prof. Ing. Beáta Mikušová Meričková, PhD.


E‑mail: