Mgr. Karolína Dundálková, Ph.D.


Office: bud. D/3022
Poříčí 538/31
603 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 4496
E‑mail:

 Inactive employment status

CV

Curriculum Vitae

Person-Related Identification Information
 • Mgr. Karolína Pešková, Ph.D. gained a Master’s degree in Lower Secondary School Teacher Training in English and German Language and Literature and a doctorate degree in Educational Studies at the Faculty of Education, Masaryk University. She works as a research associate at the Institute for Research in School Education (Faculty of Education, Masaryk University). Her research interests are: textbook analysis, curriculum studies, and intercultural issues in foreign language teaching.
Department
 • Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University
Employment - Position
 • Research associate
Education and Academic Qualifications
 • 2008-2012: PhD in Educational Studies, Faculty of Education, Masaryk University
 • 2003-2008: Master’s degree (Mgr.) in Lower Secondary School Teacher Training in English and German Language and Literature, Faculty of Education, Masaryk University
Employment
 • 2012-present: Research associate, Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University
 • 2011-present: Teacher of English and German, Language School ASPENA
 • 2007-2010: Teacher of English and German, Language School TUTOR
Teaching Activities
 • Seminar - Teaching Practice; German Grammar; Practical German; Language Skills in German; supervision of bachelor and diploma theses
Scientific and Research Activities
 • 2016: Investigator of the student project grant School education: Research of learning conditions, teaching methods, teaching aids and curriculum (Masaryk University)
 • 2015-present: Research team member in the project Between Acceptance and Resistance: Teacher’s Perceptions of Curriculum Changes 10 years into the Reform Implementation (Masaryk University)
 • 2015: Investigator of the student project grant Curriculum of Primary and Lower Secondary School: Methodological Approaches and Empirical Findings (Masaryk University)
 • 2014-2015: Research team member of the project Foreign Language Learning Strategies and Achievement: Analysis of Strategy Clusters and Sequences (Masaryk University)
 • 2014: Investigator of the student project grant Curriculum of Primary and Lower Secondary School: Methodological Approaches and Empirical Findings (Masaryk University)
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 2016/04/25 – 2016/04/29: University of Augsburg, DEU
 • 2015/06/01 – 2015/06/30: University of Vienna, Vienna, MU Partner Institutions Exchange Programme, AUT
 • 2010/10/01 – 2011/01/31: University of Vienna, Vienna, AKTION, AUT
 • 2005/10/01 – 2006/07/01: Martin Luther University of Halle-Wittenberg, Halle, DEU
University Activities
 • Editorial board member of the journal Komenský
Activities Outside University
 • Editorial board member of the journal Orbis Scholae and Pedagogická revue
Major Publications
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teachers’ Acceptance of Curriculum Reform in the Czech Republic: One Decade Later. Center for Educational Policy Studies Journal, 2019, roč. 9, č. 2, s. 73-97. ISSN 1855-9719. doi:10.26529/cepsj.560. URL info
 • JANÍK, Tomáš, Tomáš JANKO, Karolína PEŠKOVÁ, Petr KNECHT a Michaela SPURNÁ. Czech teachers' attitudes towards curriculum reform implementation. Human Affairs-Postdisciplinary Humanities Social Sciences Quarterly, Berlin: WALTER DE GRUYTER GMBH, 2018, roč. 28, č. 1, s. 54-70. ISSN 1210-3055. doi:10.1515/humaff-2018-0006. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Tomáš JANÍK a Michaela SPURNÁ. Proměny postojů učitelů ke kurikulární reformě a jejímu zavádění. Orbis Scholae, Praha: Karolinum, 2018, roč. 12, č. 1, s. 69-93. ISSN 1802-4637. doi:10.14712/23363177.2018.282. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Dnešní učebnice pohledem výzkumníků a studentů učitelství. Komenský, 2018, roč. 143, č. 1, s. 25-30. ISSN 0323-0449. URL info
