Projects


Total number of projects: 17

Analytické a fyzikálně-chemické metody ve výzkumu, vývoji a aplikacích (MUNI/A/0886/2016)

MU Researcher: Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University

CZ-­OPENSCREEN: National Infrastructure for Chemical Biology (LM2015063)

MU Researcher: Assoc. Prof. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2016 — 12/2019
Investor:
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation

Inovace laboratorní úlohy do předmětu C8102 Speciální metody - praktikum (MUNI/FR/1196/2016)

MU Researcher: Mgr. Michaela Tvrdoňová
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / MU Development Fund

Interdisciplinární implementace biofyzikální chemie do přírodovědných disciplín na MU (MUNI/FR/1432/2016)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Libuše Trnková, CSc.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / MU Development Fund

Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic (GA15-05387S)

MU Researcher: Prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2015 — 12/2017
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Nové molekulární a nanostrukturní systémy (MUNI/A/1258/2016)

MU Researcher: Prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2017 — 12/2017
Investor:
Masaryk University / Grant Agency of the Masaryk University

Novel efficient and selective inhibitors of MRE11 nuclease and their potential therapeutic implications (GJ16-23955Y)

MU Researcher: Benoit, Jean-Pierre Carbain, PhD.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2016 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Juniorské granty

Polymerní monolitické stacionární fáze s kontrolovanou selektivitou (GA17-11252S)

MU Researcher: RNDr. Jiří Urban, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2017 — 12/2019
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Preklinická progrese nových inhibitorů vybraných proteinových kináz (MUNI/31/53567/2016)

MU Researcher: Assoc. Prof. Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
5/2016 — 12/2018
Investor:
Masaryk University / Internal projects of TTO

Průtokový reaktor s mikrovlnným zdrojem a/nebo katalytickým ložem – konstrukce a SWOT analýza jeho použití (MUNI/31/53569/2016)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
MU Faculty or unit: Faculty of Science
Project Period:
5/2016 — 12/2018
Investor:
Masaryk University / Internal projects of TTO

Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info