Norský jazyk a literatura

Popis oboru

Obor Norský jazyk a literatura je filologické studium s interdisciplinárními přesahy především k areálovým studiím. Východiskem je praktické zvládnutí norského jazyka, doplněné lingvistickými disciplínami (morfologie, lexikologie) a praktickou aplikací jazykových znalostí v praxi. Koncepce studia se zaměřuje na získání přehledu a osvojení detailních znalostí norské kultury, literatury, historie a současné společnosti. Důležitou součástí oboru jsou norsko-české vztahy na poli literárním, kulturním, hospodářském a politickém. Významným aspektem ve všech předmětech je dimenze skandinávská, evropská a bilaterární. Za nejvyšší hodnotou oboru je považována přirozená integrace vědění a růstu osobnosti studenta, rozvoj zkušeností a komunikačních dovedností.

Úspěšný absolvent je schopen

 • samostatného kultivovaného písemného i ústního projevu v norštině a je vybaven společenskými, politickými, kulturními a historickými vědomostmi o Norsku a dalších skandinávských zemích;
 • aplikovat jazykové znalosti v různých oborech a formách komunikace;
 • komentovat a interpretovat literární a odborné texty v norštině na úrovni B2;
 • analyzovat norské a skandinávské poměry v dějinách a v současnosti.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolvent oboru najde uplatnění jako překladatel, tlumočník s různými specializacemi. Rovněž může působit v institucích Evropské unie a jiných státních a mezinárodních institucích poskytujících jazykové služby, v nakladatelstvích, v publicistice, médiích, dále pak v archivech, knihovnách, muzeích, divadle, jako jazykový poradce nebo i v diplomacii.

Absolvent může působit jako pedagog na veřejných i soukromých jazykových školách.

Kromě práce v oboru se uplatní v profesích, jež vyžadují schopnost samostatného a kritického myšlení při identifikaci, reflexi a řešení problémů, stejně jako dobrou vyjadřovací schopnost v mateřském a norském jazyce.

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Norský jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Kombinace s obory z jiných fakult

Ekonomicko-správní fakulta
Hospodářská politika
Veřejná ekonomika a správa

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: test studijních předpokladů (TSP) a oborová přijímací zkouška.

Oborová přijímací zkouška má dva základní okruhy:

Část 1: Domácí příprava (těžiště spočívá v prokázání osobní motivace, četbě skandinávské literatury v českých překladech).

K oborové přijímací zkoušce přineste vytištěné podklady:

 • seznam nejméně 10 titulů norské nebo skandinávské literatury z vlastní četby (beletrie, poezie, odborné, populárně naučné tituly). Pozornost věnujeme složení četby (více než jeden titul detektivní literatury neuvádějte) a správnému uvedení bibliografických údajů
 • český motivační dopis/esej s názvem: „Moje učení jazyků a poznávání cizích zemí jako psychologická zkušenost/ osobní vyznání. Nacházím se na křižovatce?“ Prosíme o dodržení rozsahu: 350 – 450 slov (dokument Word odevzdáte vytištěný a vlastnoručně podepsaný)
 • v angličtině A/NEBO němčině informaci o zajímavé cestě , kterou jste podnikli nebo kterou plánujete (rozsah cca 250 slov)
 • prostou kopii maturitního vysvědčení, resp. doklady o jazykových zkouškách
 • Část 2: Oborový test (předpokládáme znalost češtiny, angličtiny, světové literatury, vše na úrovni maturitní zkoušky)

  Základní přehled o historii a současnosti Norska, ale i ostatních skandinávských zemí, geografická a politická mapa Skandinávie, nejvýznamnější osobnosti a díla skandinávské (zvláště norské) literatury a kultury, bezpečná znalost angličtiny na uživatelské úrovni, adekvátní praktická i teoretická znalost české mluvnice, pravopisu, skladby, jakož i lingvistické terminologie na úrovni gymnaziálních osnov, tedy včetně latinských názvů/označení. Znalost norštiny není požadována.

  Vzhledem k zaměření naší katedry udělujeme speciální bonus za komunikační znalosti němčiny.

  Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

  Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

  Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

  FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Doporučená literatura

Upozornění: Struktura přípravy je věcí osobní volby každého uchazeče, zde uvádíme orientačně příklady užitečných zdrojů.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

https://www.phil.muni.cz/german/norstina.htm

https://sites.google.com/site/norskbrno/home

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info