Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy

Popis oboru

  • základní odborné technické a informačně technologické vzdělání jako předpoklad k dalšímu magisterskému studiu odborné a učitelské technické a informační výchovy
  • širší odborná technická a informačně technologická připravenost pro bakalářské profese
  • všeobecné a odborné technické a informačně technologické vědomosti a dovednosti
  • základní edukační, výchovné a komunikační vědomosti a dovednosti

Úspěšný absolvent je schopen

  • používat znalosti a dovednosti z technických oborů (strojírenství, elektrotechnika, apod.)
  • používat znalosti a dovednosti z oblasti informatiky a komunikačních technologií (HW, SW, počítačové sítě apod.)
  • využívat základní dovednosti práce s přírodním a technickým materiálem (dřevo, kovy, plasty)
  • předávat vědomosti o výuce a obsahu vzdělávacích technických a informatických témat ve vztahu k obsahu oboru, využívá je při koncipování a realizaci mimoškolních a volnočasových aktivit

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

- pedagogický asistent učitele technické a informační výchovy na základních školách

- správce sítě a odborný poradce v oblasti výpočetní techniky na základních školách

- instruktor technické a informačně technologické zájmové činnosti ve střediscích volného času

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství českého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství dějepisu pro základní školy
Pedagogické asistentství francouzského jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy
Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství chemie pro základní školy
Pedagogické asistentství křesťanské výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy
Pedagogické asistentství německého jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství občanské výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství přírodopisu pro základní školy
Pedagogické asistentství ruského jazyka a literatury pro základní školy
Pedagogické asistentství speciální pedagogiky pro základní školy
Pedagogické asistentství výchovy ke zdraví pro základní školy
Pedagogické asistentství výtvarné výchovy pro základní školy
Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy

Kombinace s obory z jiných fakult

Fakulta sportovních studií
Animátor sportovních aktivit

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Uchazeči vykonají Test studijních předpokladů http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/testy-studijnich-predpokladu/

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Videoprezentace katedry technické a informační výchovy: https://www.youtube.com/watch?v=GyrJNvKU5QU

http://www.ped.muni.cz/wtech

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info