Obecná jazykověda

Popis oboru

Studium obecné jazykovědy je cestou k pochopení fungování nejniternějšího a nejuniverzálnějšího lidského duševního nástroje, jazyka. K dosažené tohoto cíle vede několik paralelních cest, které se vzájemně proplétají a doplňují. V průběhu studia je tak student obeznámen se základními principy synchronní i diachronní lingvistiky, jak ve strukturální tak i generativistické podobě. Mimoto je věnována pozornost i etymologii a dějinám oboru, aby absolvent bakalářského studia měl k dispozici co nejširší metodologický vhled. Pozornost je věnována všem plánům lingvistiky: fonetice a fonologii, morfonologii a morfologii, syntaxi, sémantice. Pozornost je věnována i algebraické lingvistice. Vedle toho se student obeznámí i s několika pramennými jazyky dle vlastního výběru. Student tak při studiu má získat potřebné nástroje pro práci s jazykem, chápat utváření výpovědí a umět je analyzovat a zobecňovat jazykové prostředky.

Úspěšný absolvent je schopen

  • ovládat strukturní i generativní metodologii lingvistiky;
  • samostatně analyzovat jazyková data;
  • umět dobře uplatnit v praxi své jazykové znalosti;
  • mít znalost dvou lingvisticky zajímavých jazyků mimo běžné jazykové znalosti.

„Obecná jazykověda v sobě geniálně snoubí širokou škálu nabízených předmětů s hloubkou, do které jsou vyučovány. Kantoři jsou vysoce kvalifikovaní a otevření lidé, vždy ochotní podat pomocnou ruku či etymologický slovník.“

Martina Dvořáková Martina Dvořáková
studentka oboru Obecná jazykověda

Uplatnění absolventů

Dosažené vzdělání kvalifikuje absolventa jednak k dalšímu studiu jakékoliv filologie na magisterském stupni, jednak může absolvent využívat své získané znalosti v praktické práci s jazykem (ať už jde o učitelství, tlumočnictví, překladatelství, korektorské práce aj.) či praktické aplikace jako je redaktorská činnost, publicistika a vůbec obory s potřebou dobré vyjadřovací schopnost v mateřském či cizím jazyce.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Obecná jazykověda


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://www.phil.muni.cz/jazyk/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info