Matematika se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Obor je součástí dvouoborového studia a tvoří první stupeň vysokoškolského studia vedoucího k získání učitelské aprobace pro střední školy. Poskytuje obecné matematické vzdělání. Očekávaným cílem oboru je připravit absolventa ke studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství matematiky pro střední školy, avšak vzhledem k tomu, že absolvent oboru získá ucelené matematické vzdělání a základy pedagogiky, didaktiky a psychologie, může najít přímé uplatnění v praxi i mimo oblast školství.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit základní matematické pojmy a teorie;
  • užívat matematické informační zdroje k nalezení odpovídajících informací;
  • dobře se orientovat v základních myšlenkách a pojmech obecné didaktiky, pedagogiky a psychologie;
  • pokračovat ve studiu aplikovaných partií didaktiky, pedagogiky a psychologie v navazujícím magisterském studiu.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru mohou nabyté znalosti a dovednosti uplatnit přímo v praxi vzhledem k jejich profesním znalostem, úrovni adaptability, počítačové gramotnosti i kreativnímu přístupu k práci. Přestože absolventi nejsou plně kvalifikováni jako učitelé, je jejich vzdělání dobře využitelné při popularizační činnosti zaměřené na všeobecnou veřejnost, mohou se uplatnit na středních i základních školách při vedení speciálních seminářů pro nadané studenty, přípravě těchto studentů na olympiády, soutěže a přijímací zkoušky na vysokou školu. Získané znalosti a dovednosti budou zárukou, že po ukončení magisterského studia budou absolventi moci kvalifikovaně a s dostatečným nadhledem vyučovat matematiku na střední škole.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Matematika se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Přírodovědecké fakulty

Biologie se zaměřením na vzdělávání
Přihlásit se na kombinaci
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Přihlásit se na kombinaci
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Přihlásit se na kombinaci
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Přihlásit se na kombinaci

Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Anglický jazyk a literatura
Český jazyk a literatura
Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit
Pedagogická fakulta
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání
Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání
Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Kritéria hodnocení
1331

Výsledek testu studijních předpokladů

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info