Building  UCB, Kamenice 5, Building A14,

Department of Chemistry

Projects


Total number of projects: 23

CZ-­OPENSCREEN: National Infrastructure for Chemical Biology (LM2015063)

MU Researcher: Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
MU Faculty/Unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2016 — 12/2019
Investor:
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR / Large Infrastructures for Research, Development and Innovation

Elemental mapping of plant and animal accumulators of heavy metals; where are they accumulated? (GA13-18154S)

MU Researcher: Prof. RNDr. Vítězslav Otruba, CSc.
MU Faculty/Unit: Faculty of Science
Project Period:
2/2013 — 12/2016
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Hybridní materiály založené na makrocyklických ligandech pro využití v medicíně (GA13-08336S)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.
MU Faculty/Unit: Faculty of Science
Project Period:
2/2013 — 12/2016
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Laserově desorpční hmotnostní spektrometrie pro analýzu molekul a nanočástic (GA15-05387S)

MU Researcher: Prof. Mgr. Jan Preisler, Ph.D.
MU Faculty/Unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2015 — 12/2017
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Modifikace nanovlákenné polymerní struktury (SOC/0770/2015)

MU Researcher: Mgr. Bc. Radka Bačovská
MU Faculty/Unit: Faculty of Science
Project Period:
9/2015 — 2/2016
Investor:
South Moravian Centre for International Mobility / High School Scientific Activity

Novel efficient and selective inhibitors of MRE11 nuclease and their potential therapeutic implications (GJ16-23955Y)

MU Researcher: Benoit, Jean-Pierre Carbain, PhD.
MU Faculty/Unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2016 — 12/2018
Investor:
Czech Science Foundation / Juniorské granty

Nový panel proteinů korelujících se stavem lymfatických uzlin u low-grade nádorů prsu: Klinická verifikace a úloha v invazivitě nádorových buněk (GA14-19250S)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Petr Skládal, CSc.
MU Faculty/Unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2014 — 12/2016
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Otevřené procesy v granitoidech z pohledu zonality minerálů a horninových textur (GA14-13600S)

MU Researcher: Prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc.
MU Faculty/Unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2014 — 12/2016
Investor:
Czech Science Foundation / Standard Projects

Preklinická progrese nových inhibitorů vybraných proteinových kináz (MUNI/31/53567/2016)

MU Researcher: Mgr. Kamil Paruch, Ph.D.
MU Faculty/Unit: Faculty of Science
Project Period:
5/2016 — 12/2018
Investor:
Masaryk University / Internal projects of TTO

Progresivní udržitelné technologie pro syntézy chemických specialit z oblasti kyanové chemie (TA03010633)

MU Researcher: Assoc. Prof. RNDr. Pavel Pazdera, CSc.
MU Faculty/Unit: Faculty of Science
Project Period:
1/2013 — 12/2016
Investor:
Technology Agency of the Czech Republic / ALFA - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje

Previous 1 2 3 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info