Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Popis oboru

Úspěšný absolvent je schopen

  • have theoretical knowledge and practical skills in the field of phonetics, phonology, morphology, syntax, and lexicology; demonstrate the knowledge of linguistic terminology and be able to use it when explaining specific linguistic issues
  • demonstrate the knowledge of society, culture and history of German speaking countries
  • identify cultural values and norms and interpret their significance in order to enhance respect for cultural and language diversity
  • demonstrate an understanding of major literary movements in Grman written Literature, their main representatives and significant literary texts and relevant literary terms
  • analyze literary texts as forms of cultural expression

„Pro pedagogickou fakultu jsem se rozhodla proto, že na ní člověk může studovat cizí jazyky více prakticky a ještě k tomu získá psychologický a pedagogický základ. Není to tedy jen o učení se cizímu jazyku, ale i o spoustě jiných věcí. Co to znamená? Nikdy se nezačnete nudit.“

Jitka Janů Jitka Janů
studentka oboru Lektorství cizího jazyka - německý jazyk

Uplatnění absolventů

Jednooborový bakalářský studijní program připravuje studenty pro práci lektora německého jazyka v rámci volnočasových aktivit ve střediscích volného času, v jazykových školách a kurzech, případně v jazykové výuce v mateřských školách a v jazykovém vzdělávání dospělých.

Zajišťuje Pedagogická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční, kombinovaná
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

60 %

absolventů má práci už v době státnic

23 700 Kč

je průměrný nástupní plat

Gabriela Ducháčková

„Vyučující s námi diskutovali, zajímali se o náš názor a respektovali nás jako osobnosti. Cítíte se dobře, když jste v prostředí, které vás podněcuje k přemýšlení a tvořivosti. Skvěle nás připravili po teoretické i praktické stránce – měla jsem portfolio materiálů pro výuku na základní škole, uvědomovala jsem si význam reflexe a získala jsem široký rozhled nejen ve svém oboru, díky čemuž jsem se dokázala
zorientovat v nově vznikajících oblastech vzdělávání, jako byla třeba mediální výchova.“

Gabriela Ducháčková
zástupkyně ředitelky ZŠ a MŠ, Jihomoravské náměstí 2, Brno

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Lektorství cizího jazyka - německý jazyk


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Informace zobrazené v tomto bloku se vztahují k minulému přijímacímu řízení.

Uchazeči vykonají Test studijních předpokladů http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium/testy-studijnich-predpokladu/

Přestože byla počínaje rokem 2012 zrušena oborová přijímací zkouška z německého jazyka, upozorňujeme uchazeče o oborové studium německého jazyka a literatury (Pedagogické asistentství NJ, Lektorství NJ), že je pro úspěšný vstup do studia žádoucí středoškolská znalost jazyka a rámcový přehled o reáliích německy mluvících zemí. Jazykovou kompetenci lze v průběhu studia dále rozvíjet podle individuálních potřeb studentů prostřednictvím volitelných předmětů zaměřených na rozvoj řečových dovedností (mluvení, psaní poslech, čtení) a upevňování jazykových prostředků (gramatika, slovní zásoba, výslovnost).

Kritéria hodnocení

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu na Pedagogickou fakultu MU jsou zveřejněny na webové stránce PdF http://www.ped.muni.cz/studium/pro-uchazece-o-studium

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

Bližší informace lze získat na katedře německého jazyka Pedagogické fakulty MU.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info