Zeměpis se zaměřením na vzdělávání

Geografické myšlení - cesta k trvalé udržitelnosti.

Představení studijního programu

Geografie je vědou o Zemi, lidech a prostoru. Během studia porozumíte tomu, co se děje okolo vás, a jak dění na Zemi ovlivňuje život lidí. Geografie je užitečná, neboť popisuje a prozkoumává zajímavá místa a navrhuje opatření, která jsou prospěšná lidem i přírodě. Během studia si budeme klást následující otázky a společně na ně hledat odpovědi: Co to je? Kde to je? Jaké to je? Proč je to tam? Jak to vzniklo? Jaký a na co to má vliv? Jak se to bude pravděpodobně vyvíjet dál? A zejména pak: Jak by to mělo být uzpůsobeno ve prospěch člověka a přírody?

Informace a data potřebné k zodpovězení uvedených otázek se naučíte samostatně získávat a zpracovávat pomocí geografických informačních systémů (GIS) i dalších metod a softwarů. Specifikem studia je velký podíl práce v terénu, a to jak přímo v Brně, tak v jeho blízkém okolí, regionech Česka, v blízkém i vzdáleném zahraničí – pěšky, na kole i formou expedice. Záleží jen na vás, co si zvolíte.

Při své práci budete využívat mapy, GPS, dron, specializovaná měřidla atd. Cílem studia je, abyste získané geografické znalosti a dovednosti zajímavým a tvůrčím způsobem předávali žákům a studentům ve školní praxi.

Během studia na katedře geografie se budete moci zapojovat do výzkumných projektů katedry, účastnit se sportovních akcí, ale také vyjet na zahraniční pobyty po celém světě.

Je studium programu pro vás?

Jak poznáte, že studium zeměpisu se zaměřením na vzdělávání je pro vás to pravé? Odpovězte „ano“ na následující otázky.

  • Chcete myslet v souvislostech o tom, co se děje kolem vás?
  • Baví vás pracovat v terénu?
  • Máte rádi moderní technologie?
  • Jste kreativní a baví vás improvizovat?
  • Chcete být v budoucnu učitelem nebo učitelkou?
Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Výsledky přijímacích řízení z minulých let zde

Praxe

Studium učitelství geografie je rozděleno do tří hlavních bloků – kartografie a GIS, fyzická geografie a socioekonomická geografie. Každý z těchto bloků je ukončen týdenní terénní praxí, na které načerpáte řadu odborných znalostí, ale také budete mít možnost lépe poznat vaše spolužáky i vyučující. Během studia absolvujete i terénní praxi v zahraničí. Do terénu se však dostanete i v rámci volitelných předmětů – blíže můžete podívat na známá i méně známá místa v Brně a jeho blízkém okolí. Vždyť krajina je pro geografa laboratoří!

V rámci pedagogicko-psychologického modulu absolvujete učitelské praxe ve školách.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent studijního programu „Zeměpis se zaměřením na vzdělávání“ budete odborníkem na škálu geografických témat – např. zemětřesení, sopečná činnost, počasí a podnebí, urbanizace, zemědělství, průmysl, doprava, obchod, migrace apod. S pomocí moderních přístrojů (GPS, půdní sondy, konduktometr ad.) budete získávat vlastní geografická data a zpracovávat je pomocí geografických informačních systémů. Budete tvořit vlastní mapy či hodnotit snímky z družic. Budete mít široké povědomí o vztazích mezi jednotlivými složkami krajiny a o dopadech lidské činnosti na dění okolo vás. Veškeré teoretické znalosti si budete ověřovat při práci v terénu a učit se je tvůrčím způsobem předávat žákům a studentům.

Studium vás připraví na předávání těchto informací při povolání asistenta pedagoga žákům na základních školách, můžete působit vědecko-popularizačních centrech, střediscích volného času, v cestovním ruchu či v institucích státní správy se zaměřením na oblast vzdělávání.

Podmínky přijetí

Test studijních předpokladů

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu na MUNI PED pro rok 2019/2020

Zpráva o výsledku přijímacího řízení

https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/zprava-o-vysledku-prijimaciho-rizeni-do-bakalarskeho-a-magisterskeho-pomaturitniho-studia

Možnosti studia a předměty

Sdružené studium

Studijní program pokračuje navazujícím magisterským studiem Učitelství zeměpisu pro základní školy a následně i doktorským programem Didaktika geografie, který je v České republice jediný svého druhu.

Chcete vědět víc?

Informace o studiu jsou zveřejněny na webových stránkách Pedagogické fakulty MU: http://www.ped.muni.cz/ a Katedry geografie PdF MU: https://katedry.ped.muni.cz/geografie/

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI


Nebo nám pošlete e-mail

RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info