RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D.

IT architect, Information Systems Division


Correspondence Address:
Šumavská 416/15, 602 00 Brno

Office: 557
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3726
E‑mail:
CV

Životopis

Identifikační údaje
 • RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D., narozena 1958 ve Zlíně, vdaná, 2 děti
Pracoviště
 • Ústav výpočetní techniky
  Masarykova univerzita
  Botanická 68a, 602 00 Brno, Česká republika
Funkce na pracovišti
 • vedoucí Divize informačních systémů
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2003: Ph.D. v Informatice, FI MU, "Structured Interfaces for Information Presentation"
 • 1982: RNDr. z Teoretické kybernetiky a matematické informatiky, UJEP Brno, "Podmínky BJn-strukturovanosti"
Přehled zaměstnání
 • 2013 - : členka kolegia ředitele ÚVT MU
 • 2013 - : vedoucí Divize informačních systémů, ÚVT MU
 • 2012 - 2013: zástupkyně ředitele pro ekonomické a správní informační systémy, ÚVT MU
 • 2003 - 2012: zástupkyně ředitele pro informační systémy, ÚVT MU
 • 1999 - 2012: vedoucí Oddělení vývoje informačních systémů, ÚVT MU
 • 1996 - 1999: vedoucí skupiny WWW a multimédia, ÚVT MU
 • 1991 - 1995: programátor-analytik, ÚVT MU
 • 1982 - 1991: programátor-analytik, Dopravoprojekt Brno
Vědeckovýzkumná činnost
 • digitální knihovny
 • informační systémy
 • strukturovaná uživatelská rozhraní
Akademické stáže
 • 1998: Rutherford Appleton Laboratory, Velká Británie, 4týdenní zvaný pobyt
 • 1996: Rutherford Appleton Laboratory, Velká Británie, 6týdenní stáž
Vybrané projekty a informační systémy
 • 2018 - 2022: Rozvoj lidských zdrojů a mezinárodní orientace výzkumu na MU (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_028/0006244, spoluřešitelka)
 • 2005 - : ekonomicko-správní informační systémy (série rozvojových resp. centralizovaných rozvojových projektů, MŠMT, podrobně zde, řešitelka-koordinátorka projektu/sekce)
 • 2002 - : crc.muni.cz: internetová prezentace ČKR (ČKR, řešitelka-koordinátorka)
 • 2001: Koncepce informační infrastruktury Výzkumu a vývoje (MŠMT LS013244, řešitelka)
 • 2000 - : INET MU: ekonomicko-správní intranet MU (MU, řešitelka-koordinátorka)
 • 1999 - 2004: Digitální knihovny (MŠMT VZ 143300004, spoluřešitelka)
 • 1999 - 2003: StraDiWare: Strategic Direction Ware (EC Copernicus 97-7132, UK/CZ/SK/GR, řešitelka-koordinátorka pro ČR a SR)
 • 1999 - : IS SIMS: Databáze Sdružených informací matrik studentů (MŠMT, řešitelka-koordinátorka)
 • 1996 - : www.muni.cz: internetová prezentace MU (MU, řešitelka-koordinátorka)
 • 1995 - 1998: HYPERMEDATA: Hypermedia Presentation od Integrated Medical Data (EC Copernicus 94-0943, UK/CZ/SK, řešitelka-koordinátorka pro ČR a SR)
 • 1994: Knihovní server Masarykovy univerzity (FRVŠ 1994, řešitelka)
Ocenění odbornou komunitou
 • 2016 - : členka Výkonného výboru EUNIS-CZ (národní větev evropského sdružení European University Information Systems)
 • 2014 - : tajemnice Českého komitétu pro zpracování dat - IFIP
 • 2008 - 2009: členka programového výboru konference ITAT (SR)
Vybrané publikace a výsledky
 • BURIAN, Ivan, Robert VYSTRČIL a Jana KOHOUTKOVÁ. Novela zákona o VŠ a resortní informační systémy. In Sborník příspěvků ke konferenci Dopad zavedení novely VŠ zákona do IS vysokých škol. 2017. ISBN 978-80-261-0713-2. info
 • JAKUBIČKA, Martin, Zdeněk MACHAČ a Jana KOHOUTKOVÁ. Univerzitní bezpapírová kancelář. In UNINFOS (Univerzitné informačné systémy). Nitra, Slovenská republika: Slovenská polnohospodárská univerzita v Nitre, 2015. s. nestránkováno, 6 s. ISBN 978-80-552-1428-3. info
 • MACHAČ, Zdeněk, Martin SZABO, Vladimír ČAPEK, Lenka KOPECKÁ, Monika VELEŠÍKOVÁ a Jana KOHOUTKOVÁ. Kontrolní systém MU. 2013. URL info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana a Michaela POREMSKÁ. Dynamic Shopping Systems - A Solution for Public Tenders. In EUNIS 2011. Book of Abstracts. Dublin: Trinity College Dublin, 2011. 1 s. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana a Zdeněk MACHAČ. Elektronizace oběhu dokladů v univerzitním prostředí. In UNINFOS 2010. Zborník abstraktov. Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2010. s. 16-17. ISBN 978-80-8082-412-9. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana. Converting Office Into E-Office: Four Case Studies. In EUNIS 2009. Book of Abstracts. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 2009. s. 73-73. ISBN 978-84-9887-138-8. info
