doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.

Associate professor, Institute of Law and Technology


Office: 324B
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4751
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Matěj Myška
Department
 • Masaryk University
  Faculty of Law
  Institute of Law and Technology
  Veveří 70, Brno, 602 00, Czech Republic
Employment - Position
 • Assistant professor
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2017/05/30 – 2017/06/01: Georg August University of Göttingen, Göttingen, DEU
  • Introduction to European ICT and Media Law (30. 5. - 1. 6. 2017) - přednášky na téma autorské právo a ochrana osobních údajů v rozsahu 8 hodin
Major Publications
 • MYŠKA, Matěj. Výjimky a omezení autorského práva v prostředí digitálních sítí. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2020. 336 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-842-3. Repozitář MU info
 • MYŠKA, Matěj a Dominika COLLETT. Právní analýza digitalizace audiovizuálního kulturního dědictví. Brno: Ministerstvo kultury České republiky; Státní fond kinematografie; Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, 2020. 62 s. 1.0. info
 • MYŠKA, Matěj. Providing public access to theses and copyright law. Grey Journal. 2019, roč. 12, Special Winter Issue, s. 36-42. ISSN 1574-1796. info
 • MYŠKA, Matěj. Internet of Things, Interoperability and Interfaces: a Copyright Law Perspective. Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2019, roč. 2019, č. 1, s. Nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-848X. Repozitář MU info
 • MYŠKA, Matěj. Právo a technologie (Informace o výzkumu práva informačních technologií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity). Právník. 2019, roč. 158, č. 1, s. 99-106. Web časopisu info
 • MYŠKA, Matěj a Jan ZIBNER. Umělá inteligence: výzva autorství. Iurium Scriptum. Olomouc: Nugis Finem, 2019, roč. 2019, č. 1, s. 1-18. ISSN 2570-5679. Open access časopisu Repozitář MU info
 • KOŠČÍK, Michal a Matěj MYŠKA. Copyright law challenges of preservation of "born-digital" digital content as cultural heritage. European Journal of Law and Technology. Belfast: Queen's University of Belfast, 2019, roč. 10, č. 1, s. 1-21. ISSN 2042-115X. Open access časopisu info
 • MYŠKA, Matěj. Exceptions and Limitations: A Consideration of Copyright Theory and Practice In the Czech Republic. In Mira T. Sundara Rajan. The Cambridge Handbook of Intellectual Property in Central and Eastern Europe. Cambridge, UK; New York, NY USA: Cambridge University Press, 2019. s. 165-194. ISBN 978-1-316-66125-3. doi:10.1017/9781316661253.010. Web nakladatele info
 • KOŠČÍK, Michal a Matěj MYŠKA. Data protection and codes of conduct in collaborative research. International Review of Law, Computers & Technology. 2018, roč. 32, č. 1, s. 141-154. ISSN 1364-6885. Open access časopisu info
 • MYŠKA, Matěj. Orphan and Out-Of-Commerce Works After the Amendment of the Czech Copyright Act. The Grey Journal. Amsterdam: TextRelease, 2018, roč. 14, Special Winter Issue, s. 55-60. ISSN 1574-1796. info
 • MYŠKA, Matěj a Jakub HARAŠTA. The Teaching Exception in the DSM Copyright Directive: Future or Dead End? Jusletter IT. Die Zeitschrift für IT und Recht. Bern: Weblaw, 2018, Neuveden, 22. Februar 2018, s. nestránkováno, 8 s. ISSN 1664-848X. Web časopisu info
 • MYŠKA, Matěj. Autorské právo a práva související v sekundárním právu EU a jejich reflexe v judikatuře Soudního dvora. In Eva Dobrovolná, Jan Hurdík, Markéta Selucká. Evropské soukromé právo v čase a prostoru II. díl: Část deskriptivní, analytická a systémově analytická. Brno: Masarykova univerzita, 2018. s. 255-299. IURIDICA, Editio Scientia. ISBN 978-80-210-8905-1. Open access fakulty info
 • MYŠKA, Matěj a Jan TOMÍŠEK. Práva k datům a software. In Radim Polčák a kol. Právo informačních technologií. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2018. s. 113-211. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8. info
