Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání

Popis oboru

Studium je určeno absolventům středních škol s maturitou. Součástí studia je také výuka cizího jazyka, kde se předpokládá základní pokročilá znalost jednoho z jazyků, a to min. úroveň A2 (podle Evropského jednotného referenčního rámce), na kterou se ve výuce navazuje. Tato povinnost se netýká studentů, kteří studují cizí jazyk jako svůj studijní obor.

Úspěšný absolvent je schopen

  • disponovat základními teoretickými a praktickými znalostmi a dovednostmi na poli klavírní interpretace;
  • kompetentně vykonávat funkci asistenta učitele ve školách;
  • využít znalosti z oblasti historie a literatury nástroje;
  • demonstrovat základní schopnosti v oboru klavírní improvizace;
  • podílet se na realizaci komorní hudby.

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Studiem bakalářského stupně absolvent získá potřebné kompetence, které mu umožní podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících ve znění pozdějších předpisů, pracovat jako asistent pedagoga. Dále může absolvent působit v centrech volného času, jako vychovatel v domovech mládeže, vychovatel v družinách, v různých občanských sdruženích zabývajících se pedagogickou činností.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání


Kombinace s obory z Pedagogické fakulty

Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání

Přijímací zkouška

TEST STUDIJNÍCH PŘEDPOKLADŮ

Uchazeči o studium tohoto oboru vykonají univerzitní Test studijních předpokladů.

OBOROVÁ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

Uchazeči o studium dále vykonají praktickou oborovou přijímací zkoušku z hry na klavír.

Požadavky na uchazeče

Stupnice dur a moll v rozsahu 4 oktáv kombinovaně, akordy harmonicky a melodicky.

Etudy: 2 etudy dle vlastního výběru technicky odlišné (Czerny op. 299 nebo op. 740, Cramer).

J. S. Bach: preludium a fuga z Dobře temperovaného klavíru

Přednes:

1) první nebo třetí věta z klasické sonáty

2) jedna skladba z období romantismu nebo 20. století

Improvizace: improvizovaný klavírní doprovod dvou charakterově odlišných lidových písní.

Hra zpaměti je u všech skladeb a etud podmínkou!

Tato zkouška nahrazuje pro přijímací zkoušku z Hudební výchovy pouze požadavky uvedené v odstavci Hra na klavír.

Výsledek zkoušky je hodnocen na bodové škále 0-100 bodů (100 je maximum). Hranice úspěšnosti je nastavena na 70 bodů. Uchazeči, kteří dosáhnou méně než 70 bodů, budou hodnoceni jako neúspěšní.

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium.

Uchazeči o studium oboru Hra na klavír se zaměřením na vzdělávání musí ve zkoušce

Oborové zkoušky
Hra na klavír (praktická zkouška)

Termín konání 16.-20. 4. 2018. Přesný termín bude importován do e-přihlášky.

Průvodce přijímacím řízením

Další informace

Doplňující údaje ke studiu oboru lze nalézt na stránkách Katedry hudební výchovy:

http://www.katedrahudebnivychovy.estranky.cz/

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info