PaedDr. Milan Kubiatko, PhD.

CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Milan Kubiatko, narodený 18. augusta 1981 v Čadci na Slovensku
Pracoviště
 • Masarykova univerzita
  Pedagogická fakulta
  Institut výzkumu školy a zdraví
Funkce na pracovišti
 • odborný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2007: Ph.D. Miskoncepcie žiakov a študentov v zoológii a využitie informačných a komunikačných technológií na skvalitnenie zoologického vzdelávania, Prif UK Bratislava
 • 2006: PaedDr., Prif UK Bratislava
 • 2004: Mgr., Prif UK Bratislava
Přehled zaměstnání
 • 2007 - 2008: Pedagogická fakulta TVU Trnava, odborný asistent
 • 2005 - 2008: Centrum ďalšieho vzdelávania Bratislava, učiteľ biológie
Členství v redakčních radách
 • Journal of Baltic Science Education (IF = 0,44)
 • Educational Sciences: Theory & Practice (IF = 0,29)
 • Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education (included in SSCI)
 • European Journal of Educational Studies
 • International Electronic Journal of Environmental Education
 • International Research in Education
 • International Journal of Biology Education
 • Problems of Education in 21st Century
 • Open Journal of Leadership
 • Journal of Environment Pollution and Human Health
 • International Journal of Mathematical and Computational Science
 • Review of International Geographical Education Online (member of reviewer board)
 • British Journal of Educational Technology (member of reviewer board)
 • Journal of Environmental Science and Engineering Technology (associate editor)
Akademické stáže
 • listopad 2009 - Pedagogická fakulta UJEP, Ústí nad Labem
 • prosinec 2009 - Faculty of Education, University of Ljubljana
 • srpen 2010 - Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita
 • červenec - srpen 2011 - Faculty of Education, Dumlupinar University, Turecko
 • září 2012 - Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovensko
 • prosinec 2014 - Faculty of Education, University of Barcelona
Ocenění vědeckou komunitou
 • 2013 - cena děkana PdF MU za tvůrčí činnost
Vybrané publikace
 • SORGO, Andrej, Muhammet USAK, Milan KUBIATKO, Jana FANČOVIČOVÁ, Pavol PROKOP, Miro PUHEK, Jiří SKODA a Mehmet BAHAR. A cross-cultural study on freshmens knowledge of genetics, evolution, and the nature of science. Journal of Baltic Science Education. 2014, roč. 13, č. 1, s. 6-18. ISSN 1822-7864. info
 • PROKOP, Pavol a Milan KUBIATKO. Perceived vulnerability to disease predicts environmental attitudes. Eurasia Journal of Mathematics Science and Technology Education. 2014, roč. 10, č. 1, s. 3-11. ISSN 1305-8215. info
 • KUBIATKO, Milan a Kristýna BALÁTOVÁ. Are storks homosexuals? Persistence of misconceptions among university students. Journal of Baltic Science Education. 2014, roč. 13, č. 4, s. 448-457. ISSN 1648-3898. info
 • KUBIATKO, Milan. The environmental literacy of lower secondary school pupils, high school and college students. Journal of Environmental Science and Engineering Technology. 2014, roč. 2, č. 1, s. 2-8. ISSN 2311-8741. info
 • KUBIATKO, Milan. The Comparison of Different Age Groups on the Attitudes toward and the Use of ICT. Educational Sciences: Theory & Practice. 2013, roč. 13, č. 2, s. 1263-1272. ISSN 1303-0485. info
 • ČUDOVÁ, Radka, Milan KUBIATKO, Sabina RADVANOVÁ a Věra ČÍŽKOVÁ. The teachers' opinions and requirements of biology skills. Journal of Baltic Science Education. 2013, roč. 12, č. 5, s. 579-591. ISSN 1648-3898. info
 • KUBIATKO, Milan, Tomáš JANKO a Kateřina MRÁZKOVÁ. Czech Student Attitudes towards Geography. Journal of Geography. 2012, roč. 111, č. 2, s. 67-75. ISSN 0022-1341. doi:10.1080/00221341.2011.594904. info
 • KUBIATKO, Milan, Tomáš JANKO a Kateřina MRÁZKOVÁ. The influence of gender, grade level and favourite subject on Czech lower secondary school pupils perception of geography. International Research in Geographical and Environmental Education. 2012, roč. 21, č. 2, s. 109-122. ISSN 1038-2046. doi:10.1080/10382046.2012.672675. info
 • KUBIATKO, Milan, Harun YILMAZ a Zuzana HALÁKOVÁ. The attitudes of Slovak and Turkish high school students to the ICT used in biology according to gender and age differences. Energy Education Science and Technology Part B: Social and Educational Studies. 2012, roč. 4, č. 1, s. 433-446. ISSN 1308-7711. info
