Počítačové systémy a zpracování dat

Popis oboru

Obor Počítačové systémy a zpracování dat orientuje studenta na znalost architektur, principů, metod navrhování a provozu systémů dle konkrétního zaměření. Zaměření Bezpečnost informačních technologií orientuje studenta především na znalosti bezpečnostních principů a technologií. Zaměření Databáze orientuje studenta na znalost architektury, principů a metod navrhování rozsáhlých integrovaných systémů pro zpracovaní dat. Zaměření Správa počítačových systémů orientuje studenta na znalost architektury, principů operací a zásad provozu počítačových systémů.

Úspěšný absolvent je schopen

  • rozumět principům a architekturám počítačových systémů relevantních dané specializaci;
  • vysvětlit vzájemné vztahy a závislosti jednotlivých systémových komponent a jejich funkcí;
  • zohlednit relevantní informace pro analýzu systémových požadavků dle vybrané specializace;
  • navrhnout počítačové systémy relevantní dané specializaci;
  • aplikovat různé přístupy k práci s daty a/nebo počítačovými systémy podle daných potřeb.

„Na FI jsem se rozhodla studovat obor, který na žádné jiné vysoké škole nebyl. Svého rozhodnutí vůbec nelituji, díky přátelské atmosféře ze strany studentů, učitelů a ostatních zaměstnanců jsem si fakultu zamilovala a rozhodla jsem se zde studovat i magisterský obor.“

Agáta Dařbujanová Agáta Dařbujanová
studentka oboru Informační systémy

Uplatnění absolventů

Absolvent zaměření Bezpečnost informačních technologií je schopen působit především jako samostatný správce komplexně odpovědný za bezpečnost informačních systémů.

Absolvent zaměření Databáze je schopen působit především jako projektant databázových systémů, systémový programátor, nebo administrátor odpovědný za návrh a provoz databázových systémů.

Absolvent zaměření Správa počítačových systémů je schopen působit především jako systémový programátor, správce informačních systémů.

Zajišťuje Fakulta informatiky
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

85 %

absolventů by znovu studovalo na MU

84 %

absolventů je spokojeno s tím, co jim škola dala do života

89 %

absolventů si našlo práci snadno

45 000 Kč

je průměrný nástupní plat

Tomáš Kouba

„Už během studií jsem s pár kamarády začal tvořil weby na zakázku. Nyní, tři roky po škole, ve své rozvíjející se webové agentuře na jihu Čech zaměstnávám čtyři lidi. Sám se věnuji hlavně analýze a návrhu webů. Na FI MU nejvíce oceňuji, že jsem získal dobrý matematický i technický základ pro dnešní praxi – aneb funkcionální přístupy v programování jdou do módy, pochopil jsem základy autorského práva a ekonomie, díky unikátnímu studijnímu systému jsem si pár kliky zapsal předměty z jiné fakulty (marketing z ESF) a v neposlední řadě jsem poznal super spolužáky, se kterými se vídám i řeším byznys dodnes. Ne, škola mě nenaučila programovat v PHP. Ale naučila mě ty obtížnější věci, které bych se sám snadno nenaučil.“

Tomáš Kouba
vedení webových projektů ve společnosti Net Magnet

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Počítačové systémy a zpracování dat


Tento obor je nabízen pouze v jednooborovém studiu.

Přijímací zkouška

Přijímací zkouška do bakalářského studia je shodná pro všechny studijní programy a obory. Uchazeči absolvují Test studijních předpokladů na MU. Bližší informace naleznete zde: http://www.muni.cz/study/admission/bachelor_test
Následující ustanovení neplatí pro uchazeče, kteří již byli dříve zapsáni k bakalářskému studiu na FI MU. Pro ostatní uchazeče splňující alespoň jedno z níže uvedených kritérií:
a) výsledek Národní srovnávací zkoušky ze všeobecných studijních předpokladů (Obecné studijní předpoklady v češtině, Všeobecné študijné predpoklady ve slovenštině) konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 20 % nejlepších,
b) výsledek Národní srovnávací zkoušky z matematiky konané nejpozději do termínu TSP včetně mezi 40 % nejlepších,
c) výsledek zkoušky SAT I z matematiky alespoň 580 bodů,
c) výsledek u AP (Advanced Placement) zkoušky z některého předmětu z oblasti STEM (Science, Technology, Engineering and Math) na úrovni 4 nebo 5,
d) výsledek ve standardizovaném vstupním testu IQ prováděném společností Mensa ČR nebo Mensa SR odpovídá alespoň IQ 130,
e) úspěšné složení výběrové maturitní zkoušky z MATEMATIKY+ v ČR,
f) úspěšný řešitel alespoň okresního kola středoškolské odborné olympiády (odbornými olympiádami jsou myšleny předmětové soutěže vyhlašované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy ČR nebo Ministerstvem školstva, vedy, výskumu a športu SR organizované v oborech fyzika, astronomie, chemie, biologie, matematika a programování),
g) umístění alespoň v okresním kole středoškolské odborné činnosti na 1. až 3. místě,
h) úspěšný řešitel korespondenčního semináře z informatiky organizovaného FI MU
stačí tato kvalifikace pro úspěšné absolvování přijímací zkoušky s plným počtem bodů. Uchazeči splňující kterékoliv z uvedených kritérií mohou být na základě vlastní písemné žádosti, ve které doloží splnění příslušného kritéria, zproštěni povinnosti konat písemnou zkoušku a budou o tomto rozhodnutí písemně uvědoměni.

Doporučená literatura

S výjimkou seznámení se se staršími variantami TSP není doporučena žádná speciální přípravná literatura. Varianty TSP z předchozích přijímacích řízení najdete na adrese: http://www.muni.cz/study/admission/tsp

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Další informace

http://obory.fi.muni.cz/bc/systemy-zpracovani-dat

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info