Tělesná výchova a sport

Popis oboru

Posláním tříletého bakalářského studia tělesné výchovy a sportu je připravit kvalifikované, vysokoškolsky vzdělané odborníky pro sportovní edukaci talentovaných jedinců všech věkových kategorií ve vybraných sportovních odvětvích, ale i pro sportovní výchovu běžné populace v jejich volnočasových pohybových aktivitách. Obor je současně prvním stupněm učitelského (jednooborového) zaměření na tělesnou výchovu.

Studijní směr: Trenérství

Rozhodčí fotbalu

Rozhodčí florbalu

Rozhodčí ledního hokeje

Úspěšný absolvent je schopen

 • umí popsat praktické dovednosti ve sportech a sportovních disciplínách
 • je schopen vysvětlit historii, pravidla, teorii, biomedicínskou problematiku, psychologii a pedagogiku aplikovanou na vybrané sporty
 • je schopen aplikovat poznatky z teorie sportovního tréninku na konkrétní sport a konkrétní věkovou a výkonnostní úroveň
 • umí analyzovat základní poznatky vědecké práce trenéra
 • umí sestavit strukturu pohybového výkonu v dané sportovní disciplíně

„Fakultu sportovních studií jsem si vybral z důvodu zajímavého oboru managementu sportu. Důležitá byla pro mě rovněž možnost skloubit studium s tréninkama a zápasama, což by na jiných fakultách často neprošlo. Hlavním důvodem však bylo, že jsem chtěl v budoucnu dále pracovat ve sportovním prostředí. Co bych především vyzdvihl na Fakultě sportovních studií jsou fajn spolužáci, kteří neřeší pouze školu a ochota všech vyučujících vyjít každému studentovi vstříc.“

Tomáš Hampl Tomáš Hampl
student oboru Management sportu

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského studia je vzdělán buď jako specialista na tvorbu specifických tréninkových programů realizovaných s výkonnostními sportovci, nebo jako specialista na tvorbu specifických tréninkových programů realizovaných ve volnočasových zařízeních s různými skupinami obyvatel. Touto diferenciací je podmíněno i jeho uplatnění ve sportovních klubech, svazech v prvním případě, ve fitcentrech, posilovnách, Asociaci sportu pro všechny, občanských sdruženích atd. ve případě druhém. Jejich vzdělání je postaveno především na znalostech a dovednostech kinantropologických a biologicko-medicínských s důrazem na zvolenou specializaci. Poněvadž se mohou uplatnit i jako funkcionáři klubů, je jejich vzdělání doplněno o informace z oblasti společensko-vědní a managementu sportu a rekreace.

Absolvent směru Trenérství plní v rámci studia podmínky pro získání kvalifikace maximálně druhé nejvyšší třídy (licence) ve zvoleném sportovním odvětví (licenci vydává po absolvování studia příslušný sportovní svaz). Bude způsobilý tvořivě a samostatně pracovat jako trenér vybraných sportů nebo odborník v oblasti volnočasových aktivit. Uplatnění najde ve sportovních klubech a sportovně vzdělávacích institucích orientovaných na individuální nebo kolektivní sporty s vyššími výkonnostními cíli, ale i v zařízeních naplňujících volný čas pohybovými aktivitami.

Absolvent směru Rozhodčí ledního hokeje, Rozhodčí fotbalu, Rozhodčí florbalu bude teoreticky a prakticky připravený pro řízení utkání, orientovaný v problematice ekonomie a práva, v organizaci a systémech řízení soutěží, získá základní povědomí o etických otázkách, bude disponovat schopnostmi aktivně se podílet na výchově a vzdělání rozhodčích, na zabezpečení sportovních soutěží, řízení sportovního klubu.

Zajišťuje Fakulta sportovních studií
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

92 %

absolventů by znovu studovalo na MU

80 %

absolventů pokračuje v práci, kterou získali už během studia

20 500 Kč

je průměrný plat dva roky po studiu

Michaela Steskalová

„Sportu se věnuju odmala, takže jsem moc s výběrem školy neváhala.
A jsem ráda, že jsem takové rozhodnutí udělala, protože většina vyučujících měla pro sport pochopení a dali mi spoustu nových informací o výživě, regeneraci nebo kompenzačních
cvičeních. A ty můžu využívat stále, protože hraju profesionálně basketbal. Poznala jsem taky spoustu dobrých lidí, ať už kamarádů,
nebo vyučujících. Musím se přiznat, že mě ani nenapadlo, že mi škola bude tak chybět.“

Michaela Steskalová
česká reprezentantka v basketbalu

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Tělesná výchova a sport


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška je složena ze 2 částí:

1. Oborový písemný test - podrobné informace jsou zveřejněny na internetové adrese: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/ .

2. a) Praktická přijímací zkouška z TV - směr Trenérství:

 • Plavání : 100 m na čas (startovní skok nepovinný). Hodnocení dle tabulky. Plavecký způsob lze během tratě měnit.
 • Basketbal: Nemělo by docházet k porušování pravidel basketbalu. Není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.

  1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
  2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
 • Gymnastika: Uchazeč vykoná uvedenou sestavu, během sestavy může opakovat pouze stoj na rukou, a to jedenkrát.

  • ŽENY: Přemetový poskok - přemet; Výkrokem stoj na rukou a kotoul - vztyk; Výkrokem váha předklonmo, vzpřim; Cval - dálkový skok; Přemetový poskok - přemet stranou.
  • MUŽI: Přemetový poskok – přemet; Výkrokem stoj na rukou a kotoul – do dřepu; Kotoul vzad do zášvihu – vztyk; Výkrokem váha předklonmo, vzpřim; Přemetový poskok – přemet stranou.

 • Atletika:

  1. Běh 800 m na standardní tartanové 400 metrové atletické dráze na čas. Start je skupinový, provedení podle pravidel atletiky, tretry jsou povoleny.
  2. Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Počet startujících: 8, tretry jsou povoleny. Hodnotí se podle pravidel atletiky.

2. b) Praktická přijímací zkouška z TV - směr Rozhočí fotbalu, Rozhodčí florbalu:

 • Basketbal: Nemělo by docházet k porušování pravidel basketbalu. Není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.
  1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
  2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů).

 • Atletika:

  1. Běh 800 m na standardní tartanové 400 metrové atletické dráze na čas. Start je skupinový, provedení podle pravidel atletiky, tretry jsou povoleny.
  2. Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Počet startujících: 8, tretry jsou povoleny. Hodnotí se podle pravidel atletiky.

2. c) Praktická přijímací zkouška z TV - směr Rozhodčí ledního hokeje:

 • Bruslařský dovednostní test: Testují se současně 2 uchazeči na rychlost, koordinaci a vytrvalost projetím vytyčené dráhy na čas.

Kritéria hodnocení

Kritérium pro úspěch (musí být splněny všechny uvedené body)

 • Uchazeč vloží do e-přihlášky do 30.3.2018 posudek od tělovýchovného lékaře na formuláři FSpS
 • Uchazeč vykoná všechny předepsané části přijímacího řízení
 • Uchazeč ze zahraničí doloží certifikát o zkoušce z českého jazyka na úrovni B2 do 30.3.2018 (netýká se uchazečů ze Slovenska)

 • Splní-li tyto podmínky větší počet uchazečů, rozhodne po součtu bodů pořadí nejlepších.

Předepsané přijímací zkoušky:


studijní směr Trenérství:

 1. Praktická přijímací zkouška, maximum 50 bodů

  • plavání 100 metrů - maximálně 10 bodů
  • basketbal - maximálně 10 bodů
  • gymnastika - maximálně 10 bodů
  • atletika (běh 800 m, běh 60 m) - každá disciplína 0-10 bodů maximálně 20 bodů

 2. Oborový písemný test - maximum 50 bodů, percentil získaný v testu bude vynásoben koeficientem 0,5


studijní směr Rozhodčí fotbalu, Rozhodčí florbalu:

 1. Praktická přijímací zkouška, maximum 30 bodů

  • basketbal, maximálně 10 bodů
  • atletika(běh 800 m, běh 60 m) - každá disciplína 0-10 bodů maximálně 20 bodů

 2. Oborový písemný test - maximum 30 bodů, percentil získaný v testu bude vynásoben koeficientem 0,3


studijní směr Rozhodčí ledního hokeje:

 1. Praktická přijímací zkouška, maximum 300 bodů

  • bruslařský dovednostní test: 3 testy (rychlost, koordinace, vytrvalost) - každý 0-100 bodů

 2. Oborový písemný test - maximum 300 bodů, percentil získaný v testu bude vynásoben koeficientem 3

Oborové zkoušky
Gymnastika

Praktická zkouška z akrobacie je určena uchazečům o obor Animátor sportovních aktivit a Tělesná výchova a sport, směr Trenérství (zkoušku nekonají uchazeči směru Rozhodčí).