 • POLČÁK, Radim, Matěj MYŠKA, Petr HOSTAŠ, František KASL, Tereza KYSELOVSKÁ, Tomáš LECHNER, Pavel LOUTOCKÝ, Jakub MÍŠEK, Jan TOMÍŠEK, Václav STUPKA a Miroslav UŘIČAŘ. Právo informačních technologií. Praha: Wolters Kluwer, 2018. 656 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7598-045-8. info
 • MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Jakub HARAŠTA, Jakub MÍŠEK, Václav STUPKA, Pavel LOUTOCKÝ a František KASL. České právo a informační technologie 2018. 2018. Web konference info
 • POLČÁK, Radim, Jakub MÍŠEK, Matěj MYŠKA, Jakub HARAŠTA, Pavel LOUTOCKÝ, Jan ZIBNER, Václav STUPKA, František KASL, Aleš ZAVRŠNIK, Ludwig GRAMLICH, Herbert HRACHOVEC, Andreas KIRCHNER, Kristian DANEBACK, Jakub MACEK, Zsolt BALOGH, Dan Jerker Börje SVANTESSON, Jiří ZOUNEK, Jana HORÁKOVÁ, Erich SCHWEIGHOFER, David ŠMAHEL, Cyril BROM, Zdeněk ZÁHORA, Vít ŠISLER, Miroslav MAREŠ, Estelle DERCLAYE a Andreas WIEBE. Cyberspace 2018. 2018. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Text and Data Mining of Grey Literature for the Purpose of Scientific Research. Grey Journal. Amsterdam: TextRelease, 2017, roč. 13, Special Winter Issue, s. 32-37. ISSN 1574-180X. Web časopisu - obsah info
 • KOŠČÍK, Michal a Matěj MYŠKA. Database authorship and ownership of sui generis database rights in data-driven research. International Review of Law, Computers & Technology. 2017, roč. 31, č. 1, s. 43-67. ISSN 1360-0869. doi:10.1080/13600869.2017.1275119. Repozitář MU info
 • HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK, Monika HANYCH, Pavel LOUTOCKÝ, Michal MALANÍK, Jaromír ŠAVELKA, Markéta ŠTĚPÁNÍKOVÁ a Matěj MYŠKA. Rozměry citací v právu a anotační konvence. Revue pro právo a technologie. Masarykova univerzita, 2017, roč. 8, č. 15, s. 51-73. ISSN 1804-5383. doi:10.5817/RPT2017-1-4. Open access časopisu info
 • MYŠKA, Matěj. Jednotné autorské právo Evropské unie: utopie nebo budoucnost? Právník. Praha: AV ČR, Ústav státu a práva, 2017, roč. 156, č. 8, s. 672-685. ISSN 0231-6625. Repozitář MU info
 • KOUKAL, Pavel a Matěj MYŠKA. Metodologické otázky tvorby evropského soukromého práva. In Hurdík Jan; Selucká, Markéta; Koukal, Pavel a kolektiv. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. s. 69-106. Spisy Právnické fakulty MU, řada teoretická, Edice Scientia svazek č. 594. ISBN 978-80-210-8648-7. info
 • HURDÍK, Jan, Markéta SELUCKÁ, Pavel KOUKAL, Zdeňka GREGOROVÁ, Jaromír KOŽIAK, Zdeňka KRÁLÍČKOVÁ, Marek MASLÁK, Matěj MYŠKA, David SEHNÁLEK a Jaroslav STRÁNSKÝ. Evropské soukromé právo v čase a prostoru. I. díl: Část teoretická, metodologická a systémová. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. 208 s. Spisy Právnické fakulty MU (řada teoretická), Edice Scientia, sv. 594. ISBN 978-80-210-8648-7. info
 • MYŠKA, Matěj. Orphan and Out-Of-Commerce Works after the Amendment of the Czech Copyright Act. In Hana Vyčítalová. Conference on Grey Literature and Repositories : proceedings. 1. vyd. Praha: National Library of Technology, 2017. s. 85-93. ISSN 2336-5021. Open access sborníku info
 • MYŠKA, Matěj. Psychodiagnostické testy a jejich používání pohledem autorského práva. In Aleš Gregar; Martin Horák. MEZINÁRODNÍ KONFERENCE – SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ PSYCHOLOGIE PRÁCE A ORGANIZACE 2017 PRACOVNÍ POTENCIÁL A JEHO PROMĚNY V ČASE. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2017. s. 454-463. ISBN 978-80-7454-714-0. Open access sborníku info
 • HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Secondary use of research data in the Eu: Complex institutional approach. Jusletter IT. Weblaw AG, 2017, roč. 2, February, s. 3-6. ISSN 1664-848X. Web časopisu - abstrakt info
 • KOŠČÍK, Michal, Radim POLČÁK, Matěj MYŠKA a Jakub HARAŠTA. Výzkumná data a výzkumné databáze. Právní rámec zpracování a sdílení vědeckých poznatků. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2017. 164 s. Právní monografie. ISBN 978-80-7552-952-7. info
 • KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA a Jaromír ŠAVELKA. Free Licenses and Recodification of Civil Law in the Czech Republic. In Alex Metzger. Free and Open Source Software (FOSS) and other Alternative License Models A Comparative Analysis. Heidelberg: Springer, 2016. s. 141 - 157. Ius Comparatum - Global Studies in Comparative Law. ISBN 978-3-319-21559-4. doi:10.1007/978-3-319-21560-0. info
