Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy

Popis oboru

The basic orientation of this study branch is to prepare a specialist in Civics and to form their basic competences in departmental, paedagogical, psychological and communicative subjects.

Úspěšný absolvent je schopen

  • create a general image of society and understand a persons role within society, from both the historical and current point of view, based on the knowledge gained in the fields of social sciences (philosophy, ethics, politics, economy, sociology, religion
  • understand, interpret, critically judge and present social science texts based on the development of critical thinking and practical experience with such texts
  • write a piece of text or a project related to one of the themes of social sciences
  • apply gained knowledge and skills into the profession of teacher assistant of civics at primary schools
  • apply gained knowledge and skills as a professional worker specialized in cooperating with authorities and institutions of the European Union in the spheres of public administration, non-profit organizations and the private sector
  • use modern information technologies

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

The options of occupations for the graduates:

- a pedagogical assistant of civics teachers

- an instructor in spare time centres

- a professional employee in administrative structures, NGOs and in private sector specialized in cooperation with the institutions of the European Union

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy
Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství chemie pro základní školy
Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Uchazeči vykonají Test studijních předpokladů http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/testy-studijnich-predpokladu/

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info