Building  RMU, Komenského nám. 2,

Legal Division

Location: Komenského nám. 220/2, 662 43 Brno, Building K2
Correspondence Address: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
E-mail:

Department web