Chemie se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Bakalářský studijní obor Chemie se zaměřením na vzdělávání připravuje vysokoškolsky vzdělané odborníky, kteří mají přehled o základních oblastech chemie, jako je obecná chemie, anorganická chemie, organická chemie, analytická chemie, fyzikální chemie a biochemie. Nedílnou součástí jsou rovněž přednášky matematicko-fyzikálního základu. Je koncipován jako studium tříleté a dvouoborové, zakončené bakalářskou zkouškou a obhajobou bakalářské práce z jednoho ze zvolených oborů. Absolvent bakalářského stupně studia ovládá základy chemických disciplín a dále disciplín pedagogicko-psychologických a didaktických (filozofie, psychologie, pedagogika, obecná didaktika). V dostatečné míře je seznámen s metodikou praktické laboratorní práce, je schopen pracovat s odbornou literaturou i s počítačem, sestavit odbornou práci a prezentovat její výsledky ústní i písemnou formou. Není však plně kvalifikovaným učitelem.

Úspěšný absolvent je schopen

  • samostatně provádět chemické experimenty;
  • analyzovat experimentální výsledky instrumentálními metodami;
  • účelně používat zdroje chemických informací;
  • bezpečně nakládat s chemickými látkami;
  • chápat environmentální aspekty chemického výzkumu a výroby;
  • chápat a pracovat v souladu s etickými zásadami vědecké práce;
  • chápat psychologické a pedagogické aspekty vzdělávání.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolventi tohoto studia nezískávají způsobilost k výkonu učitelského povolání na středních školách. Mohou se však uplatnit při popularizační činnosti, na středních i základních školách při vedení speciálních seminářů pro nadané studenty, přípravě těchto studentů na olympiády, soutěže a přijímací zkoušky na vysokou školu. Díky své odborné kvalifikaci se mohou uplatnit též v základním i aplikovaném výzkumu, v laboratorních a měřicích provozech.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Chemie se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Přírodovědecké fakulty

Biologie se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Přihlásit se na kombinaci
Matematika se zaměřením na vzdělávání
Přihlásit se na kombinaci

Přijímací zkouška

Test studijních předpokladů

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Kritéria hodnocení
1331

Výsledek testu studijních předpokladů

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Vyberte si kombinaci

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info