Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Obor je součástí dvouoborového studia a tvoří první stupeň vysokoškolského studia vedoucího k získání učitelské aprobace pro střední školy. Poskytuje obecné geografické vzdělání, které je doplněné i o vzdělání kartografické.

Očekávaným cílem oboru je připravit absolventa ke studiu navazujícího magisterského oboru Učitelství geografie a kartografie pro střední školy, avšak vzhledem k tomu, že absolvent oboru získá ucelené geografické a kartografické vzdělání a základy pedagogiky, didaktiky a psychologie, může najít přímé uplatnění v praxi i mimo oblast školství.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumět a vysvětlit fyzickogeografické a sociálněgeografické jevy a procesy;
  • zvládnout základy geografické kartografie a geoinformatiky;
  • používat metody a techniky zpracování geografických dat, včetně GIS a metod kartografické prezentace dat;
  • se dobře orientovat v základních myšlenkách a pojmech obecné didaktiky, pedagogiky a psychologie;
  • je připraven ke studiu aplikovaných partií těchto disciplín v navazujícím magisterském studiu.

„Na přírodovědě mě baví především propojenost sociálního života a jednotlivých přírodovědných směrů. Panuje tu rodinná atmosféra a tak se tu často střetávají biologové s chemiky či matematiky, jindy zas geologové s fyziky. A to ať už ve Spolku přírodovědců, při projevech na Komunikačním tréninku, nad společným projektem nebo čistě jen v menze u jídla , piva či kafe. Navíc základní znalosti výpočetní techniky, kterých se tu každému dostane, otevírají široké pracovní možnosti. A co teprve pak Univerzitní kampus – největší a nejmodernější vědeckovýzkumný komplex ve střední Evropě. Zapojit se přitom může do výzkumné i jiné aktivity opravdu každý!“

Tomáš Havelka Tomáš Havelka
student oborů Nanotechnologie a Matematická analýza

Uplatnění absolventů

Absolvent je primárně připraven pokračovat v magisterském studiu. Přestože není plně kvalifikován jako učitel, jeho vzdělání je dobře využitelné při popularizační činnosti zaměřené na všeobecnou veřejnost, může se uplatnit na středních i základních školách při vedení speciálních seminářů pro nadané studenty, přípravě těchto studentů na olympiády, soutěže a přijímací zkoušky na vysokou školu.

Zajišťuje Přírodovědecká fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

86 %

absolventů by znovu studovalo na MU

68 %

absolventů si našlo práci snadno

24 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jan Hladík

„Na fakultě byla vždycky skvělá přátelská, téměř rodinná atmosféra, takže vzpomínám jen v dobrém. Při vstupu do zaměstnání jsem mohl těžit z všeobecného přehledu získaného na fakultě, i se zaměřením na konkrétní oblast, ze schopnosti analytického zpracování dat a vztahů. Zkušenosti nabyté praxí samozřejmě odhalují teorii ve zcela jiném světle.“

Jan Hladík
specialista na brownfieldy v Regionální rozvojové agentuře jižní Moravy

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Přírodovědecké fakulty

Biologie se zaměřením na vzdělávání
Chemie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání

Kombinace s obory z jiných fakult

Filozofická fakulta
Anglický jazyk a literatura
Historie
Fakulta sociálních studií
Bezpečnostní a strategická studia
Environmentální studia
Politologie
Fakulta informatiky
Informatika a druhý obor

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

U oborů:
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Politologie,
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Bezpečnostní a strategická studia a 
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Environmentální studia, které se vypisují v kombinaci s FSS, se koná přijímací zkouška z Testu studijních předpokladů (TSP)a dále ze Základů společenských věd (ZSV)a buď z Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo TSP. ZSV a OSP jsou organizovány v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) společností SCIO. Více informací o ZSV najdete na stránkách Fakulty sociálních studií (http://www.fss.muni.cz/admission).

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Anglický jazyk a literatura: TSP+anglický jazyk
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Historie: TSP+historie
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Informatika: TSP

Doporučená literatura

Úspěch v testu studijních předpokladů není založen na studiu literatury. Ukázky testů z minulých let najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Kritéria hodnocení

U oborů:
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Politologie,
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Bezpečnostní a strategická studia a 
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Evironmentální studia, které se vypisují v kombinaci s FSS, se zohledňuje výsledek zkoušky z Testu studijních předpokladů (TSP), ze Základů společenských věd (ZSV) v rámci Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností SCIO (www.scio.cz) a dále výsledky TSP nebo Obecných studijních předpokladů (OSP) - SCIO.

Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Anglický jazyk a literatura: výsledek TSP+odborného testu z anglického jazyka
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Historie: výsledek TSP+ odborného testu z historie
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání+Informatika: výsledek TSP

Oborové zkoušky
Test studijních předpokladů

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://geogr.muni.cz/studium

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info