Regionální rozvoj a cestovní ruch

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zamysleli jste se někdy nad tím, proč ekonomický růst není rovnoměrný a proč jsou některé regiony vyspělé více a některé méně? Zajímáte se o cestovní ruch a chtěli byste vědět více o významu cestovního ruchu pro ekonomiku regionů? Připravíme vás zde na práci všude tam, kde je potřebné chápat ekonomické a společenské podmínky v prostorových souvislostech.

Studium je založené na zajímavých přednáškách doplněných o praktická cvičení. Díky nim se například seznámíte s procesem podpory rozvojových projektů z veřejných zdrojů, naučíte se oceňovat nemovitosti a vyzkoušíte si praktické úkoly z managementu a marketingu cestovního ruchu.

Jedinečností tohoto programu je jeho kreativita a multidisciplinární přístup. Poznáte vztahy mezi podmínkami regionu a úrovní jeho rozvoje. Současně vás dobře připravíme na komunikaci s experty z dalších oborů, jako je například podniková ekonomika nebo územní plánování. Díky tomu bude mít rozhodování, na kterém se budete podílet, komplexní charakter.

Po dokončení studia budete umět diskutovat význam rozmanitých aspektů ekonomické vyspělosti regionů či vysvětlit roli cestovního ruchu v těchto procesech. Zvládnete používat základní metody prostorové analýzy a posoudit ekonomické, sociální a environmentální charakteristiky regionů.

Naučíme vás zhodnotit význam a přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky a politiky cestovního ruchu. Budete se orientovat ve tvorbě strategických vizí, koncepcí a rozvojových plánů. Samostatně dokážete analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhnout strategii jejího rozvoje, včetně strategie marketingové.

Je studium programu pro vás?

  • Zajímá vás cestovní ruch?
  • Bavilo by vás analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhovat strategie jejího rozvoje?
  • Chcete rozumět nerovnostem ve vyspělosti jednotlivých regionů a příčinám jejich vzniku?
  • Přáli byste si uplatnit své poznatky o regionálním rozvoji v managementu obcí, regionů a státu nebo v managementu organizací cestovního ruchu?
  • Bavilo by vás připravovat žádosti o podporu rozvojových projektů nebo se naopak podílet na rozhodování o jejich podpoře?
  • Rádi byste se naučili oceňovat nemovitosti a zpracovávat odborné posudky?

Pokud ano, rozhodně neváhejte a přihlaste se na Regionální rozvoj a cestovní ruch!

„Objev všude kolem sebe skrytý kapitál“

Praxe

Během studia můžete absolvovat praxi v institucích státní správy a samosprávy – například na obecních úřadech, magistrátech a krajských úřadech. Máte možnost realizovat se i v organizacích, které se zabývají cestovním ruchem – například ve společnostech destinačního managementu. Budete moci také pracovat v podnikatelských, neziskových a veřejných organizacích, které připravují žádosti o podporu rozvojových projektů z veřejných prostředků a které se podílí na jejich realizaci.

Chcete vědět víc?

http://www.econ.muni.cz/katedra-regionalni-ekonomie-a-spravy

Uplatnění absolventů

Po absolvování studia můžete pracovat na různých pozicích v soukromých i veřejných institucích. Svoje uplatnění najdete v managementu regionální i municipální veřejné správy nebo v oblasti cestovního ruchu.

Budete se moci realizovat třeba jako projektový manažer, manažer agentury cestovního ruchu nebo agentury regionálního rozvoje, odborný pracovník ve veřejné správě, specialista na marketing města či turistické destinace, manažer podniků v cestovním ruchu, ekonomický konzultant nebo realitní makléř. Naši absolventi pracují také ve veřejných organizacích, které rozhodují o udělování podpory jednotlivým projektům a kontrolují jejich realizaci.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Podrobné informace k přijímacímu řízení naleznete na webu ECON.MUNI. Kontakty a dotazy k Testu studijních předpokladů, dotazy k technickým záležitostem elektronické přihlášky a k platbě za elektronicky podanou přihlášku pište na adresu prihlaska@muni.cz. Dotazy k organizaci studia posílejte na adresu studijního oddělení fakulty studijni@econ.muni.cz.

Kritéria hodnocení

Více informací naleznete na webu ECON.MUNIMUNI.CZ.

Doporučená literatura

Ukázky Testů studijních předpokladů (TSP) z minulých let a oborových testů naleznete na ECON.MUNI.


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Regionální rozvoj a cestovní ruch? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Dominika Tóthová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info