Zkouška se uskuteční v Univerzitním Kampusu Bohunice, budova A34, Kamenice 5, Brno.

Uchazeči vykonají sestavu dle popisu.
Během sestavy je možné opakovat pouze stoj na rukou, a to jedenkrát.


ŽENY

Přemetový poskok – přemet

Výkrokem stoj na rukou a kotoul - vztyk

Výkrokem váha předklonmo, vzpřim

Cval - dálkový skok

Přemetový poskok - přemet stranou

 

3 body

2 body

1 bod

2 body

2 body

MUŽI

Přemetový poskok – přemet

Výkrokem stoj na rukou a kotoul - do dřepu

Kotoul vzad do zášvihu - vztyk

Výkrokem váha předklonmo, vzpřim

Přemetový poskok - přemet stranou

 

3 body

2 body

2 body

1 bod

2 body

Video s předvedením požadavků praktické přijímací zkoušky naleznete na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Atletika

Praktická zkouška z atletiky je určena uchazečům o obory Animátor sportovních aktivit, Speciální edukace bezpečnostních složek a Tělesná výchova a sport (všechny směry mimo Rozhodčí ledního hokeje).


Atletické disciplíny se uskuteční na atletickém stadionu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem, Technická 14, Brno.

  1. Běh 60 m na tartanové atletické dráze, start nízký ze startovních bloků. Počet startujících: 8, tretry jsou povoleny. Hodnotí se podle pravidel atletiky.
  2. Běh 800 m na standardní tartanové 400 metrové atletické dráze na čas. Start je skupinový, provedení podle pravidel atletiky, tretry jsou povoleny.

  muži - časy

  Body

  ženy - časy

  60m 800 m 60m 800 m
  9,31 a horší 3:45,1 a horší 0 11,51 a horší 4:12,1 a horší
  9,11 - 9,30 3:35,1 - 3:45,0 1 11,21 - 11,50 4:02,1 - 4:12,0
  8,91 - 9,10 3:25,1 - 3:35,0 2 10,91 - 11,20 3:52,1 - 4:02,0
  8,71 - 8,90 3:15,1 - 3:25,0 3 10,61 - 10,90 3:42,1 - 3:52,0
  8,51 - 8,70 3:05,1 - 3:15,0 4 10,31 - 10,60 3:32,1 - 3:42,0
  8,31 - 8,50 2:55,1 - 3:05,0 5 10,01 - 10,30 3:22,1 - 3:32,0
  8,11 - 8,30 2:45,1 - 2:55,0 6 9,71 - 10,00 3:12,1 - 3:22,0
  7,91 - 8,10 2:35,1 - 2:45,0 7 9,41 - 9,70 3:02,1 - 3:12,0
  7,71 - 7,90 2:25,1 - 2:35,0 8 9,11 - 9,40 2:52,1 - 3:02,0
  7,51 - 7,70 2:15,1 - 2:25,0 9 8,81 - 9,10 2:42,1 - 2:52,0
  7,50 a menší 2:15,0 a menší 10 8,80 a menší 2:42,0 a menší

Informace k atletice:
Koná se na atletickém hřišti Pod Palackého vrchem, které má 8 drah s umělým povrchem Mondo. Vhodná obuv jsou tenisky nebo tretry (max. délka hřebů 9 mm).
Běh na 60 m – rozběhy budou po 8 startujících, postavení v jednotlivých drahách bude určeno při prezentaci. Závodí se dle pravidel atletiky z roku 2012.
Přípravné povely startéra jsou: svlékat – na místa, výkonné povely – připravte se – pozor – výstřel.
Každý uchazeč, který způsobí nezdařený start, musí být varován.
V každém běhu je možný pouze jediný chybný start bez diskvalifikace běžce (běžkyně), kteří jej způsobili. Uchazeč, který způsobí další chybný start v témže běhu, bude ze závodu vyloučen.
K měření časů bude použito plně automatické cílové kamery.
Běh na 800 m – rozběhy budou po 16, resp. 32 startujících, start je skupinový, závodí se dle pravidel atletiky.
Měření časů bude prováděno pomocí čipové časomíry AMB, čipy budou připevněné na noze každého uchazeče.

