doc. Mgr. Peter Spáč, Ph.D.


Office: 4.57
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5202
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Peter Spáč, Ph.D.
Department/Faculty/University
 • Department of Political Science
  Faculty of Social Studies
  Masaryk University
Function, current position
 • Assistant Professor
Education and academic qualifications
 • 2012: Ph.D., Political Science, FSS MU
 • 2011: M.A., Law and Legal Science, PrF MU
 • 2008: M.A., Political Science, FSS MU
Professional experience
 • since 2012: Department of Political Science, Masaryk University, Assistant Professor
 • since 2012: International Institute of Political Science, research fellow
 • 2010-2011: Institute for Comparative Political Reserach, researcher
Research activities
 • Methodology of Political Science
 • Candidate Selection in Political Parties
 • Slovak Politics
 • Quantitative Approaches in Political Science
 • Electoral Engineering
 • Methodology in the Research of Security
Most significant professional accomplishments
 • since 2015: East European Quarterly, editor
 • since 2014: Central European Political Studies Review, editor
Major publications
 • SPÁČ, Peter, Petr VODA a Jozef ZAGRAPAN. Abeceda ako nástroj úspechu. Prípad regionálnych volieb na Slovensku. Sociológia - Slovak Sociological Review, Bratislava: Slovenská akadémia vied, 2016, roč. 48, č. 1, s. 71-90. ISSN 0049-1225. URL info
 • SPÁČ, Peter. The Role of Ballot Ranking: Preferential Voting in a Nationwide Constituency in Slovakia. East European Politics & Societies, Thousand Oaks: Sage Publications Inc., 2016, roč. 30, č. 3, s. 644-663. ISSN 0888-3254. doi:10.1177/0888325416631802. info
 • SPÁČ, Peter. For the Game, for the Loyal Partisans: Distribution of Sport Grants in Slovakia. Central European Journal of Public Policy, CESES FSV UK, 2016, roč. 10, č. 1, s. 12-21. ISSN 1802-4866. doi:10.1515/cejpp-2016-0020. info
 • SPÁČ, Peter. Pork Barrel Politics in a Coalition Government Environment and the Effect of Grants on the Reelection of Local Incumbents: Evidence from Slovakia. Politologický časopis / Czech Journal of Political Science, Brno: Mezinárodní politologický ústav FSS MU, 2016, roč. 23, č. 3, s. 251-271. ISSN 1211-3247. doi:10.5817/PC2016-3-251. info
 • RYBÁŘ, Marek a Peter SPÁČ. The March 2014 presidential elections in Slovakia: The victory of a political Novice. ELECTORAL STUDIES, OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2015, roč. 38, June, s. 88-90. ISSN 0261-3794. doi:10.1016/j.electstud.2014.10.003. info
 • SPÁČ, Peter a Sergiu GHERGHINA. Democratising Candidate Selection in Romania and Slovakia. In Giulia Sandri, Antonella Sedonne, Fulvio Venturino. Party Primaries in Comparative Perspective. Burlington: Ashgate Publishing, 2015. s. 145-160, 16 s. ISBN 978-1-4724-5038-8. info
 • SPÁČ, Peter. The 2012 parliamentary elections in Slovakia. ELECTORAL STUDIES, OXFORD: ELSEVIER SCI LTD, 2014, roč. 33, March, s. 343-346. ISSN 0261-3794. doi:10.1016/j.electstud.2013.07.006. info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Otto EIBL, Miloš GREGOR, Kamil GREGOR, Lenka HRBKOVÁ, Roman CHYTILEK, Eva KNEBLOVÁ, Tomáš MACEČEK, Alena MACKOVÁ, Michal NOVÝ, Michal PINK, Peter SPÁČ, Jakub ŠEDO a Petr VODA. Volby do Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Munipress, 2014. 348 s. Monografie č. 57. ISBN 978-80-210-7147-6. info
 • RYBÁŘ, Marek, Peter SPÁČ a Petr VODA. Prezidentské voľby na Slovensku v roku 2014. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2014. 236 s. Politologická řada, svazek č. 49. ISBN 978-80-7325-359-2. info
 • SPÁČ, Peter. České strany a jejich kandidáti. Případ voleb do Poslanecké sněmovny v roce 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 302 s. Řada monografie, svazek č. 51. ISBN 978-80-210-6213-9. info
 • SPÁČ, Peter. Tichý hlas voličov. Preferenčné hlasovanie v slovenských parlamentných voľbách. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 236 s. Politologická řada, svazek č. 41. ISBN 978-80-7325-317-2. info
 • HAVLÍK, Vlastimil, Aneta PINKOVÁ, Ilze BALCERE, Blagovesta CHOLOVA, Vratislav HAVLÍK, Markéta SMRČKOVÁ, Peter SPÁČ, Kinga WOJTAS a Alenka KRAŠOVEC. Populist Political Parties in East-Central Europe. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 280 s. Monografie 49. ISBN 978-80-210-6105-7. info
 • SPÁČ, Peter. Priama a zastupiteľská demokracia na Slovensku. Volebné reformy a referendá po roku 1989. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2010. 278 s. Ediční řada ISPO, svazek č. 14. ISBN 978-80-7325-238-0. info

2017/05/25