Zubní lékařství

Popis oboru

Chcete se stát zubním lékařem? Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity můžete studovat obor Zubní lékařství. Studium tohoto oboru je jedinou možností, jak se stát zubním lékařem.

Budete odborníkem, který se zabývá prevencí a léčbou onemocnění dutiny ústní, jako je zubní kaz, onemocnění závěsného aparátu zubů nebo náhradou ztracených zubů. Studium je také základem pro další možnou specializaci, například v ortodoncii, oboru, který se zabývá rovnáním zubů. Své znalosti můžete později využít i v maxilofaciální chirurgii. Jedná se o obor, který řeší, často ve spolupráci s lékaři dalších odborností, problematiku úrazů orofaciální oblasti a zabývá se léčbou nádorů v této lokalitě.

Zubní lékařství je tak zvaný dlouhý magisterský obor, trvá 5 let. Během studia vás ale vybaví veškerými potřebnými znalostmi o problematice nemocí dutiny ústní. Naučíte se i vše o jejich vztazích k celkovému zdravotnímu stavu pacienta. Po úspěšném absolvování studia tak budete schopni okamžitě nastoupit dráhu zubního lékaře a bez odborného dohledu pracovat nejčastěji v ambulantních zařízeních a privátních praxích.

Výhodou studia Zubního lékařství je téměř okamžité propojení získaných teoretických poznatků s jejich praktických uplatněním. Studium je dosti náročné a vyžaduje zvládnutí velkého množství jak teoretických, tak i praktických znalostí. Odměnou pro vás bude velmi kvalitní vzdělání umožňující získání prestižního, zajímavého a lukrativního povolání s vysokým uplatněním na trhu práce.

Je studium tohoto oboru pro Vás?

 • Máte silnou motivaci stát se lékařem a pomáhat lidem?
 • Nevadí vám věnovat studiu velké množství času?
 • Jste manuálně zručný a baví vás pracovat rukama?
 • Disponujete dobrou schopností komunikovat s lidmi? Umíte je přesvědčit pro dobrou věc?
 • Máte empatické cítění? Dokážete se vcítit do emocí jiných a chápat je?
 • Dokážete převzít za své jednání odpovědnost a obhájit svá rozhodnutí?
 • Dovedete odolávat psychické zátěži i fyzické námaze?
 • Baví vás týmová, ale i samostatná práce?

Pokud je většina odpovědí na dané otázky kladná, pak Vás rádi přivítáme v řadách studentů tohoto oboru.

Úspěšný absolvent je schopen

 • odborně vykonávat činnost preventivní, diagnostickou, léčebně protetickou, léčebnou, posudkovou, dispenzární. Jsou zajištěny odpovídající znalosti:
 • a) o konstituci, fyziologii a chování zdravých a nemocných jedinců a o vlivu přírodního a sociálního prostředí na zdravotní stav člověka, pokud mají tyto znalosti vztah k zubnímu lékařství
 • b) o struktuře a funkci zubů, úst, čelistí a okolních tkání zdravých i nemocných a o jejich vztahu k celkovému zdravotnímu stavu a k fyzické a sociální pohodě pacienta.
 • c) klinických oborů a metod, které poskytují komplexní přehled o anomáliích, lezích a nemocích zubů, úst, čelistí a okolních tkání a o preventivních, diagnostických a léčebných postupech
 • d) přiměřené klinické praxe pod příslušným dohledem

„Během posledního roku na střední jsem měl tu typickou nerozhodnost: Co dál? Situaci mi neulehčovalo ani to, že jsem do té doby byl osm let ve třídě zaměřené na matematiku, té jsem se však nadále věnovat nechtěl. Vzhledem k tomu, že chemie ani biologie mě nijak extrémně nebavily, byla pro mě volba zubního lékařství na Lékařské fakultě MU poměrně velký risk. Ten se však vyplatil. Ačkoliv byly první tři semestry velice náročné, studium mě i přesto začalo velice bavit.“

Čeněk Černoch Čeněk Černoch
student zubního lékařství

Praxe

Praktická výuka je stěžejní součástí výuky Zubního lékařství. Začíná už od 1. semestru, a to v rámci simulované výuky v předmětu Preklinické zubní lékařství. S prvními pacienty přijdete do kontaktu od 4. semestru studia. Budete je vyšetřovat a ošetřovat v rámci jednotlivých oborů zubního lékařství. K maximálnímu zintenzivnění praktické výuky dojde v 10. semestru, kdy budete muset v sedmitýdenní stáži zvládnout komplexní ošetření pacienta.