  Pokyny pro užívání venkovních sportovních ploch:
 • Uchazeči přicházejí do areálu hlavním vchodem vedle sportovní haly a k pobytu v areálu používají obslužné chodníky.
 • Na všechny plochy se vstupuje v čisté a odpovídající sportovní obuvi a s vhodným sportovním vybavením.
 • Pro uchazeče jsou k dispozici šatny se sociálním zařízením (šatnový objekt F1). V prostoru šaten se zakazuje pohyb v tretrách.
 • V šatnách neodkládejte cenné věci!
 • Na umělé ploše je zakázána konzumace jídel, žvýkací gumy a tabák, slazené nápoje.
 • Na všech sportovištích VUT v Brně je přísný zákaz:
 • Kouření a rozdělávání otevřeného ohně
 • Přelézání plotů, zábradlí a branek
 • Vstupu se psy a jinými zvířaty
 • Vstupu osobám v podnapilém stavu a pod vlivem omamných látek
 • Jízdy na kole a odkládání kol mimo vymezené prostory
 • Odhazovat odpadky mimo odpadkové koše
 • Poškozování flóry v prostorách areálů

Basketbal

Praktická zkouška z basketbalu je určena uchazečům o obor Animátor sportovních aktivit, Management sportu a Tělesná výchova a sport (všechny směry mimo Rozhodčí ledního hokeje).


Zkouška se uskuteční v Univerzitním Kampusu Bohunice, budova A34, Kamenice 5, Brno.


Nemělo by docházet k porušování pravidel basketbalu. Není důležité zaznamenat koš, ale vždy se hodnotí technika provedení. Rychlost provedení celé činnosti se zohledňuje, avšak ne na úkor porušení pravidel a techniky provedení.

 1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
 2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů).

1. Vedení míče v pohybu driblinkem, v jehož průběhu hráč provádí změny směru spojené se změnami driblující paže před nastavenými kuželi, pohyb s míčem je zakončen dvojtaktem z vybrané strany (silnější paží) s následným doskokem a chycením míče (max 5 bodů).
nezvládnutí driblinku pravou (levou) rukou - 1 b
nezvládnutí techniky změny směru driblující paže, problémy s výškou driblinku, chybí přehled o situaci na hřišti - 1 b
nezvládnutí dvoudobého rytmu při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí techniky střelby při provedení dvojtaktu - 1 b
nezvládnutí doskoku po zakončení dvojtaktem - 1 b
2. Poté hráč pokračuje plynulým vedením míče driblinkem na polovinu hřiště, kde zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje akce "hoď a běž" kdy hráč po zastavení přihrává míč trčením od prsou obouruč pomocníkovi do prostoru trojkového oblouku a ihned se rozbíhá ke koši, kde ve vymezeném území přijme míč a zastaví jednodobým nebo dvoudobým rytmem, následuje střelba z místa nebo ve výskoku s následujícím doskokem a chycením míče (max 5 bodů). nezvládnutí zastavení driblinku - 1 b
nezvládnutí techniky přihrávky - 1 b
pozdní vyběhnutí po přihrávce - 1 b
nezvládnutí zastavení po příjmu míče - 1 b
nezvládnutí techniky provedení střelby včetně následujícího doskoku - 1 b

Video s předvedením požadavků praktické přijímací zkoušky naleznete na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Bruslařský dovednostní test

Praktická zkouška z bruslení je určena uchazečům o obor Tělesná výchova a sport, pouze směr Rozhodčí ledního hokeje.

Kde:

Bruslařský test se uskuteční v krasohale TJ Stadion Brno (vedle haly Rondo), Křídlovická 32, Brno.

Uchazeči se dostaví v 8:15 hod. 14.4.2018
, proběhne prezence, po prezenci bude dán prostor k převléknutí v šatnách, vstup na led v 8:45.

Uchazeč je povinen s sebou vzít sportovní oblečení, brusle a helmu, bez těchto pomůcek nemůže konat přijímací zkoušku!