 • JANKO, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Exploring Teachers´ Perceptions of Curriculum Change and their Use of Textbooks during its Implementation: A Review of Current Research. Zeitschrift für Geographiedidaktik, 2017, roč. 17, č. 1, s. 33-52. ISSN 2198-4298. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Michaela SPURNÁ a Petr KNECHT. Teoretický model pro výzkum vnímání kurikulárních změn učiteli ZŠ. Orbis scholae, Praha: Karolinum, 2017, roč. 11, č. 2, s. 99-124. ISSN 1802-4637. URL info
 • TRNOVÁ, Eva, Tomáš JANKO, Josef TRNA a Karolína PEŠKOVÁ. Typy vzdělávacích komiksů a analýza jejich edukačního potenciálu pro přírodovědnou výuku. Scientia in educatione, Praha, 2016, roč. 7, č. 1, s. 49-64. ISSN 1804-7106. URL info
 • MORAVEC, Josef a Karolína PEŠKOVÁ. Lower Secondary School Pupils’ Perception of e-Textbooks. e-Pedagogium, Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, roč. 2016, č. 2, s. 75-89. ISSN 1213-7758. URL info
 • ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Kvalita výuky německého jazyka na českých základních školách: jak ji lze posuzovat a co ukázaly vybrané výsledky výzkumu. In Komenský. 2015. s. 25-30, 6 s. ISSN 0323-0449. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Didaktische Funktionen der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Masarykova univerzita, 2015, roč. 8, č. 2, s. 101-115. ISSN 1803-4411. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Inhaltsanalyse der landeskundlichen Visualisierungen in DaF-Lehrwerken. In Knecht, P.; Matthes, E.; Schütze, S.; Aamotsbakken, B.. Methodologie und Methoden der Schulbuch- und Lehrmittelforschung. 1. vyd. Bad Heilbrunn: Verlag Julius Klinkhardt, 2014. s. 241-253, 13 s. Beiträge zur historischen und systematischen Schulbuchforschung. ISBN 978-3-7815-1991-6. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína, Tomáš JANKO, Michal LUPAČ, Karel ŠEVČÍK, Tomáš DOLEŽAL, Josef MORAVEC, Pavla SÝKOROVÁ a Tereza ČEŠKOVÁ. Kurikulum základní školy: metodologické přístupy a empirická zjištění. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 132 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 38. ISBN 978-80-210-7582-5. info
 • VLČKOVÁ, Kateřina, Karolína PEŠKOVÁ, Klára ULIČNÁ, Miroslav JANÍK a Kateřina ŠVEJDÍKOVÁ. Žákovské strategie při učení se anglickému jazyku a jejich vztah k úspěšnosti. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 474 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, sv. 41. ISBN 978-80-210-7574-0. full text Munispace info
 • JANKO, Tomáš a Karolína PEŠKOVÁ. Analysing the Types of Visuals in Textbooks of Geography and German Language: Considering the Instructional Functioning of Photographs. The Anthropologist, Kamla-Raj, 2013, roč. 16, 1-2, s. 363-372. ISSN 0972-0073. URL info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií: výsledky analýzy učebnic němčiny. Pedagogická orientace, 2012, roč. 22, č. 2, s. 243-265. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2012-2-243. URL info
 • ZLATNÍČEK, Pavel a Karolína PEŠKOVÁ. Vývoj nástroje pro posuzování vybraných komponent a charakteristik kvality výuky: aplikace v oblasti cizího jazyka. Orbis scholae, 2012, roč. 6, č. 3, s. 56-76. ISSN 1802-4637. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína. Vizuální prostředky pro výuku reálií v učebnicích němčiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 205 s. Pedagogický výzkum v teorii a praxi, svazek 32. ISBN 978-80-210-6149-1. info
 • PEŠKOVÁ, Karolína a Kristýna TAUŠOVÁ. Zur Analyse des Lehrwerks Deutsch mit Max. Brünner Hefte zu Deutsch als Fremdsprache, Brno: Masarykova univerzita, 2011, roč. 2011, 1/2, s. 70-90. ISSN 1803-4411. info

2016/08/02