General Medicine

Podat přihlášku

Co se naučíte

Šestiletý magisterský prezenční studijní program připravuje absolventy pro profesi lékaře. Je ukončen titulem MUDr. (doktor všeobecného lékařství). Je určen absolventům středních škol ukončených maturitní zkouškou. Během prvních dvou let jsou ve studijním plánu zahrnuty především teoretické předměty (Biologie, Biofyzika, Chemie a Biochemie, Anatomie, Histologie, Fyziologie). Pro úspěšné studium těchto předmětů je nezbytná výborná předchozí znalost přírodovědně zaměřených předmětů na gymnaziální úrovni. Výuka se uskutečňuje formou přednášek, laboratorních cvičení a seminářů.

Praxe

Během 4. a 5. ročníku prochází student postupně stážemi na jednotlivých klinikách. Výuka je doplňována přednáškami. Poslední rok je věnován předpromočním stážím, při nichž studenti pracují na klinikách pod dozorem zkušených lékařů. V průběhu studia absolvuje student rovněž 4 prázdninové praxe, během nichž se postupně seznamuje s provozem ve zdravotnických zařízeních a praktickými postupy.

Chcete vědět víc?

www.med.muni.cz

Uplatnění absolventů

Absolventi najdou široké uplatnění ve všech lékařských oborech, včetně hygienické služby a dětského lékařství. Mohou pracovat rovněž jako vědečtí pracovníci v oborech biomedicínských věd nebo jako specializovaní reprezentanti farmakologických firem.

Termíny

4. 1. – 8. 8. 2021

Termín pro podání přihlášek

Podat přihlášku

Předměty – příklad průchodu studiem

Jak může vypadat vaše studium:

Jednooborové studium

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 6 let
Vyučovací jazyk angličtina
Studium v cizích jazycích je zpoplatněné
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail na

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info