Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.

Specialist, Department of Educational Sciences


Correspondence Address:
Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

E‑mail:
CV

Životopis

Identifikace osoby
 • Lenka Kamanová narozena 3.6.1984 ve Velkém Meziříčí
Pracoviště
 • Filozofická fakulta MU Ústav pedagogických věd Veveří 28 e-mail: lenkamanova@phil.muni.cz
Funkce na pracovišti
 • koordinátor projektu
 • výzkumný asistent
Vzdělání a akademická kvalifikace
 • 2009 – dosud: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, studijní program Pedagogika, doktorské studium
 • 2006 – 2009: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Pedagogika, navazující magisterské studium, titul: Mgr.
 • 2006 - 2009: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Učitelství pedgogiky pro SŠ, navazující magisterské studium, titul: Mgr.
 • 2008 – 2009: CŽV – Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Doplňující pedagogické studium Pedagog volného času
 • 2003 – 2006: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, obor Pedagogika, titul: Bc.
 • 1999-2003: Gymnázium Velké Meziříčí, všeobecné vzdělání
Přehled zaměstnání
 • 4/2013 - dosud: výzkumný asistent GAČR, Mezigenerační učení v různých sociálních prostředích
 • 9/2012 - dosud: akademická pracovnice, asistentka ICV Mendelu
 • 6/2012 - 12/2013: finanční manažer projektu OPVK
 • 6/2012 - dosud: koordinátorka projektu FIFA a projektu CIAS
 • 10/2010-5/2012: asistentka projektu OPLZZ Strategie Age managemenu v ČR
 • 9/2009 - 12/2011: spolupráce na projektu GAČR, reg. číslo 406/09/0427 Mezigenerační učení: děti, rodiče a prarodiče v neformálním vzdělávání a v informálním učení
Vědeckovýzkumná činnost
 • 2013: Spoluřešitelka projektu FRVŠ Nový předmět: Sociální služby(FRVS/680/2013), Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2013: Řešitelka interního projektu Sexuální výchova v rodině očima rodičů (MUNI/21/KAM/2013), Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2011: Řešitelka projektu FRVŠ Celoživotní učení v mezigeneračních souvislostech(FRVS/2072/2011), Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
 • 2011: Řešitelka interního projektu Mezigenerační učení v rodině mezi dětmi a rodiči v oblasti sexuální výchovy (MUNI/21/KAM/2011), Ústav pedagogických věd, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity
Akademické stáže, studijní nebo pracovní pobyty
 • 1/2013: studijní pobyt, University of London, Institut of Education, Velká Británie
 • 6/2012: letní škola kvalitativní metodologie, International Summer School in Qualitative Research Methods in Education, Advanced Grounded Theory. University of Trento, The Department of Cognitive and Education, Itálie
 • 11/2011: worskhop Mezigenerační učení v Evropě, European Network for Intergenerational Learning Intergenerational Learning and Volunteering, Itálie
 • 11/2010: studijní pobyt, University of London, Institut of Education, Velká Británie
 • 8. 9. 2013 – 14. 9. 2013: Bahcesehir University, Istanbul, TUR
  • Aktivní účast na odborné konferenci.
  • MUNI/21/KAM/2013
 • 31. 1. 2013 – 11. 2. 2013: University of London, London, GBR
  • Studijní pobyt na Institut of Education a v univerzitní knihovně.
 • 16. 9. 2012 – 21. 9. 2012: ESP
  • Aktivní účast na zahraniční konferenci a prekonferenci Mezinárodní asociace pedagogického výzkumu.
 • 24. 6. 2012 – 28. 6. 2012: University of Trento, Trento, Letní škola, ITA
  • Letní škola - International Summer School in Qualitative Research Methods III. - Advanced Grounded Theory
 • 11. 9. 2011 – 16. 9. 2011: DEU
  • Aktivní účast na zahraniční konferenci a prekonferenci Mezinárodní asociace pedagogického výzkumu.
 • 22. 9. 2010 – 28. 9. 2010: FIN
  • Aktivní účast na zahraniční prekonferenci a konferenci Mezinárodní asociace pedagogického výzkumu.

29. 4. 2013

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info