Latinský jazyk a literatura

Popis oboru

Studium latinského jazyka a literatury představuje napínavou cestu k pramenům evropské kultury a vzdělanosti. Umožňuje poznat v originále myšlenky a díla slavných antických literátů, filosofů, vědců, vojevůdců i politiků, která jsou pevným základem evropských hodnot, a důkladně se seznámit s antickým starověkem v širších souvislostech.

Bakalářské studium latinského jazyka a literatury je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti latinské gramatiky, antických literatur a dalších disciplín vztahujících se k antice. Důležitou součástí studia je četba originálních textů, při níž si studenti osvojí schopnost mnohostranné interpretace originálního latinského textu (gramatické, literární i kulturně-historické). Součástí studia je také základní kurz řečtiny.

Úspěšný absolvent je schopen

 • porozumět originálním latinským textům a překládat vybrané texty psané klasickou latinou do češtiny;
 • určit a vytvořit morfologické tvary používané v klasické latině, určit, použít a vysvětlit hlavní syntaktické jevy; překládat do latiny kratší věty;
 • používat slovníky, kritické edice textů a komentáře a internetové zdroje;
 • vyhledat a určit základní poetické a stylistické prostředky používané v latinských textech;
 • charakterizovat díla nejvýznamnějších řeckých a římských autorů, poukázat na rozdíly mezi řeckou a římskou literaturou, vysvětlit vývoj řecké a římské literatury a závislost římské literatury na řeckém vzoru;
 • charakterizovat základní literární žánry;
 • analyzovat a číst daktylský hexametr a další antická metra;
 • popsat kulturní a historický kontext antického světa;
 • vybavit si základní morfologii klasické řečtiny;
 • popsat metodologické přístupy používané v klasické filologii;
 • pracovat s odbornou literaturou a používat různé zdroje informací;
 • napsat kratší koherentní text o odborných tématech.

„Kromě vstřícného přístupu pedagogů oceňuji na filozofické fakultě zejména příležitost zapojit se do spolkové činnosti. Spolupracuji s Nadačním fondem studentů FF MU a mám tak možnost účastnit se přípravy akcí, jako jsou veletrhy vysokých škol, dny otevřených dveří nebo ples.“

Petr Sucháček Petr Sucháček
student pedagogiky

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru najdou uplatnění v archivech, knihovnách a muzeích na postech odpovídajících bakalářskému stupni vzdělání. Vzhledem k důrazu, který je zároveň kladen na znalost a stylistickou propracovanost základních gramatických struktur českého jazyka, odpovídajících příslušným strukturám klasických jazyků, jsou absolventi oboru doplňkově připraveni i na různá redaktorská a editorská místa v médiích (zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Kateřina Tučková

„I sny, jako stát se úspěšným spisovatelem, se plní. Obory jsem si vybrala srdcem, protože už na gymnáziu šlo o mé nejoblíbenější předměty. Během studia jsem získala většinu odborných znalostí, které mi pomohly v roce 2013 získat literární ocenění Magnesia Litera za knihu Žítkovské bohyně.
Studium umění mě přimělo myslet na detail, na to, že na všem záleží, že krása spočívá v drobnostech. Studium literatury mě přimělo přemýšlet do šíře – historické i individuální. Myslím, že jsem svět vlastně poznávala skrze knihy. A mám radost, že ho dnes můžu uchopovat skrze ty vlastní.“

Kateřina Tučková
spisovatelka a kurátorka

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Latinský jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže Olympiáda z latiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny. Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info