Projects


Total number of projects: 19

Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic (GA15-05387S)

MU Researcher: Prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2015 — 12/2017
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Příprava unikátních modulátorů adenylyl cyklázy (GJ15-10504Y)

MU Researcher: Mgr. Jakub Švenda, PhD.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2015 — 12/2017
Investor:
Czech Science Foundation /

Příprava substrátů pro povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopii pomocí elektrochemických, elektroforetických a jiskrový výboj využívajících technik. (LD15058)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Jan Hrbáč, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
11/2015 — 11/2017
Investor:
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / COST CZ

Novel efficient and selective inhibitors of MRE11 nuclease and their potential therapeutic implications (GJ16-23955Y)

MU Researcher: Benoit, Jean-Pierre Carbain, PhD.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2016 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation /

CZ-­OPENSCREEN: National Infrastructure for Chemical Biology (LM2015063)

MU Researcher: Assoc. Prof. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2016 — 12/2019
Investor:
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation

Průtokový reaktor s mikrovlnným zdrojem a/nebo katalytickým ložem – konstrukce a SWOT analýza jeho použití (MUNI/31/53569/2016)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
5/2016 — 12/2018
Investor:
Masaryk University / Internal projects of TTO

Preklinická progrese nových inhibitorů vybraných proteinových kináz (MUNI/31/53567/2016)

MU Researcher: Assoc. Prof. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
5/2016 — 12/2018
Investor:
Masaryk University / Internal projects of TTO

Výzkum a vývoj havarijních monitorů plynů a aerosolů (FV10719)

MU Researcher: Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
11/2016 — 12/2018
Investor:
Ministry of Industry and Trade of the CR / TRIO

Sorpce a desorpce vybraných radionuklidů na různých površích 2 (SOC/1300/2016)

MU Researcher: Mgr. Jiří Křivohlávek
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
9/2016 — 2/2017
Investor:
South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity

Nové molekulární a nanostrukturní systémy (MUNI/A/1258/2016)

MU Researcher: Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University

Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info