Informatika a druhý obor

Popis oboru

Dvouoborové studium je určeno pro studenty, kteří chtějí získat základní teoretické znalosti současně ve dvou oborech: v informatice a ve druhém oboru. Tyto znalosti jim umožní pokračovat v navazujících dvouletých magisterských studijních programech podle zvoleného profesního zaměření. V navazujícím studiu může absolvent zvolit jednooborovou orientaci s hlubším teoretickým zaměřením. Studium ale není koncipováno s tímto cílem. Je primárně určeno pro studenty, kteří se připravují na učitelské povolání a chtějí získat v navazujícím studiu aprobaci v obou zvolených oborech. V případě zájmu o navazující studium učitelství volí studenti tohoto oboru druhý obor z nabídky Přírodovědecké fakulty MU tak, aby stejnou dvouoborovou kombinaci mohli studovat v navazujícím magisterském studiu.

Úspěšný absolvent je schopen

  • vysvětlit základní principy počítačových systémů, operačních systémů, databázových systémů a počítačových sítí;
  • navrhovat algoritmy a zapsat program pro řešení daného problému;
  • aplikovat různé přístupy k práci s daty a/nebo počítačovými systémy podle daných potřeb;
  • vysvětlit pojmy, modely, metody a výsledky teoretické informatiky;
  • vysvětlit současné objevy a vývojové trendy zvoleného druhého oboru studia (matematika, fyzika, atd.).

„Na FI jsem se rozhodla studovat obor, který na žádné jiné vysoké škole nebyl. Svého rozhodnutí vůbec nelituji, díky přátelské atmosféře ze strany studentů, učitelů a ostatních zaměstnanců jsem si fakultu zamilovala a rozhodla jsem se zde studovat i magisterský obor.“

Agáta Dařbujanová Agáta Dařbujanová
studentka oboru Informační systémy

Uplatnění absolventů

Absolvent typicky pokračuje v navazujícím dvouletém magisterském studijním programu podle zvoleného profesního zaměření a směruje tak k profesi učitele s vybranou dvouoborovou aprobací. V navazujícím studiu nicméně může zvolit i jednooborovou orientaci s hlubším teoretickým zaměřením. V případě zájmu o navazující studium učitelství volí studenti tohoto oboru druhý obor z nabídky Přírodovědecké fakulty MU tak, aby stejnou dvouoborovou kombinaci mohli studovat v navazujícím magisterském studiu.

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

84 %

absolventů je spokojeno s tím, co jim škola dala do života

89 %

absolventů si našlo práci snadno

45 000 Kč

je průměrný nástupní plat

Andrej Pančík

„Masarykova univerzita mi umožnila do hloubky studovat oblasti, které mě zajímají. Pro stáže na zahraničních vysokých školách mě jazykově i odborně vybavila díky perfektní výuce angličtiny a dobrému podílu teoretických a praktických předmětů.“

Andrej Pančík
působil v CERNu a v Silicon Valley. Nyní podniká v Los Angeles.

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Informatika a druhý obor


Kombinace s obory z jiných fakult

Přírodovědecká fakulta
Biologie se zaměřením na vzdělávání
Fyzika se zaměřením na vzdělávání
Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání
Matematika se zaměřením na vzdělávání

Další informace

http://obory.fi.muni.cz/bc/informatika-druhy-obor

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info