Pracovní skupina pro simulace v medicíně of the Faculty of Medicine