Sociální pedagogika a poradenství

Popis oboru

Cílem bakalářského studia je vybavit absolventa znalostmi z pedagogických, sociálně pedagogických, psychologických, sociologických a poradenských teorií, které jsou předpokladem pro schopnost popisovat, poznávat a interpretovat sociálně pedagogické jevy. Studium vede k pochopení různých forem sociálního jednání, sociálních institucí, procesů a vztahů. Cílem je získání kompetencí umožňujících podílet se na plánování, realizaci a hodnocení edukativních, socializačních a poradenských procesů (aktivit) v různých typech prostředí a s různě diverzifikovanou skupinou klientů. Studium také poskytne základní teoretické a praktické dovednosti z oblasti výzkumné.

Úspěšný absolvent je schopen

  • Získá kompetence umožňující podílet se na plánování, realizaci a hodnocení edukativních, socializačních a poradenských procesů (aktivit) v různých typech prostředí a s různě diverzifikovanou skupinou klientů.
  • Je schopen poskytnout poradenství při zvládání náročných životních situací.
  • Je schopen realizovat jednoduché výzkumné sondy (např. akční výzkum).
  • Získá kompetence k sebevýchově, sebevzdělávání a sebereflexi.
  • Je schopen respektovat věkové, individuální a jiné zvláštnosti klientů.
  • Je schopen organizovat, vytvářet a realizovat programy a projekty individuálního i skupinového rozvoje.

„Sociální pedagogiku a poradenství jsem si vybrala hlavně proto, že mě zajímala oblast poradenské práce. Studium bylo založeno hodně na mé angažovanosti a ochotě vyzkoušet si věci na vlastní kůži. Na oboru nejvíce oceňuji snahu propojit jej s reálnou praxí. A to nejen možností absolvovat praxi v různých zařízeních, ale zejména širokou škálou předmětů, které vedou odborníci z praxe. Díky tomu jsem si dokázala udělat větší přehled o svém budoucím uplatnění, ale také jsem si vyzkoušela práci s klienty a naučila se, jak ji dělat co nejlépe.“

Zuzana Vařejková Zuzana Vařejková
studentka bakalářského oboru Sociální pedagogika a poradenství

Uplatnění absolventů

Absolvent bakalářského studia Sociální pedagogiky a poradenství je připraven na pedagogicko-poradenskou práci s lidmi různých věkových i sociálních kategorií v různých institucích a organizacích, které jsou zejména v gesci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, práce a sociálních věcí, vnitra a spravedlnosti. Uplatnění absolventů je také v neziskovém sektoru v organizacích, které se zaměřují na pedagogicko-poradenskou práci.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Sociální pedagogika a poradenství


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže z filozofie, politologie a ostatních humanitních a společenských věd; pedagogiky, psychologie a problematiky volného času. Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Na následující stránce lze nalézt další informace: http://www.phil.muni.cz/wupv

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info