Kromě stáží v rámci výuky jednotlivých předmětů absolvují studenti ve smluvních zařízeních prázdninové praxe. Většinou v privátních zařízeních, zubních laboratořích a na klinických pracovištích:

 • po 2. semestru – 1 týden praxi v zubní laboratoři a 1 týden praxi v zubní ordinaci
 • po 4. semestru – 1 týden praxi s náplní práce dentálního hygienisty
 • po 6. semestru – 2 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství
 • po 8. semestru – 4 týdny odborné ordinační praxe z oboru praktické zubní lékařství

Praktická výuka je tedy nedílnou součástí tohoto studijního oboru.

Uplatnění absolventů

Jako absolventi Zubního lékařství najdete široké uplatnění v praxi. Můžete působit v privátní ambulantní sféře, ale i v nemocničních zařízeních na Stomatologických klinikách. Po absolvování doktorského studia můžete také pracovat jako vědečtí pracovníci, věnovat se komerčním aktivitám ve zdravotnictví nebo být aktivní v akademické sféře jako učitelé na vysokých školách lékařského zaměření.

Zajišťuje Lékařská fakulta
Typ studia magisterský
Forma prezenční
Doba studia 5 let
Vyučovací jazyk čeština, angličtina

Absolventi fakulty v číslech

80 %

absolventů by znovu studovalo na MU

81 %

studentů pracuje nebo ví, kde bude pracovat už v době státnic

78 %

absolventů si našlo práci snadno

26 900 Kč

je průměrný nástupní plat

Eva Brichtová

„Na studium medicíny vzpomínám s láskou. Poslední dva roky studia jsem veškerý volný čas trávila na neurochirurgické klinice, což znamenalo největší průpravu pro mou budoucí profesi. Základním předpokladem je zájem, aktivita a motivace.
To vás sebelepší škola nenaučí. Uvědomovala jsem si to tenkrát jako studentka i dnes jako vyučující.“

Eva Brichtová
neurochirurgyně ve Fakultní nemocnici u sv. Anny v Brně

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Zubní lékařství


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Zkoušky se konají formou písemných testů 10. anebo 11. června 2019 (na výběr termínu není nárok). Jsou testovány znalosti z biologie, chemie a fyziky. Rozsah požadovaných znalostí odpovídá učebním osnovám na gymnáziu. Testy se skládají ze 40 otázek s nabídnutými odpověďmi, jen jedna odpověď je správná. Délka trvání testu z fyziky a chemie je 60 minut, test z biologie 50 minut. Každá správná odpověď je ohodnocena jedním bodem. Maximální počet bodů je 120. Bodová bonifikace vybraných kompetencí: 1) angličtina úroveň C1 a C2, držitelé certifikátů Cambridge English CAE an. CPE, IELTS s minimálním skóre7 anebo TOEFL var. IBT s minim. skóre 95 mohou získat dalších 6 bodů. 2) umístění na prvcních třech místech v krajských, národních a nadnárodních kolech předmětových soutěží kategorie A/matematika, fyzika, biologie, chemie anebo vybrané SOČ mohou získat 4 anebo 8 bodů, případně za nominace v mezinárodních kolech i prominutí přijímací zkoušky.

Doporučená literatura

Učebnice fyziky, chemie a biologie pro gymnázia s přírodovědným zaměřením, přehledy středoškolské látky uvedených předmětů např. Přehled biologie (Rosypal, S. a kol., Scientia, Praha 1994 a dále), Přehled středoškolské chemie (Vacík a kol. 1990, 1998 a dále), Přehled středoškolské fyziky (E. Svoboda a kol., 3. vydání, Prometheus, Praha, 1996 a dále). Přehled doporučené literatury a tématické okruhy k přijímacím zkouškám je uveden na: http://www.med.muni.cz/index.php?id=28; Tématické okruhy k přijímací zkoušce pro magisterské a bakalářské programy (.pdf); Doporučená literatura pro přípravu na přijímací zkoušky pro magisterské a bakalářské obory (.pdf); Modelové testové otázky k procvičování biologie, chemie a fyziky

Kritéria hodnocení

Na základě bodového ohodnocení výsledku písemných přijímacích testů jsou uchazeči seřazeni do pořadníku. Pro přijetí je nutné umístění v pořadí, které nepřesáhne stanovený počet přijatých. Předběžně uváděný počet přijatých je pouze orientační, konečný počet závisí na počtu uchazečů a úrovni znalostí prokázaných při přijímací zkoušce.

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Navazující studium

Absolventi studijního oboru Zubní lékařství mohou pokračovat v doktorském studiu téhož oboru, případně v oborech příbuzných.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info