Čeština pro cizince

Popis oboru

Bakalářský studijní program čeština pro cizince je koncipován jako ucelený studijní program pro zahraniční zájemce o studium českého jazyka (tj. obor je určen zahraničním studentům a cizincům žijícím na území České republiky), jejichž znalost praktického českého jazyka odpovídá úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, neboť výukovým jazykem oboru je čeština. Během studia si posluchači osvojí komplexní soubor odborných znalostí současného českého jazyka a české literatury jakožto výsledku jejich tisíciletého vývoje. Zároveň získají přehledné vědomosti z teorie jazykovědy a literatury.

Úspěšný absolvent je schopen

  • důstojného projevu ústního i písemného v českém jazyce;
  • být dobře vybaven vědomostmi o českých dějinách a kultuře – zejména o české literatuře;
  • ústního i písemného projevu v českém jazyce dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky na úrovni C2.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského studia oboru čeština pro cizince se může uplatnit v akademickém prostředí – zabývaje se problematikou českého jazyka jako jazyka cizího a české literatury na zahraničních pracovištích. Kromě práce v oboru (redaktorská činnost, publicistika, média, knihovny, archivy, tlumočnictví, překladatelství) se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení a dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském i českém jazyce (např. odborní pracovníci na zastupitelských úřadech svých zemí v ČR i na zastupitelských úřadech ČR v zahraničí, jazykoví poradci v soukromých firmách, v kulturních institucích).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Čeština pro cizince


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Oborový test.

Oborový test: Písemná zkouška, která se skládá z testu z české gramatiky a ortografie a napsání krátkého resumé. Dále je požadována orientace v české literatuře. Předpokládá se znalost českého jazyka na pokročilé úrovni.

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

http://www.phil.muni.cz/kabcest/cs/bakalarske-studium-pro-cizince.php

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info