Polský jazyk a literatura

Popis oboru

Cílem studia je příprava vysokoškolsky kvalifikovaných odborníků v oblasti polské filologie s přesahem do příbuzných filologicky a areálově koncipovaných oborů. Studium ve své lingvistické části vede k získání všestranné jazykové kompetence v polském jazyce, k poznání současného stavu i historie polštiny (synchronní a diachronní jazykové disciplíny), a to i v kontextu ostatních slovanských a indoevropských jazyků, v literárněvědné části pak k poznání historie polské literatury, jejích specifik a genologického systému. V jazykovědných i literárněvědných disciplínách je důraz kladen také na konfrontační česko-polský přístup. Součástí studia je také přehled dějin a kultury Polska a česko-polských vztahů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • komunikovat ústně i písemně v polském jazyce na stupni B2;
  • pracovat s různorodými texty, analyzovat je a přeložit z/do polštiny;
  • vysvětlit a aplikovat základní teoretické a metodologické poznatky z oblasti lingvistiky a literární vědy;
  • orientovat se v oblasti polského jazyka, literatury, kultury, historie a česko-polských vztahů;
  • analyzovat a komentovat aktuální politické, společenské a kulturní dění v Polsku;
  • aplikovat nabyté znalosti a dovednosti v praxi či v dalším vzdělávání.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi bakalářského oboru Polský jazyk a literatura jsou filologicky a areálově vzdělanými odborníky, kteří se mohou uplatnit v pedagogické činnosti, v kulturních institucích, cestovním ruchu, žurnalistice, odborné práci v redakcích, na úrovni nižšího a středního firemního managementu, v překládání odborných a uměleckých textů, v tlumočení a v expertní činnosti.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Polský jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/wusl

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info