Pozvánka na habilitační přednášku Mgr. et Mgr. Karla Červenky, Ph.D.


Organized by
Faculty of Education