doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.


Office: 5.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8029
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Identification of the person
 • Assoc. Professor PhDr. Jiri Winkler, Ph.D., born on December 8, 1958 in Olomouc, married, 2 children
Department/Faculty/University
 • Department of Social Policy and Social Work
  School of Social Studies
  Masaryk University Brno
Function, current position
 • 2011 - 2019 Head of Department 2009 - Ass. Professor 1997 - Senior lecturer
Education and academic qualifications
 • 2009: Associate Professor in Social Policy and Social Work
 • 1999: Ph.D. in the field of Public and Social Policy
 • 1994: medium-term postgraduate course at IMK Diemen (Netherlands)
 • 1983 MA fac.of Arts Masaryc University
 • 1984 PhDr. in sociology
Professional experience
 • 1991 - 1992: labor market analyst at the Labor Office of the Czech Republic
 • 1992 - 1994: specialist, Institute for Child Health Research, Brno; (ELSPAC project: European longitudinal study of pregnancy and childhood)
 • 1994 - 1996: Head of the Labor Market Department at the Labor Office of the Czech Republic
 • 1996 - 2002: Department of Public Economics, Faculty of Economics and Administration, Masaryk University
 • 2002 - 2016: Department of Social Policy and Social Work, Faculty of Social Studies, Masaryk University
Teaching activities
 • • 2012 - 2019
 • Creation and implementation of public programs; Evaluation research; Basics of public policy; Theory of organization and management; Strategic planning for public purposes; Evaluation2 (for PhD studies) • 2006 - 2011
 • Quality research strategy; Evaluation research; Creation and implementation of social programs; Social policy in organizations • 1996 - 2005
 • Analysis of social problems; Sociology; Communication in organizations; Employment and labor market policy
Research activities
 • 1996 - 2002 European longitudinal study of pregnancy and Childhood. member of the international team, coordinated by Joan Golding
 • 1995 - 1996 Pregnancy and motherhood of adolescent women (E-2493-1) project leader
 • 1997 - 1998 Influence of family lifestyle on pregnancy outcome (E-2696-3) project leader
 • 1998 - 2003 Research plan of the Ministry of Education, Youth and Sports number 145600001, Factors of efficiency of regional development. Member of the research team.
 • 2000 - 2001 The influence of the organization of health and social services for children on the quality of professional care (E-6206-3) project leader
 • 2006 - 2011 New social risks of the labor market and the need to reform its political regulation after the Czech Republic's accession to the EU. Monitoring and evaluation of needs. (NPVII23001), project manager
 • 2006 - 2011 Reconciling Work and Wellfare in Europe (RECWOWE), FP6 member of the Czech teams
 • 2010 - 2011 Optimization of the work of counselors for job placement at the labor office in the Czech Republic (research project for the needs of the state No. ZVZ 206/10) main researcher
 • 2011 - 2013 Grant project "Support for community planning of social services in Brno" CZ.1.04 / 3.1.03 / 78.00038, (OPLZZ and SR CR) project team leader
 • 2013 - 2014 Labor market monitoring at the Swedish UP. Weekly internship within the OPHRE project Labor Market Barometer 2012 - 2013
Professional stays abroad
 • 1997 Project TEMPUS: University of Plymouth, GB
 • 1993 IMK Diemen, Holand
Other academic activities
 • 2000 - 2002 Member of the MU Academic Senate
 • • 2004 - 2005 MU representative in the Council of Universities of the Czech Republic
 • • 2012 - 2016 Member of the Scientific Board of the Faculty of Social Studies of the University of Ostrava
 • • 2015 - 2016 Member of the Scientific Board of the Faculty of Social Sciences, Charles University
 • • 2016 2019 - Member of the Scientific Board of the Faculty of Social Studies of Masaryk University
Major publications
 • WINKLER, Jiří, Tomáš SIROVÁTKA, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ, Josef HORŇÁČEK a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Analýza faktorů dlouhodobé nezaměstnanosti působících na území Jihomoravského kraje v období ekonomického růstu. 1. vydání. Brno: Krajský úřad Jihomoravského kraje, Odbor regionálního rozvoje, 2018. 132 s. info
 • WINKLER, Jiří, Zdeňka DOHNALOVÁ, Kateřina KUBALČÍKOVÁ, Ladislav OTAVA, Monika PUNOVÁ, Jiří VANDER, Martin ŽIŽLAVSKÝ, Magda FRIŠAUFOVÁ, Josef HORŇÁČEK, Anna KRCHŇAVÁ, Pavel NAVRÁTIL, Jitka NAVRÁTILOVÁ, Daniela JAKLOVÁ STŘIHAVKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza potřebnosti rozvoje sociálních služeb v Brně. Brno: Statutární město Brno se sídlem v Brně, 2016. 385 s. Odborná studie pro tvorbu 5. komunitního plánu. info