Hodnotí se dosažený čas dle bodovacích tabulek, viz http://www.fsps.muni.cz/dokumenty/pdf/bruslarsky-dovednostni-test.pdf

Bruslařský dovednostní test absolvují současně 2 testované osoby, testuje se rychlost, koordinace a vytrvalost.

Uchazeč může dosáhnout z každé oblasti max. 100 bodů, celkem 300 bodů.

1. rychlost

Pevný start z brankové čáry, brzda se zvednutím puku na červené čáře - jízda zpět na modrou čáru, položení puku - start na druhou modrou čáru, brzda se zvednutím puku - jízda zpět na červenou čáru, položení puku - letmý cíl na druhé brankové čáře.

Pozn.: Všechny brzdy, zvedání puku a pokládání puku se provádějí čelem na stejnou stranu (buď vždy "do hřiště" nebo vždy "k mantinelu"), při brzdách na čarách se testovaná osoba musí alespoň jednou bruslí dotknout čáry.

2. koordinace

Pevný start z koncového bodu pro vhazování, slalom mezi pěti kužely postavenými na delší spojnici koncových bodů po vhazování:

 • jeden na červené čáře,
 • dva na modrých čarách,
 • dva v polovině mezi kužely na modrých čarách a kuželem na červené čáře.

Ponz.: Dráhu - slalom se absolvuje testovaná osoba čtyřikrát (dvakrát jízdou vpřed, dvakrát jízdou vzad), po celou dobu testu od startu po cíl absolvuje čelem ke kratší straně hřiště vzdálenější od místa startu a cíle, letmý cíl na stejném koncovém bodu pro vhazování jako start.

3. vytrvalost

Start a cíl na červené čáře, pět "osmiček", začátek obloukem vlevo; dráha je vytyčená čtyřmi kužely:

 • dva na koncových bodech pro vhazování,
 • dva na obvodu kruhů pro vhazování v koncových pásmech.

Oborový test ASAK, TVS, MAN

Test se uskuteční v neděli 29. dubna 2018 v Brně.

Vzorový test a doporučená literatura k přípravě jsou uvedeny na www stránkách FSpS: http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/popis-zkousek-bc-966.html

Test bude složen celkem ze 30 otázek s možností 4 odpovědí (A-D), přičemž vyhovující je právě jedna správná odpověď.

Každá správně zodpovězená otázka je hodnocena 1 bodem, chybně zodpovězená otázka -0,25 bodem, nezodpovězená otázka 0 body, vícenásobná odpověď = chybná odpověď.

Na test bude vymezen čas 35 minut.

Uchazeč vypracuje předepsaný test pouze jednou a výsledek se započítá do všech přihlášek podaných na obory ASAK, TVS a MAN.

Plavání

Praktická zkouška z plavání je určena uchazečům o obor Animátor sportovních aktivit a Tělesná výchova a sport, směr Trenérství (zkoušku nekonají uchazeči směru Rozhodčí) a Speciální edukace bezpečnostních složek .


Plavání se uskuteční v bazéně o délce 25 m na Kraví hoře, Údolní 67, Brno.

Hodnotí se čas plavání na 100 m. Startovní skok je nepovinný, plavecký způsob lze během tratě měnit.

muži body ženy
01:05,0 a lepší 10 01:13,0 a lepší
01:05,1 - 01:15,0 9 01:13,1 - 01:23,0
01:15,1 - 01:25,0 8 01:23,1 - 01:33,0
01:25,1 - 01:35,0 7 01:33,1 - 01:43,0
01:35,1 - 01:45,0 6 01:43,1 - 01:53,0
01:45,1 - 01:56,0 5 01:53,1 - 02:04,0
01:56,1 - 02:08,0 4 02:04,1 - 02:16,0
02:08,1 - 02:20,0 3 02:16,1 - 02:29,0
02:20,1 - 02:32,0 2 02:29,1 - 02:42,0
02:32,1 - 02:44,0 1 02:42,1 – 02:55,0
02:44,1 a horší 0 02:55,1 a horší

Další informace:
Není možnost rozplavby, pouze rozcvičení.
Uchazeč se zaregistruje u kteréhokoliv časoměřiče. Plave se 100 m libovolným způsobem, který je možné během tratě měnit, technika není posuzována, pouze dosažený čas.
Start je možný startovním skokem nebo odrazem od stěny bazénu a je zahájen povelem "na místa" a startovním hvizdem. Pokud se start pokazí, je možné startovat v následující rozplavbě.
Obrátka nemusí být podle pravidel, uchazeč se však musí dotknout stěny.
Je povoleno použít plavecké brýle a čepici, ostatní pomůcky jsou zakázány (ploutve, skřipec na nos, …).


