Geografie

Popis oboru

Studijní obor Geografie je zaměřen na získání základních teoretických a praktických poznatků z geografie a kartografie a umožňuje studentům postupnou specializaci ve studiu. Během prvního roku studia získají studenti základní teoretické i praktické znalosti a dovednosti z dílčích geografických disciplín a potřebné vědomosti z vybraných pomocných předmětů. Od druhého roku studia se studenti formou povinně volitelných a výběrových přednášek v rámci 2 studijních směrů: Fyzická geografie a Humánní geografie postupně orientují k výběru specializovaného studijního oboru, v jehož studiu mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu po složení bakalářské zkoušky.

Úspěšný absolvent je schopen

 • pracovat s mapou, s odbornou literaturou, ovládat práci v terénu a pořizování dokumentace;
 • ovládát pracovní komunikaci s lidmi, ovládat aktivně odbornou terminologii v cizím jazyce;
 • aplikovat účelně statistické metody, výpočetní techniku a informační technologie (včetně geografických informačních systémů GIS a geoinformatiky) pro analýzu geografické reality;
 • analyzovat a syntetizovat jednotlivé složky kulturní krajiny (fyzicko-geografické a sociálně-geografické sféry);
 • formulovat základní problémy interakce systému přírodní prostředí – lidská společnost v daném území a časovém kontextu;
 • hodnotit kriticky poznatky týkající se jevů, procesů a interakcí v krajinné sféře a lidské společnosti;
 • řešit samostatně dílčí problémy, řídit pracovní týmy, komunikovat s negeografickou veřejností;
 • propojovat svoji činnost se specialisty jiných oborů, kteří se zabývají problémy životního prostředí, kulturní krajiny a lidské společnosti;
 • adaptovat se ve své práci na měnící se potřeby společnosti a praxe.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní v základním a aplikovaném výzkumu, v manažerských profesích a všude tam, kde je třeba spojovat teoretické poznatky geografie s konkrétními praktickými postupy.

Absolvent tohoto studijního programu získá základní geografické poznatky z oblasti fyzické a humánní geografie, z metod a technik zpracování geografických dat, včetně GIS a metod kartografické prezentace dat, které mu umožní přímý výstup do praxe bez potřeby dodatečného cíleného vzdělávání či rekvalifikace.

Získá také všeobecné znalosti základů dílčích geografických disciplín a schopnost tvůrčího přístupu k formulaci a řešení problémů. Absolvent tohoto studia je schopen řešit některé méně náročné typy geografických úloh v praxi.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Geografie


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

a) Test studijních předpokladů nebo
b) Odborný test ze zeměpisu nebo
c) Test studijních předpokladů a odborný test ze zeměpisu

Při variantě c) se vyhodnotí oba testy zvlášť a uchazeči se započítá pro něho lepší výsledek. Pro vyhodnocení přijímacího řízení bude posuzován pouze jeden test. Uchazeči si vybírají požadovanou variantu v e-přihlášce.

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Pro úspěšné absolvování odborného testu jsou předpokladem znalosti a dovednosti na úrovni gymnaziálních učebnic zeměpisu.

 1. učebnice Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.

  • Příroda a lidé Země
  • Zeměpis České republiky
  • Regionální zeměpis světadílů
  • Makroregiony světa. Regionální geografie pro gymnázia

 2. učebnice SPN - pedagogické nakladatelství, a. s.

  • Geografie pro střední školy 1 (fyzicko-geografická část)
  • Geografie pro střední školy 2 (socioekonomická část)
  • Geografie pro střední školy 3 (Regionální geografie světa)
  • Geografie pro střední školy 4 (Česká republika)

 3. příručka Nakladatelství České geografické společnosti, s. r. o.

  • Valenta, V., Herber, V. a kol. Maturita ze zeměpisu. Otázky a testy k přípravě na maturitu a přijímací zkoušky na VŠ.

Kritéria hodnocení

Výsledek testu studijních předpokladů nebo odborného testu ze zeměpisu

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Další detailní informace týkající se studia tohoto oboru lze získat ze Studijního katalogu Geografie pro daný školní rok nebo na webových stránkách Geografického ústavu: http://geogr.muni.cz/bakalarske-studium.

Podejte přihlášku

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info