Projects


Total number of projects: 7

Přístup managementu k redukci zpětných toků ve vazbě na spokojenost zákazníků a neustálé zlepšování (GA16-16260S)

MU Researcher: Assoc. Prof. Ing. Radoslav Škapa, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
1/2016 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Meziuniverzitní studentská soutěž MUNISS 2016/2017 (MUNISS 2016/2017)

MU Researcher: Mgr. Ing. Jan Žák
MU Faculty or unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
10/2016 — 9/2017
Investor:
Brno City Municipality / Other grant projects

Zavedení metodiky Prince2 do výuky projektového řízení (MUNI/FR/0940/2016)

MU Researcher: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / MU Development Fund

Studentské poradenské centrum pro podnikání (MUNI/FR/1608/2016)

MU Researcher: Ing. Eva Švandová, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / MU Development Fund

Nástroje podnikového controllingu a jejich IT podpora (MUNI/A/1001/2016)

MU Researcher: Ing. Ladislav Šiška, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University

Mezinárodní vědecká konference podnikové ekonomiky, managementu a marketingu 2017 (MUNI/B/1004/2016)

MU Researcher: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University

Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662)

MU Researcher: Ing. Viliam Záthurecký, MBA, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Economics and Administration
Project Period:
1/2017 — 12/2019
Investor:
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Operational Programme Research, Development and Education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info