 • MYŠKA, Matěj. Legal Aspects of Primary Scientific Results. Grey Journal. Amsterdam: Grey Literature Network Service, 2016, roč. 12, Special Winter Issue, s. 48-54. ISSN 1574-180X. Web časopisu - obsah info
 • HARAŠTA, Jakub, Matěj MYŠKA, Michal MALANÍK a Jakub MÍŠEK. Citation Analysis of the Czech Case-Law: First Step Towards the Gold Standard. In Tagungsband des 19. Internationales Rechtsinformatik Symposions. Wien: Österreichische Computer Gesellschaft, 2016. s. 79-82. ISBN 978-3-903035-09-6. Web nakladatele Katalog MU info
 • MYŠKA, Matěj. The new Creative Commons 4.0 Licenses. International Journal on Grey Literature. 2015, roč. 11, Special winter issue, s. 58-62. ISSN 1574-1796. Open access časopisu info
 • HARAŠTA, Jakub, Jakub MÍŠEK a Matěj MYŠKA. Czech Constitutional Court Clarifies Conditions of Police Access to Medical Files in the Course of Investigation. Berlin, Brusel: Lexxion, 2015. European Data Protection Law Review, roč. 1, č. 2. Odkaz na článek v systému vydavatele. info
 • HARAŠTA, Jakub a Matěj MYŠKA. Budoucnost data retention. Trestněprávní revue. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2015, roč. 2015, č. 10, s. 238-241. ISSN 1213-5313. Repozitář MU info
 • MYŠKA, Matěj. Právo na spravedlivý proces a vymáhání bezdůvodného obohacení kolektivními správci. In DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO NA SLOVENSKU A V EÚ A JEHO PERSPEKTÍVA. 2015. Program konference info
 • MYŠKA, Matěj. Vybrané právní aspekty otevřeného přístupu k vědeckým publikacím. Právní rozhledy. Nakladatelství C.H. Beck, 2014, roč. 22, č. 18, s. 611-619. ISSN 1210-6410. info
 • MYŠKA, Matěj, Radim POLČÁK, Libor KYNCL, Jaromír ŠAVELKA a Iveta SVIRÁKOVÁ. Veřejné licence v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 189 s. 2.0. ISBN 978-80-210-7193-3. URL info
 • MYŠKA, Matěj. The new Creative Commons 4.0 licenses. In 7th Conference on Grey Literature and Repositories: proceedings. Prague: National Library of Technology, 2014. s. nestránkováno, 9 s. ISSN 2336-5021. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Veřejné licence. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 248 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 497 (řada teoretická, Edice Scientia). ISBN 978-80-210-7538-2. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Nový občanský zákoník a licenční smlouva k předmětům průmyslového vlastnictví. Časopis pro právní vědu a praxi. Masarykova univerzita, 2014, roč. 22, č. 4, s. 295-304. ISSN 1210-9126. Open access časopisu info
 • MYŠKA, Matěj a Jaromír ŠAVELKA. A Model Framework for publishing Grey Literature in Open Access. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. Digital Peer Publishing, 2013, roč. 4, č. 2, s. 104-115. ISSN 2190-3387. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Data retention in Czech Republic: past, present and future. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 7, č. 2, s. 267-286. ISSN 1802-5943. Open access časopisu info
 • MYŠKA, Matěj. Ashby Donald v pirátské zátoce: svoboda projevu a vymáhání autorského práva v aktuální judikatuře ESLP. Revue pro právo a technologie. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 4, č. 8, s. 37-41. ISSN 1804-5383. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Public Licences, Grey Literature and Research Data. In Seminář ke zpřístupňování šedé literatury 2013 : 6. ročník semináře zaměřeného na problematiku uchovávání a zpřístupňování šedé literatury. Praha: Národní technická knihovna, 2013. s. nestránkováno, 7 s. ISSN 1803-6015. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica; Editio S; No 456. ISBN 978-80-210-6462-1. info
 • MYŠKA, Matěj. The True Story of DRM. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova univerzita, 2009, roč. 3, č. 2, s. 267-278. ISSN 1802-5943. URL info
 • MYŠKA, Matěj. Flat Fee Music. Masaryk University Journal of Law and Technology. Brno: Masarykova Univerzita, 2008, roč. 2, č. 1, s. 75-82. ISSN 1802-5943. URL info

2020/07/22

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info