V případě, že uchazeč nedoplave, do výsledků se uvede "DNF" a 0 bodů, toto neznamená diskvalifikaci a uchazeč se může účastnit dalších sportovních disciplín přijímacího řízení.

Posudek/potvrzení tělovýchovného lékaře

Podmínkou pro vykonání praktické přijímací zkoušky a studium na Fakultě sportovních studií MU je odevzdání posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti vydané tělovýchovným lékařem na formuláři FSpS .
Potvrzení vystaví pouze tělovýchovný lékař, od lékařů jiné odbornosti nelze potvrzení akceptovat.
Zátěžový test musí být proveden nejdříve v červnu 2017, nejpozději 30. 3. 2018.
Potvrzení vloží uchazeč o bakalářské studium nejpozději do 30. 3. 2018 do všech svých e-přihlášek na obory FSpS.
Formulář posudku/potvrzení o zdravotní způsobilosti naleznou uchazeči na http://www.fsps.muni.cz/uchazeci/bc-studium/LP-965.html

Uchazeči, který posudek nevloží do e-přihlášky do požadovaného termínu, nebude umožněno konání praktické přijímací zkoušky bez náhrady.

Upozornění: Neuznává se praktický lékař, internista, kardiolog ani sportovní lékař. Z razítka lékaře musí být patrné, že jde o tělovýchovného lékaře.

Nepřehlédněte: Na zátěžový test u tělovýchovného lékaře je nutno se předem objednat, nejlépe ihned z podáním přihlášky, v březnu již bývají termíny prohlídek obsazeny.

V případě přijetí ke studiu se uchazeč zavazuje po dobu studia udržovat platnost lékařského vyšetření a tuto platnost pravidelně obnovovat v intervalu 12 měsíců. Na požádání je student povinen toto platné potvrzení předložit.


Seznam pracovišť tělovýchovných lékařů v České republice naleznou uchazeči na interktivní mapě České společnosti tělovýchovného lékařství (ČSTL).
ČSTL není kontaktní osobou pro uchazeče ani nezprostředkovává lékařské prohlídky. Interaktivní mapa je k dispozici na www.cstl.cz/mapa-pracovist/ (zatrhněte žluté pole "Tělovýchovné lékařství (vč. posudků)", ostatní volby např. poradna pro sportovce nejsou dostačující).
Jaký je rozdíl mezi tělovýchovně lékařským pracovištěm a lékařskou poradnou pro sportovce?
Oba tyto pojmy jsou si v některých ohledech blízké, ale nelze je vzájemně zaměňovat. Legislativní rámec je pro tyto dva druhy pracovišť odlišný.
Pracoviště tělovýchovného lékařství je poskytovatelem zdravotních služeb podle zákona 372/2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Část léčebně preventivní péče jako například preventivní sportovní prohlídky není hrazena ze zdravotního pojištění ani pracovištím, která smlouvu mají.
Lékařská poradna pro sportovce je pracoviště, kde působí lékař jiné odbornosti než tělovýchoné lékařství, který pečuje (preventivně a/nebo léčebně) o sportovce a absolvoval akreditovaný odborný kurz pořádaný Insitutem postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví - Základní kurz ve sportovní medicíně. Absolvent obdrží potvrzení a číslovaný certifikát "Lékařská poradna pro sportovce". Někteří další lékaři jsou veřejností považováni za sportovní lékaře, protože se pohybují ve sportovním prostředí, což je ovšem nad rámec výkladu pojmu sportovní lékař odbornou společností.
Posudek o zdravotní způsobilosti ke sportu může vydat pouze pracoviště tělovýchovného lékařství, lékařská poradna pro sportovce k tomu ze zákona nemá oprávnění ! (Zdroj: http://www.cstl.cz/o-mape-pracovist/)

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info