Building  RMU, Žerotínovo nám. 9,

Academic Canteen

Location: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno, Rector's Office
Correspondence Address: Vinařská 472/5b, 603 00 Brno
Phone: +420 549 49 2744
E-mail:

Department web