Management měst a regionů

Bakalářské studium v kombinované formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Zajímáte se o dění kolem vás? Chcete rozvíjet svou obec nebo město? Přemýšlíte, jak věci veřejné lépe plánovat a organizovat? Je pro vás spolupráce s odborníky z jiných profesí výzvou? Připravíme vás na práci všude tam, kde je potřebné chápat ekonomické a společenské podmínky v prostorových souvislostech.

Studium je založené na zajímavých přednáškách doplněných o poznatky a zkušenosti osobností z praxe. Díky nim se například seznámíte s procesem přípravy a implementace rozvojových projektů, naučíte se oceňovat nemovitosti, získáte dovedností v oblasti hodnocení konkurenceschopnosti regionů nebo si vyzkoušíte praktické úkoly z managementu a marketingu měst a destinací.

Jedinečností tohoto programu je jeho kreativita a multidisciplinární přístup. Poznáte vztahy mezi podmínkami regionu a úrovní jeho rozvoje. Současně vás dobře připravíme na komunikaci s experty z dalších oborů, jako je například podniková ekonomika nebo územní plánování. Vedle toho klademe důraz na práci s relevantními daty a na jejich správnou a srozumitelnou interpretaci. Díky tomu bude mít rozhodování, na kterém se budete podílet, komplexní charakter.

Po dokončení studia budete umět použít základní metody prostorové analýzy a vyhodnotit dopady podnikatelských i volnočasových aktivit na ekonomické, sociální a environmentální charakteristiky regionů.

Naučíme vás zhodnotit význam a přínosy jednotlivých nástrojů regionální politiky, včetně politiky cestovního ruchu. Budete se orientovat ve tvorbě strategických vizí, koncepcí a rozvojových plánů. Samostatně dokážete analyzovat tržní prostředí destinace cestovního ruchu a navrhnout strategii jejího rozvoje.

Je studium programu pro vás?

Odpovězte si na tyto otázky:

  • Chcete uplatnit své manažerské dovednosti v managementu obcí, regionů a státu nebo v managementu organizací cestovního ruchu?
  • Láká vás podílet se na rozvojových projektech měst a regionů?
  • Rádi byste se naučili oceňovat nemovitosti a zpracovávat odborné posudky?
  • Bavilo by vás pracovat na marketingu města nebo destinace?

Souhlasně přikyvujete? Podejte si přihlášku!

Kombinovaná forma studia

Výuka probíhá zpravidla v pátek odpoledne a v sobotu formou tzv. tutoriálů (soustředění), obvykle třikrát až čtyřikrát v semestru. V ojedinělých případech může být tato výuka doplněna vhodnými přednáškami či workshopy (semináři) i v průběhu jiných dnů, tyto však lze vždy sledovat i online prostřednictvím tzv. Studia online či MS Teams, Zoom apod. Dají se zhlédnout případně také ze záznamu v offline podobě. Přístup do Studia online, MS Teams či Zoom mají studenti MU k dispozici zdarma, takže nejsou nutné žádné dodatečné náklady.

„Podílejte se na udržitelném rozvoji regionů!“

Praxe

Během studia vás čeká dvanáctitýdenní praxe v institucích či firmách orientovaných na rozvoj měst a regionů. Nemusí to být jen obecní či krajské úřady, ale máte možnost se realizovat v podnikatelských, neziskových či jiných veřejných organizacích, které připravují a uskutečňují rozvojové projekty z veřejných prostředků nebo se zabývají managementem a marketingem destinací cestovního ruchu.

Praxe vám nepochybně pomůže i při volbě a zpracování závěrečné práce. Ta bude mít podobu praktického projektu, který řeší konkrétní problém organizace, kde praxe probíhá.

Pracujete ve studovaném oboru? Praxe pak může proběhnout i u současného zaměstnavatele.

Uplatnění absolventů

Jako absolvent se budete snadno orientovat v otázkách strategického rozvoje měst a regionů. Pojmy jako brownfield, smart cities, regionální inovační ekosystém nebo kreativní průmysly vám nebudou cizí. Studium vás připraví na práci v soukromých i veřejných institucích, které se aktivně podílejí na tom, jak vypadá veřejný prostor kolem nás. Budete moci ovlivňovat kvalitu života lidí ve městech i na venkově.

Budete moci urychlit svůj kariérní růst v managementu regionální i municipální veřejné správy, v oblasti řízení a koordinace cestovního ruchu nebo v ekonomickém poradenství. Jako absolvent najdete svoje místo v pozici projektového manažera, manažera destinační agentury nebo agentury regionálního rozvoje. Můžete se uplatnit i jako specialista na marketing města či turistické destinace, jako ekonomický konzultant veřejných investic nebo realitní makléř. Naši absolventi pracují také ve veřejných organizacích, které rozhodují o udělování podpory jednotlivým projektům nebo zastávají pozice analytiků regionálních dat a starají se o jejich vizualizaci a interpretaci.

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Ekonomicko-správní fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ne
kombinovaná ano
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Management měst a regionů? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Ing. Martin Šauer, Ph.D.

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info