Projects


Total number of projects: 7

Behaviorálně ekonomické experimenty v marketingu a managementu (MUNI/A/1021/2015)

MU Researcher: Ing. Bc. Michal Ďuriník
MU Faculty/Unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
1/2016 — 12/2016
Investor:
Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University

Inovace předmětu Ekonomicko-organizační poradenství (MUNI/FR/1406/2015)

MU Researcher: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
MU Faculty/Unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
1/2016 — 12/2016
Investor:
Masaryk University / MU Development Fund

Inovační schopnost jako východisko pro měření inovační výkonnosti organizací (MUNI/A/0909/2015)

MU Researcher: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
MU Faculty/Unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
1/2016 — 12/2016
Investor:
Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University

Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2016/2017 (MUNISS 2016/2017)

MU Researcher: Mgr. Ing. Jan Žák
MU Faculty/Unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
10/2016 — 9/2017
Investor:
Brno City Municipality / Other grant projects excluding research and development

MUNISS 2015/2016 (0671/2015)

MU Researcher: Mgr. Ing. Jan Žák
MU Faculty/Unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
10/2015 — 9/2016
Investor:
Brno City Municipality / Other grant projects excluding research and development

Přístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování (GA16-16260S)

MU Researcher: Assoc. Prof. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
MU Faculty/Unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
1/2016 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Vybrané charakteristiky a konkurenceschopnost podniků (MUNI/A/1078/2015)

MU Researcher: Ing. Peter Marinič, Ph.D.
MU Faculty/Unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
1/2016 — 12/2016
Investor:
Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info