Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

The basic orientation of this study branch is to prepare a specialist in Social Studies Basic and to form their basic competences in departmental, paedagogical, psychological and communicative subjects. The study contains the basic course of social science which form the vital foundation for the follow-up master study of Teaching Social Studies Basic at grammar schools. The knowledge, skills and attitudes gained during the study form basic competences for performing the profession of the consultant in the field of social sciences at the grammar school in educational and assistent work. The above mentioned competences guarantee full qualification of the intructor at free time centres and other educational and non-educational institutions. The study specialization allows graduates of this study branch to apply their knowledge also in other professions, for example in state administration, an instructor in spare time centres, a professional employee in administrative structures, NGOs and in private sector specialized in cooperation with the institutions of the European Union etc.

Úspěšný absolvent je schopen

  • create a general image of society and understand a persons role within society, from both the historical and current point of view, based on the knowledge gained in the fields of social sciences
  • gain the ability to understand, interpret, critically judge and present social science texts based on the development of critical thinking and practical experience with such texts
  • write a piece of text or a project related to one of the themes of social sciences
  • use the listed knowledge and skills as a social sciences consultant
  • apply gained knowledge and skills as a professional worker specialized in cooperating with authorities and institutions of the European Union in the spheres of public administration, non-profit organizations and the private sector
  • be prepared to use modern information technologies
  • be prepared to use modern information technologies in their pedagogical practice and collaborate in conducting e-learning courses

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Specialization in Pedagogy, branch Social Studies Basic with a view to Education The option of occupations for the graduates:

1. a consultant in the field of social science

2. a professional enployee in administrative structures, NGOs and in private sector specialized in cooperation with the institutions of the European Union

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Základy společenských věd se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Český jazyk a literatura se zaměřením na vzdělávání
Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Uchazeči vykonají Test studijních předpokladů http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/testy-studijnich-predpokladu/

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info