Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví

Laboratorní diagnostika

Představení studijního programu

Proč byste měli jít studovat náš program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví? Poznáte laboratorní zázemí fakultních nemocnic v Brně. Naučíte se provádět diagnostická vyšetření, budete vědět, jaké testy se používají pro konkrétní nemoci a patologické stavy. Budete znát jejich důležitost pro stanovení diagnózy pacienta.  

Naučíte se pracovat s nejmodernější laboratorní technikou. Současně získáte vzdělání v základních klinických laboratorních oborech jako je klinická biochemie, hematologie a transfuzní lékařství, mikrobiologie, imunologie, genetika a patologie. V klinických laboratořích fakultních nemocnic v Brně využijete získané teoretické znalosti, naučíte se i praktické dovednosti, které využijete po absolvování studia.  

Studium je zaměřené také klinicky. Ve volitelných předmětech potkáte pacienty. A to například při odběru krevních vzorků nebo získávání klinické diagnózy. Během studia můžete absolvovat prázdninovou stáž v nemocniční laboratoři v Gironě ve Španělsku nebo absolvovat v rámci Erasmu část studia ve Velké Británii na univerzitě ve Wolverhamptonu.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Máte zájem o přírodní vědy a medicínu?
  • Nebojíte se nových technologií? Chcete rozumět tomu, jak fungují?
  • Baví vás práce v laboratoři?
  • Jste manuálně zruční?

Odpověděli jste kladně? Pak je program Laboratorní diagnostika ve zdravotnictví pro vás ten pravý.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

Praxe

Náš program je profesně zaměřený a praxe je důležitou součástí nácviku praktických dovedností. Praxe je hlavní náplní výuky 5. semestru. Probíhá v klinických laboratorních ústavech a odděleních ve Fakultní nemocnici Brno a Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně. Poznáte klinické laboratorní zázemí fakultních nemocnic napříč všemi laboratorními provozy a sami získáte představu o svém budoucím uplatnění. 

Uplatnění absolventů

Získáte odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotního laboranta nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie. Naleznete uplatnění při vysoce kvalifikované práci v laboratořích zdravotnických zařízení nebo ve výzkumných pracovištích. Budete vybaveni solidními teoretickými a praktickými dovednostmi, které získáte v prostředí medicínských laboratoří.  

Podmínky přijetí

Zkoušky se konají formou písemných testů 20. 6. 2019. Jsou testovány znalosti z biologie a chemie. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná, každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Délka trvání každého testu je 50 minut. Maximální počet bodů 80. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na středních školách.

Kritéria hodnocení

Na základě součtu bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Doporučená literatura

Učebnice chemie a biologie pro gymnázia, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále. Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: www.med.muni.cz/uchazeci; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Modelové testové otázky k přijímacím zkouškám na LF MU k procvičování biologie, chemie a fyziky.

Zpráva o výsledku přijímacího řízení

https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/zprava-o-vysledku-prijimaciho-rizeni-do-bakalarskeho-a-magisterskeho-pomaturitniho-studia

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium

Jedná se o studium, ve kterém má student předem definovaný seznam povinných předmětů, jež si doplní z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve výběru předmětů má student větší volnost než například u jednooborového studia se specializací.

Můžete pokračovat v navazujícím magisterském studiu programu Bioanalytik na Přírodovědecké fakultě MU v Brně. Můžete také zvolit navazující magisterské studium jiného přírodovědného studijního programu.

Chcete vědět víc?

http://www.med.muni.cz/index.php?id=939&pracoviste=110616

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

MUDr. Zdeňka Čermáková, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info