Regionální rozvoj a správa

Popis oboru

Studium bakalářského oboru Regionální rozvoj a správa je zaměřeno na klíčové procesy společenské evoluce, jejíž hybnou silou je hospodářský růst, optimálním směrem udržitelný rozvoj a hlavním smyslem zvyšování kvality života. V souladu s tím otevírá cestu k pochopení vazeb mezi územními podmínkami a výsledky rozvoje. Studenti tak získají znalosti a dovednosti potřebné pro zpracování analýz reflektujících občanské a podnikatelské preference hlavních aktérů rozvoje využitelných v moderních manažerských a marketingových postupech. Z praktického pohledu jde o integrální součást správy a managementu regionů a obcí a rovněž podnikového managementu zahrnujících i tvorbu strategických vizí, koncepcí a plánů rozvoje. A právě v komplexním chápání společenského rozvoje v jeho prostorových souvislostech spočívá jedinečnost tohoto kreativního programu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit prostorové zákonitosti a metodické postupy vytvořené v regionální ekonomii a souvisejících vědních oborech
  • aplikovat získané poznatky v územní správě a managementu na lokální a regionální příp. národní úrovni
  • aplikovat získané poznatky v managementu a marketingu firem, zvláště v oblastech s významnými vazbami na prostorovou dimenzi podnikání
  • identifikovat rozpor mezi politikou prostorového plánování a praxí.
  • připravovat žádostí o podporu projektů z veřejných zdrojů
  • oceňovat nemovitosti a zpracovávat relevantní expertízy
  • komunikovat s domácími i zahraničními odborníky z hraničních oborů (např. podnikové ekonomiky, územního plánování a ekologie).

„Chtěl jsem studovat obor, kde bych mohl skloubit zájem o ekonomii, politiku a zeměpis. Proto byl obor Regionální rozvoj a správa naprosto ideální volba. Na studiu mě velmi příjemně překvapila kvalita výuky jazyků a ochota a přístup všech vyučujících. Rád bych během studia využil možnosti pracovní stáže, nejlépe v zahraničí.“

Adam Ostrý Adam Ostrý

Uplatnění absolventů

Vyvážený mix získaných znalostí a dovedností umožňuje absolventům programu najít zaměstnání v soukromých i veřejných institucích dle vlastních priorit. Z potenciálních pracovních pozic lze uvést odborného pracovníka ve státní či územní správě a samosprávě, projektového manažera, ekonomického konzultanta, marketingového specialisty nebo realitního makléře. Významným přínosem je skutečnost, že absolvování programu usnadňuje zahájení vlastního podnikání

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

64 %

absolventů mělo práci už v době státnic

27 700 Kč

průměrný nástupní plat

Robert Franče

„Studium oboru Regionální rozvoj a správa mě obohatilo nejen po stránce znalostní, ale hlavně díky interaktivní a rozmanité výuce rozvinulo spoustu osobních dovedností klíčových pro úspěch v mé profesionální kariéře.“

Robert Franče
Vedoucí oddělení – Erasmus+; Mládež; Evropská komise, Generální ředitelství pro vzdělávání, mládež, kulturu a sport

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Regionální rozvoj a správa


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.econ.muni.cz/katedra-regionalni-ekonomie-a-spravy

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info