Latinský jazyk a literatura

Popis oboru

Studium latinského jazyka a literatury představuje napínavou cestu k pramenům evropské kultury a vzdělanosti. Umožňuje poznat v originále myšlenky a díla slavných antických literátů, filosofů, vědců, vojevůdců i politiků, která jsou pevným základem evropských hodnot, a důkladně se seznámit s antickým starověkem v širších souvislostech.

Bakalářské studium latinského jazyka a literatury je zaměřeno na získání znalostí a dovedností v oblasti latinské gramatiky, antických literatur a dalších disciplín vztahujících se k antice. Důležitou součástí studia je četba originálních textů, při níž si studenti osvojí schopnost mnohostranné interpretace originálního latinského textu (gramatické, literární i kulturně-historické). Součástí studia je také základní kurz řečtiny.

Úspěšný absolvent je schopen

 • porozumět originálním latinským textům a překládat vybrané texty psané klasickou latinou do češtiny;
 • určit a vytvořit morfologické tvary používané v klasické latině, určit, použít a vysvětlit hlavní syntaktické jevy; překládat do latiny kratší věty;
 • používat slovníky, kritické edice textů a komentáře a internetové zdroje;
 • vyhledat a určit základní poetické a stylistické prostředky používané v latinských textech;
 • charakterizovat díla nejvýznamnějších řeckých a římských autorů, poukázat na rozdíly mezi řeckou a římskou literaturou, vysvětlit vývoj řecké a římské literatury a závislost římské literatury na řeckém vzoru;
 • charakterizovat základní literární žánry;
 • analyzovat a číst daktylský hexametr a další antická metra;
 • popsat kulturní a historický kontext antického světa;
 • vybavit si základní morfologii klasické řečtiny;
 • popsat metodologické přístupy používané v klasické filologii;
 • pracovat s odbornou literaturou a používat různé zdroje informací;
 • napsat kratší koherentní text o odborných tématech.

„Od studia latiny mě nejprve všichni zrazovali. Nakonec jsem ale dostal svolení jít latinu studovat, když ji zkombinuji s něčím alespoň trochu praktičtějším. A musím říct, že mě opravdu chytla, a to hlavně díky celkově přátelské atmosféře, která panuje na Ústavu klasických studií.“

Tomáš Weissar Tomáš Weissar
student oboru Latinský jazyk a literatura

Uplatnění absolventů

Absolventi oboru najdou uplatnění v archivech, knihovnách a muzeích na postech odpovídajících bakalářskému stupni vzdělání. Vzhledem k důrazu, který je zároveň kladen na znalost a stylistickou propracovanost základních gramatických struktur českého jazyka, odpovídajících příslušným strukturám klasických jazyků, jsou absolventi oboru doplňkově připraveni i na různá redaktorská a editorská místa v médiích (zejména v kulturně a literárně orientovaných rubrikách).

Zajišťuje Filozofická fakulta
Typ studia bakalářský
Forma prezenční
Doba studia 3 roky
Vyučovací jazyk čeština

Absolventi fakulty v číslech

82 %

absolventů by znovu studovalo na MU

61 %

absolventů našlo práci snadno

20 800 Kč

je průměrný nástupní plat

Jiří Václavek

„Jako novinář oceňuji na svém studiu klasické filologie a historie především to, že mě naučilo hledat a najít relevantní prameny, rychle se zorientovat v textu, vytáhnout z něj to nejdůležitější a samozřejmě ověřit jeho pravdivost. Občasné použití latinské fráze v rozhovorech s hosty je příjemná třešnička na dortu.“

Jiří Václavek
moderátor ČT24 a absolvent oboru Latinský jazyk a literatura

Kombinace oborů

Oborové kombinace s oborem Latinský jazyk a literatura


Kombinace s obory z Filozofické fakulty

Obory z Filozofické fakulty je možné libovolně kombinovat do dvouoborového studia. Přihláška se podává pro každý obor samostatně a teprve po úspěšném absolvování přijímacího řízení, u zápisu ke studiu, se uvádí, které obory si přejete spojit.
 
Výjimky, které nelze kombinovat, jsou tyto obory
: Balkanistika, Český jazyk se specializací počítačová lingvistika, Informační studia a knihovnictví, Polština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu, Sociální pedagogika a poradenství a Psychologie.

Přijímací zkouška

Předmět přijímací zkoušky: Test studijních předpokladů (TSP).

Bližší informace k TSP: http://www.muni.cz/tsp

Podrobné informace o přijímacím řízení na FF MU: http://www.phil.muni.cz/wff/home/prijimaci

Obecné informace o přijímacím řízení na MU: http://www.muni.cz/admission/bachelor

FF MU nepřihlíží k výsledku státních maturit a k výsledkům národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Prominutí přijímací zkoušky: Bez přijímací zkoušky lze přijímat účastníky ústředního kola soutěže Olympiáda z latiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny. Formulář zde: http://www.phil.muni.cz/plonedata/wff/prijimaci-rizeni/zadost_prominuti_prijimaci_zk.doc.

Průvodce přijímacím řízením

Nejčastěji zapisované předměty

Doporučené studijní plány a další informace najdete ve studijním katalogu fakulty.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info