – a dokonce především – v mnoha dalších ekonomických profesích soukromé sféry. Každá firma potřebuje ekonoma, který neumí jen účetnictví, ale umí se rychle a efektivně orientovat v národní i mezinárodní ekonomice a chápe věci v souvislostech současného světového i historického vývoje.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Komu by prospělo a komu uškodilo zavedení eura v ČR?
  • Proč lidé v Německu vydělávají výrazně více než v ČR a lidé na Ukrajině výrazně méně, i když pracují přibližně stejně hodin?
  • Proč se firmy nesmí domlouvat na cenách?
  • Jak ovlivní změna úrokové sazby centrální banky firmu a jak vaši peněženku?
  • Proč věci v ČR nefungují jako ve Švýcarsku nebo Estonsku?
  • Mělo by se platit u lékaře?
  • Existuje optimální míra zdanění?

Pokud vás zajímají tyto a další podobné otázky a chcete rozumět ekonomickým jevům v souvislostech, tak je program Hospodářská politika právě pro vás.

„Chápat svět v souvislostech“

„Získala jsem pevné základy v ekonomii, které teď rozumím jako propojenému celku. Hospodářská politika nabízí odborné spojení teorie a praxe, díky kterému budu mít široké uplatnění jak ve veřejné, tak v soukromé sféře. Překvapilo mě, že vyučující umí svou vysokou odbornost také srozumitelně předat. Získané znalosti mi pomohly k pracovní stáži v prestižní mezinárodní společnosti.“

Magda Krupárová Magda Krupárová
studentka Hospodářské politiky

Praxe

Součástí bakalářského programu není stáž ve firmě nebo státní správě.

Chcete vědět víc?

https://www.econ.muni.cz/o-nas/organizacni-struktura/katedra-ekonomie

Uplatnění absolventů

Jako absolventi tohoto oboru odejdete s komplexními znalostmi o fungování hospodářství jako celku. Budete také umět analyzovat ekonomickou situaci jednotlivých podniků i domácností.

Toto vzdělání vám otevírá dveře ve státní a veřejné správě – například na ministerstvech, v České národní bance, Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Také ale v orgánech EU i jiných národních i mezinárodních institucích. Budete ideálními kandidáty i pro analytickou, tvůrčí i vedoucí činnost v soukromém sektoru – například u finančních institucí a bank, u poradenských společností nebo ve výrobní sféře.

Absolvování oboru vám dá rovněž dobré předpoklady pro další studium v magisterských studijních programech na všech vysokých školách ekonomického zaměření v ČR a v zahraničí.

„Štúdium na ESF pre mňa definujú tri slová: príležitosti, podnety a priateľstvá, ktoré si z nej ďalej do života odnášam. Výborne ma tiež pripravila na moje ďalšie štúdium, kde dodnes benefitujem z poznatkov načerpaných v obore Hospodárska politika.“

Ema Grajcarová Ema Grajcarová
London School of Economics and Political Science

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Více informací naleznete na webu ECON.MUNIMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Sdružené studium

V rámci sdruženého studia má uchazeč možnost věnovat hlavní část studia (120 kreditů) jednomu studijnímu programu, který si doplní dalším – tzv. vedlejším (60 kreditů). Student se zapisuje do studijního programu, ve kterém absolvuje hlavní studium, na vysokoškolském diplomu má potom programy uvedeny oba dva. Výjimkou jsou programy směřující k profesi učitele, kde jsou oba předměty studia rovnocenné a závěrečnou práci je možné psát v rámci libovolné aprobace.

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Hospodářská politika jako vedlejší program

Kombinace s programy z Filozofické fakulty
Kombinace s programy z Fakulty informatiky
Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Sdružené studium

Kombinace s programy z Filozofické fakulty

Kombinace s programy z Fakulty informatiky

Kombinace s programy z Fakulty sociálních studií

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ano
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Hospodářská politika? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info