Veřejná správa

Představení studijního programu

Program vám otevře cestu k pochopení rozličných forem činnosti, organizace nebo jednotlivých procesů a vztahů ve veřejné správě. Studium bude kultivovat vaše analytické schopnosti, které jsou dnes žádány v nejrůznějších oborech lidské činnosti – vedle výuky a výzkumu také v poradenství, manažerských profesích, neziskovém sektoru či státní správě a samosprávě.

Povedeme vás k poznání a pochopení souvislostí jednotlivých forem činnosti veřejné správy, či postupů při vydávání správních aktů. Seznámíte se nejen s příslušnými subjekty veřejné správy, ale také s její reformou, činností a jednotlivými procesy v rámci veřejné správy. Současně si rozšíříte schopnosti používat praktické poznatky z různých oborů souvisejících s činností veřejné správy.

Program vám také umožní specializovat se na konkrétní část veřejné správy. Budete mít na výběr čtyři specializace: finanční správu, katastrální správu, správu sociálního zabezpečení a všeobecnou veřejnou správu. Máte tak možnost své studium úzce specializovat a věnovat se opravdu té oblasti, která vás nejvíce zajímá.

Při studiu se mimo jiné naučíte zpracovat a odůvodnit správní rozhodnutí, vysvětlit souvislosti a vztahy mezi správním právem a souvisejícími obory a vhodně a správně používat právní předpisy na různé praktické situace. Dozvíte se také, jak navrhnout řešení jednotlivých konkrétních případů z oblasti veřejné správy a jak vybrané řešení zdůvodnit.

Dále se naučíte prezentovat své znalosti a dovednosti v příslušných oblastech specializace. To bude navíc doplněné jazykovou znalostí a schopností práce s právními informačními systémy.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na následující otázky:

  • Zajímáte se o veřejnou správu nebo v ní přímo pracujete? 
  • Chcete proniknout do právní regulace úřední činnosti? 
  • Nemáte čas studovat pět let magisterský program denní formou? 
  • Chcete vědět více o veřejné správě a chcete se vyznat v jejím leckdy složitém světě? 

Pokud vás tyto otázky zajímají, tak neváhejte a přihlaste se. 

Zajišťuje Právnická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

„Studium veřejné správy jsem si vybrala, abych získala kvalitní teoretický základ pro mou pracovní praxi na úřadu a zároveň abych někdy v budoucnu případně nezůstala bez možnosti kariérního postupu ve státní správě. Obsah i forma studia zatím plní má očekávání. Získávám přehled o všech právních odvětvích, své znalosti nám předávají erudovaní vyučující s bohatými zkušenostmi ze soudní či správní praxe. Oceňuji i jejich vstřícný přístup. Největší výhodu kombinované formy studia pro mě představuje možnost poměrně dobře časově skloubit studium s pracovními povinnostmi v zaměstnání i péčí o rodinu.“

Markéta Ambrožová Markéta Ambrožová
studentka Veřejné správy

Praxe

Vzhledem ke kombinované formě studia, která se dá zvládnout při zaměstnání nebo podnikání, není studium programu spojeno s žádnou praxí. Samotná výuka probíhá v blocích, které jsou většinou v pátky, a snaží se co nejvíce přizpůsobit požadavkům studentů.

Uplatnění absolventů

Tento prakticky zaměřený studijní program je koncipován tak, abyste získali kvalifikaci pro práci ve státní sféře, samosprávě, i v soukromém sektoru. Budete schopni zvládnout jak činnost kvalitního profesionála, tak i voleného funkcionáře ve veřejné správě na všech úrovních státní správy a samosprávy – a to včetně manažerských postů v jiných institucích veřejného sektoru.

„Veřejnou správu ve směru Finanční správa v kombinované formě studia jsem si vybral proto, že je to šance, jak prohloubit znalosti a vědomosti v oblasti práva i při zaměstnání. Na pracovníky veřejného sektoru jsou kladeny čím dál vyšší nároky a prohlubování znalostí je možnost, jak těmto nárokům čelit. Na studiu nejvíce oceňuji kvalitu pedagogů, kteří mají krom svých akademických znalostí také znalosti z praxe a jsou schopni na praktických příkladech uvádět právo do života a činit jej srozumitelným pro všechny.“

Robert Gryga Robert Gryga
absolvent Veřejné správy

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů 27. – 28. 4. 2019 (sobota – neděle).

Podrobné informace o Testu studijních předpokladů (TSP) jsou na internetové adrese: http://www.muni.cz/tsp

Doporučená literatura

S výjimkou případného seznámení se se staršími variantami TSP (viz http://www.muni.cz/tsp/) není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Úplné znění všech variant Testu studijních předpokladů z předchozího přijímacího řízení, klíče správných odpovědí a základní statistické charakteristiky najdete na stránce http://www.muni.cz/tsp/. Centrum dalšího vzdělávání PrF nabízí zájemcům o studium Přípravný kurz k přijímačkám 2019. Bližší informace najdete na http://kurzy.law.muni.cz

Možnosti studia a předměty

Jednooborové studium se specializací

Studium obsahuje společnou část předmětů pro daný studijní program a část předmětů pro specializaci, který dále umožňují prohloubit znalosti v konkrétní oblasti. Studijní program může nabízet více specializací, student si vybírá jednu z nich.

Studijní program může pokračovat i v navazujícím programu Veřejná správa, ve kterém si prohloubíte své znalosti veřejné správy.

Chcete vědět víc?

https://www.law.muni.cz/content/cs/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

Mgr. Tomáš Svoboda

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info