Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Popis oboru

An academically oriented Bachelor’s degree programme forms the basic knowledge and skills in the particular fields of linguistics, literature, culture, and history. To obtain the complex teacher’s qualification.

Úspěšný absolvent je schopen

  • demonstrate an understanding of major literary movements in British and American literature, their main representatives and significant literary texts and relevant literary terms; be able to analyze literary texts as forms of cultural expression
  • demonstrate the knowledge of society, culture and history of the USA, Great Britain, and other English-speaking countries, be able to identify cultural values and norms and interpret their significance in order to enhance respect for cultural and languag
  • have theoretical knowledge and practical skills in the field of phonetics, phonology, morphology, syntax, and lexicology; demonstrate the knowledge of linguistic terminology and be able to use it when explaining specific linguistic issues
  • speak and write at C1 level of the Common European Framework of Reference for Languages

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

The programme is primarily conceived as an academic pre-degree to the Master’s degree programme of teaching the subject at the upper level of primary schools. Direct functioning of the graduates is possible – primarily in the pedagogical and assisting educative work of a subject teacher’s pedagogical assistant at the upper level of primary schools. The graduates have the basic competence for pedagogical work in school and non-school facilities. They are also fully qualified to work as instructors of the particular subject in leisure time centres. They are also capable of obtaining re-qualification in numerous professions easily, e.g. in public administration or company management.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Uchazeči vykonají Test studijních předpokladů http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/testy-studijnich-predpokladu/

Oborová zkouška:
Přijímací zkouška z anglického jazyka, bližší informace na http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/bakalarske-programy

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Oborové zkoušky
Anglický jazyk

Informace na webu fakulty
http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/oborove-zkousky/bakalarske-programy

O písemném přijímacím testu obecně
Oborový písemný test má 50 otázek, maximální počet získaných bodů je 50. Na práci s testem je vyhrazeno 60 minut. Vždy je správná právě jediná odpověď z nabízených. Za správnou odpověď uchazeč obdrží 1 bod. Za chybnou odpověď je uchazeči odečtena 1/4 bodu. Za žádnou odpověď, strojově nečitelnou odpověď či více vyznačených odpovědí současně je uděleno 0 bodů. Výsledek ve skupině uchazečů se vyjadřuje percentilem. Percentil vyjadřuje, kolik procent účastníků testu měl stejný nebo horší výsledek než Vy. Výsledková listina je vytvořena seřazením součtu hodnot získaných percentilů všech součástí přijímacích zkoušek od nejvyššího po nejnižší.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info