Kyberbezpečnost

Bakalářské studium v prezenční formě.

Program je možné studovat pouze jednooborově.

Termíny přihlášek

Co se naučíte

Cítíte příležitost na rychle rostoucím pracovním trhu odborníků na kyberbezpečnost? Baví vás dívat se počítačovým systémům "pod kůži", dozvědět se co nejvíce o jejich podstatě, vlastnostech a chování? Chcete znát motivace kyberútočníků a orientovat se v právním prostředí IT? Chcete studovat na prestižní škole disponující vlastním Kybernetickým polygonem a spolupracující se špičkovými firmami a vedoucími institucemi místní, národní i mezinárodní úrovně? Pak je profesní bakalářský program Kyberbezpečnost tou pravou volbou. V českém prostředí unikátní multidisciplinární tříleté profesní bakalářské studium zahrnuje řízenou odbornou stáž a připravuje studenty pro bezprostřední nástup do praxe, přičemž zájemci mohou pokračovat v navazujícím magisterském studiu.

Stavíme bezpečnou informační společnost

Praxe

Ve studijním programu Kyberbezpečnost studenti absolvují povinnou stáž v délce 12 týdnů/480 hodin v rámci jednoho semestru. Odborná stáž má za cíl studenty seznámit s reálnými aspekty provozu bezpečných systémů a naučit pracovat v multidisciplinárních týmech. Více informací ke stážím najdete přímo u předmětu v Katalogu předmětů, ve studijních materiálech předmětu nebo na stránkách.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou dobře uplatnit jako správci systémů, sítí, operátoři bezpečnostních dohledových center (SOC), členové týmů CSIRT, nižší či střední management kyberbezpečnosti, softwaroví inženýři bezpečných IT aplikací a systémů, ale i jako školicí pracovníci či asistenti manažerů kyberbezpečnosti.

V evropském měřítku je doložen zájem až o stovky tisíc pracovníků schopných vykonávat kyberbezpečnostní profese. Poptávka skokově zesílila po přijetí evropské směrnice NIS2 o vysoké úrovni kyberbezpečnosti v Unii se zaměřením na kritickou infrastrukturu. Obdobně zafunguje chystaný energetický kodex Network Code on Cybersecurity. Dobudoucna lze čekat další poptávku po bezpečnostních expertech kolem regulace umělé inteligence v EU.

Podmínky přijetí

Údaje z předchozího přijímacího řízení (přihlášky 1. 11. 2023 – 29. 2. 2024)

Bakalářské studium Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Bližší informace naleznete zde: http://www.muni.cz/study/admission/bachelor_test Uchazečům do jednooborového studia Informatika, Programování a vývoj aplikací nebo Kyberbezpečnost bude prominuta přijímací zkouška v případě, že nebyli již dříve zapsaní k bakalářskému studiu na FI MU (u programu Informatika, kde lze volit více studijních plánů, je třeba mít navíc jednooborové studium označeno jako první prioritu) a řádně doloží splnění některého z následujících kritérií: a) výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do 2. 4. 2024 včetně mezi 20 % nejlepších, b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do 2. 4. 2024 včetně mezi 45 % nejlepších, c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů, c) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5, d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130 a současně jejich studijní průměr na střední škole za poslední 4 roky ze všech předmětů na konci školního roku (u posledního ročníku se počítá výsledek v pololetí) jejich studia není horší než 1,5, (nejedná se o průměr průměrů z jednotlivých roků, ale o průměr všech známek přes všechny uvažované roky) e) finalista Středoškolské soutěže v kybernetické bezpečnosti (pořádané AFCEA,https://www.kybersoutez.cz/), f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola (pokud soutěž nemá okresní kolo, tak kola krajského)středoškolské odborné soutěže v České republice zařazených do programu Excelence SŠ z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategorie A, B, P), Fyzikální olympiáda (kategorie A, B), Chemická olympiáda (kategorie A, B), Astronomická olympiáda (kategorie A, B), Biologická olympiáda (kategorie A, B), Logická olympiáda (kategorie C), Soutěž v programování (kategorie SŠ - programovací jazyky mládež, SŠ - programování webu), nebo úspěšný řešitel alespoň krajského kola středoškolské odborné soutěže na Slovensku z následujícího seznamu: Matematická olympiáda (kategória A), Olympiáda v informatike (kategória A), Fyzikálna olympiáda (kategórie A, B), Chemická olympiáda (kategória A), Biologická olympiáda (kategória A), ZENIT v programování (kategórie A, Web Developer, Graphic Designer), g) úspěšný řešitel krajského kola Středoškolské odborné činnosti (SOČ) v oborech matematika a statistika; fyzika; chemie; elektrotechnika, elektronika telekomunikace; informatika., h) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které označí a doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni. https://www.fi.muni.cz/admission/guide.html

Doporučená literatura

S výjimkou seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Varianty TSP z předchozích přijímacích řízení najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp


Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Možnosti studia

Jednooborové studium

Studium, ve kterém má student předem jasně definovaný seznam povinných předmětů. Ty si zpravidla doplní z široké nabídky povinně volitelných a volitelných předmětů. Vybranému vědnímu oboru se pak věnuje naplno.

Navazující studium

Informace o studiu

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia bakalářský
Forma prezenční ano
kombinovaná ne
distanční ne
Možnosti studia jednooborově ano
jednooborově se specializací ne
v kombinaci s jiným programem ne
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština
Bodové hranice a počty přijatých z minulých let

Váháte?
Máte otázku?

Nechte si poradit v diskusním fóru Masarykovy univerzity

Diskusní fórum MUNI

Nebo nám pošlete e-mail

Potřebujete zjistit něco o přijímacím řízení, TSP, termínech nebo máte jinou obecnou otázku?

Napište nám na prihlaska@muni.cz.

Zajímá vás obsah a podmínky studia programu Kyberbezpečnost? Zeptejte se přímo konzultanta programu:

Jana Zemanová

Konzultant programu

e‑mail:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info