Matematická informatika

Popis oboru

Obor Matematická informatika poskytuje vhodnou přípravu zejména pro další studium a budoucí práci v informatice jako vědním oboru, případně v interdisciplinárních oborech na pomezí matematiky, optimalizace a informatiky. Obor je primárně určen studentům, kteří chtějí pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském (a případně také doktorském) studijním programu. Absolventi oboru Matematická informatika získají dostatečné základy pro studium libovolného magisterského oboru Informatiky i pro studium příbuzných matematických disciplín. Studijní plán oboru klade důraz na předměty teoretických a matematických základů a formálních metod. Konkrétní zaměření povinně volitelných teoretických předmětů (informatických či matematických) je ponecháno na volbě studenta.

Úspěšný absolvent je schopen

  • porozumění formálním a matematickým základům informatiky;
  • schopnost základní práce v oblastech IT.

„Na FI jsem se rozhodla studovat obor, který na žádné jiné vysoké škole nebyl. Svého rozhodnutí vůbec nelituji, díky přátelské atmosféře ze strany studentů, učitelů a ostatních zaměstnanců jsem si fakultu zamilovala a rozhodla jsem se zde studovat i magisterský obor.“

Agáta Dařbujanová Agáta Dařbujanová
studentka oboru Informační systémy

Uplatnění absolventů

Studenti mohou po ukončení studia oboru pokračovat ve studiu magisterských programů zaměřených na informatiku, včetně studia teoretické informatiky, nebo pokračovat ve studiu magisterských programů jiného zaměření a získat perspektivní interdisciplinární znalosti, především ve spojení s matematikou a operačním výzkumem, nebo případně nastoupit do praxe jako absolventi bakalářského programu s možností zvyšování kvalifikace a prohloubení konkrétních profesních znalostí realizovaných podle potřeb zaměstnavatele.

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

84 %

absolventů je spokojeno s tím, co jim škola dala do života

89 %

absolventů si našlo práci snadno

45 000 Kč

je průměrný nástupní plat

Martin Derka

„Předměty oboru Matematická informatika seznámí studenty s oblastmi, které tvoří jádro moderní informatiky, a které otevírají dveře do světa. Díky matematickým předmětům jsem byl schopný už během bakalářského studia produkovat výzkumné výsledky publikované na mezinárodní úrovni. Ze širokého přehledu a hloubky znalostí, které mi tyto předměty daly, těžím dodnes, kdy studuji a působím na jedné z nejprestižnějších světových univerzit a pracuji na projektech pro společnosti, které inovují svět.“

Martin Derka
absolvent oboru Matematická informatika

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Matematická informatika


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do bakalářského studia je shodná pro všechny studijní programy a obory. Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Bližší informace naleznete zde: http://www.muni.cz/study/admission/bachelor_test
Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsáni k bakalářskému studiu na FI MU. Pro ostatní uchazeče splňující alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
a) výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,
b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších,
c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
c) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130,
e) úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR,
f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné olympiády (odbornými olympiádami jsou myšleny předmětové soutěže vyhlašované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR nebo Ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu SR organizované v oborech fyzika, astronomie, chemie, biologie, matematika a programování),
g) umístění alespoň v okresním kole středoškolské odborné činnosti na 1. až 3. místě,
h) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU
stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni.

Doporučená literatura

S výjimkou seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Varianty TSP z předchozích přijímacích řízení najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://obory.fi.muni.cz/bc/matematicka-informatika

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info