Pracovní skupina pro koordinaci projektu P-PooL of the Faculty of Medicine