 • MACHAČ, Zdeněk a Jana KOHOUTKOVÁ. Univerzitní informační systém pro řízení a správu projektů. In UNINFOS 2009. Zborník príspevkov. Nitra: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, 2009. s. 180-185. ISBN 978-80-552-0309-6. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana. A System for Projects Management: From R&D to Economics and Budgeting. In EUNIS 2008. Book of Abstracts. Aarhus: University of Aarhus, 2008. s. 42-42. ISBN 978-87-91234-56-9. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana a Petr VÝMOLA. SUPO MU. In Sborník DATAKON 2008. 2008. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. s. 236-244. ISBN 978-80-7355-081-3. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana. University Services, Payments and People: One Example of Efficient Management. In Proc. of EUNIS'2007. Grenoble: Grenoble Universities, 2007. s. 55-60. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana. Building Efficient e-Administration in University Environment: A Case Study in Assets Management. In Proc. of EUNIS'2006. Tartu: University of Tartu, 2006. s. 90-93. ISBN 9985-4-0484-X. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana. Managing Development of University Information Infrastructure: the Challenges and the Limits. In Proc. of EUNIS'2005. Manchester: University of Manchester, 2005. s. 1-6. info
 • MĚCHÁČEK, Jaroslav, Jana KOHOUTKOVÁ, Lucie BURIANOVÁ, Alena JURTÍKOVÁ, Ivan JEDLIČKA a Ivan BURIAN. Masaryk University Clearing System. In Proc. of EUNIS'2004. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 2004. s. 316-320. ISBN 961-6209-46-9. info
 • BARTOŠEK, Miroslav, Otto DOSTÁL, Jana KOHOUTKOVÁ a Petr PIŠTĚK. Výzkum digitálních knihoven na MU Brno. In INFOS 2003. 32.medzinárodné informatické sympózium. Bratislava: Spolok slovenských knihovníkov, 2003. s. 76-84. ISBN 80-85165-86-4. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana. Hypermedia Interfaces to Relational Data Structures (A Way to Presentation Integration). In Proc. of EUNIS'2003. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 2003. s. 193-198. ISBN 90-9017079-0. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana. Structured Interfaces for Information Presentation. Brno: Masaryk University Brno, Faculty of Informatics, 2003. 123 s. FIMU PhD Theses 2003. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana. University Information Infrastructure - An Integration Challenge. In Proc. of EUNIS'2002. Porto: Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, 2002. s. 268-271. ISBN 972-752-051-0. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana. Meta-Level Transformations in Systems Integration. In Proc. of ADBIS 2002. Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2002. s. 121-130. ISBN 80-227-1744-4. info
 • SKOUPÝ, Karel, Miroslav BENEŠOVSKÝ, Jana KOHOUTKOVÁ a Jaromír OCELKA. Gralan: grafová knihovna pro podporu univerzálního modelování. In DATAKON 2001. Proc. of the Annual Database Conference. Bratislava: Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2001. s. 221-230. ISBN 80-227-1597-2. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana. Union Students' Register: Data Integration to Support National Education Management. In Proc. of EUNIS'2000. Poznan: Instytut Informatyki Politechniki Poznanskiej, 2000. s. 59-66. ISBN 83-913639-1-0. info
 • SKOUPÝ, Karel, Jana KOHOUTKOVÁ, Miroslav BENEŠOVSKÝ a Keith G. JEFFERY. HYPERMEDATA Approach: A Way to Systems Integration. In Proc. of ADBIS'99. Maribor: University of Maribor, 1999. s. 9-15. ISBN 86-435-0285-5. info
 • DIXON, Maurice, Jana KOHOUTKOVÁ, Stephen COOK, Keith G. JEFFERY a Brian READ. Exchanging Medical Records: The HYPERMEDATA Solution. Journal of Informatics in Primary Care. 1998, roč. 1998, November, s. 8-12. ISSN 1352-2477. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana a Keith G. JEFFERY. HYPERMEDATA: Interoperability for Healthcare Systems. In Proc. of 7th International IMEKO TC-13. Bratislava: Slovak Academy of Sciences, 1995. s. 284-286. ISBN 80-967402-0-2. info
 • KOHOUTKOVÁ, Jana a Keith G. JEFFERY. Intelligent Hypermedia Access: The Universal Information-Space Guide. In Proc. of SOFSEM'94. Milovy: Česká informatická společnost, 1994. s. 51-56. info
 • BARTOŠEK, Miroslav, Jana KOHOUTKOVÁ a Karel PALA. Automatizace knihoven na MU v Brně. Duha : informace o knihách a knihovnách z Moravy. Brno: Moravská zemská knihovna, 1992, roč. 3, s. 3-6. ISSN 0862-1985. info

22. 10. 2018

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info