 • ŠORGO, Andrej, Vincentas LAMANAUSKAS, Slavica Simic ŠAŠIĆ, Milan KUBIATKO, Pavol PROKOP, Jana FANČOVIČOVÁ, Martin BÍLEK, Iztok TOMAŽIČ a Mehmet ERDOGAN. A cross-national study of prospective elementary and science teachers creativity styles. Journal of Baltic Science Education. 2012, roč. 11, č. 3, s. 285-292. ISSN 1648-3898. info
 • YILMAZ, Zuhal, Milan KUBIATKO a Hatice TOPAL. Czech childrens drawing of nature. Educational Sciences: Theory & Practice. 2012, roč. 12, č. 4, s. 3111-3119. ISSN 1303-0485. info
 • KUBIATKO, Milan. Kindergarten childrens perception of animals focusing on the look and fear of animals. Educational Sciences: Theory & Practice. Istanbul, 2012, roč. 12, č. 4, s. 3181-3186. ISSN 1303-0485. info
 • TORKAR, Gregor, Milan KUBIATKO a Barbara BAJD. Assessing pre-service teachers (dis)liking of some animal species. Journal of Baltic Science Education. 2012, roč. 11, č. 4, s. 393-402. ISSN 1648-3898. info
 • KUBIATKO, Milan. The Investigation of Czech Lower Secondary School Pupils Toward Science Subjects. Journal of Educational and Social Research. 2012, roč. 2, č. 8, s. 11-17. ISSN 2239-978X. info
 • PROKOP, Pavol, Sue Dale TUNNICLIFFE, Milan KUBIATKO, Alžbeta HORNÁČKOVÁ a Muhammet USAK. The role of teacher in students' attitudes to and achievement in palaeontology. Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies. 2011, roč. 3, 1-2, s. 29-45. ISSN 1308-7711. info
 • KUBIATKO, Milan a Ivana VACULOVÁ. Project-based learning: characteristic and the experiences with application in the science subjects. Energy Education Science and Technology Part B-Social and Educational Studies. 2011, roč. 3, 1-2, s. 65-74. ISSN 1308-7711. info
 • KUBIATKO, Milan, Muhammet USAK a Eva PECUŠOVÁ. Elementary School Pupils' Knowledge and Misconceptions about Birds. Eurasian Journal of Educational Research. 2011, roč. 11, č. 43, s. 163-181. ISSN 1302-597X. info
 • BULUT, Mehmet, Timothy TEO, Muhammet USAK, Harun YILMAZ, Mustafa AYDOGDU a Milan KUBIATKO. Pre-service teachers' technology acceptance in Turkey: An exploratory study. Technics Technologies Education Management. 2011, roč. 6, č. 3, s. 719-727. ISSN 1840-1503. info
 • KUBIATKO, Milan, Zuzana HALÁKOVÁ, Soňa NAGYOVÁ a Tibor NAGY. Slovak high school students’ attitudes toward computers. Interactive Learning Environments. 2011, roč. 19, č. 5, s. 537-550. ISSN 1049-4820. doi:10.1080/10494821003612232. info
 • KUBIATKO, Milan a Kateřina VLČKOVÁ. The relationship between ICT use and science knowledge for Czech students: a secondary analysis of PISA 2006. International Journal of Science and Mathematics Education. Nizozemí: Springer, 2010, roč. 8, č. 3, s. 523-543. ISSN 1571-0068. WWW Springer Link info
 • KUBIATKO, Milan, Muhammet USAK, Kursad YILMAZ a Mehmet Fatih TASAR. A cross-national study of czech and turkish university students attitudes towards ICT used in science subjects. Journal of Baltic Science Education. 2010, roč. 9, č. 2, s. 119-134. ISSN 1648-3898. info
 • PROKOP, Pavol, Jana FANČOVIČOVÁ a Milan KUBIATKO. Vampires Are Still Alive: Slovakian Students Attitudes toward Bats. Anthrozoös. 2009, roč. 22, č. 1, s. 19-30. ISSN 0892-7936. info
 • KUBIATKO, Milan a Zuzana HALÁKOVÁ. Slovak high school students attitudes to ICT using in biology lesson. Computers in Human Behavior. 2009, roč. 25, č. 3, s. 743-748. ISSN 0747-5632. info
 • PROKOP, Pavol, Milan KUBIATKO a Jana FANČOVIČOVÁ. Slovakian pupils knowledge of, and attitudes toward birds. Anthrozoös. 2008, roč. 21, č. 3, s. 221-235. ISSN 0892-7936. URL info
 • PROKOP, Pavol, Andrea LEŠKOVÁ, Milan KUBIATKO a Carla DIRAN. Slovakian students knowledge of and attitudes toward biotechnology. International Journal of Science Education. 2007, roč. 29, č. 7, s. 895-907. ISSN 0950-0693. URL info
 • PROKOP, Pavol, Milan KUBIATKO a Jana FANČOVIČOVÁ. Why Do Cocks Crow? Childrens Concepts About Birds. Research in Science Education. 2007, roč. 37, č. 4, s. 393-405. ISSN 0157-244X. URL info
 • KUBIATKO, Milan a Pavol PROKOP. Pupils misconceptions about mammals. Journal of Baltic Science Education. 2007, roč. 6, č. 1, s. 5-14. ISSN 1648-3898. URL info

9. 1. 2015

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info