 • WINKLER, Jiří. Organizace implementačního procesu : institucionální hledisko analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 270 s. ISBN 978-80-210-7822-2. info
 • KLIMPLOVÁ, Lenka, Jiří WINKLER, Josef HORŇÁČEK, Jiří VYHLÍDAL, Iveta ZELENKOVÁ, Josef PITNER a Magda FRIŠAUFOVÁ. Monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 2014. URL info
 • HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6. info
 • WINKLER, Jiří, Iveta ZELENKOVÁ a Imrich VAŠEČKA. Analýza systému řízení sociálních služeb zabezpečovaných Statutárním městem Brnem. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 111 s. Studie a analýzy pro III. komunitní plán. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). : European Commission, NEUJOBS Working Document, 2012. 37 s. info
 • GRAZIANO, Paolo a Jiří WINKLER. Governance and implementation of activation policies: Czech Republic and Italy compared. International Journal of Sociology and Social Policy, Emerald, 2012, roč. 32, 5-6, s. 340-353. ISSN 0144-333X. doi:10.1108/01443331211236943. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Jiří WINKLER. Governance of activation policies in the Czech Republic: uncoordinated transformation. In The Governance of Active Welfare States in Europe. van Berkel, R., de Graaf W., Sirovátka, T. (eds). první. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. s. 173-194, 22 s. Work and welfare in Europe. ISBN 978-0-230-25200-4. info
 • VYHLÍDAL, Jiří a Jiří WINKLER. Identifikace organizačních modelů aktivace na úřadech práce v ČR. In J. Winkler, M. Žižlavský. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 150-164. info
 • WINKLER, Jiří a Iveta ZELENKOVÁ. Služby zaměstnanosti a formy spolupráce s občanským sektorem na regionálním trhu práce. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 123 - 140, 17 s. Mopo. ISBN 978-80-210-5352-6. info
 • WINKLER, Jiří a Tomáš SIROVÁTKA. Význam nových sociálních rizik v současné společenské vědě. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, ročník 7, č. 2, s. 7 - 22. ISSN 1214-813X. info
 • WINKLER, Jiří. Institucionální a organizační limity individualizace české politiky zaměstnanosti v podmínkách duálního trhu práce. In Nejistoty na trhu práce. první. Brno: František Šalé - Albert, 2009. s. 118-147, 29 s. ISBN 978-80-7326-172-6. info
 • WINKLER, Jiří a Ondřej HORA. Koncepce "nových sociálních rizik" v evropské sociální politice. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 15 - 35, 20 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • WINKLER, Jijří. Institucionální limity modernizace veřejných služeb zaměstnanosti v České republice. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 133 - 146, 13 s. sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • WINKLER, Jiří. Nová sociální rizika na českém trhu práce jako problém nebo politická agenda? In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 5 - 14, 9 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9. info
 • WINKLER, Jiří a Klára VRBKOVÁ. Monitoring trhu práce a politiky zaměstnanosti. Národní program výzkumu II. 2007. info
 • WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Klára VRBKOVÁ. Analýza spokojenosti zaměstnavatelů s činností úřadu práce. Brno: Interreg3A, 2007. 40 s. Výzkumná zpráva. info
 • WINKLER, Jiří a Václav KULHAVÝ. „New social risks“ and the changes at Czech labour market policy in the 2006 – 2011. In The State of the Art RECWOWE Conference, Warshaw 12 – 14.5. 2007. 2007. info
 • WINKLER, Jiří. Governance and Democracy: experience from Czech Labour Market Policy. 2007. info
 • WINKLER, Jiří­, Klára VRBKOVÁ a Lenka KLIMPLOVÁ. Spokojenost zaměstnavatelů s činností Úřadu práce Brno-venkov. In Seminář v rámci projektu Interreg IIIA Vědecké výsledky akademie expertů. 2007. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Ondřej HORA, Markéta HORÁKOVÁ, Lenka KLIMPLOVÁ, Miroslava RÁKOCZYOVÁ a Jiří WINKLER. Sociální začleňování v České republice: evropská a česká agenda? Studie CESES, Praha: CESES FSV UK, 2006, roč. 2006, č. 3, s. 55-77. ISSN 1801-1640. info
 • WINKLER, Jiří. Význam vztahu politické a profesionální kapacity pro naplnění strategie sociálního začleňování v ČR. In Sociální vyloučení a sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 117-125, 9 s. ISBN 80-210-4225-7. info
 • WINKLER, Jiří. Lokální programy na trhu práce a jejich význam pro národní politiku zaměstnanosti. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 13 - 30, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • WINKLER, Jiří. Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 104 - 121, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • WINKLER, Jiří a Martin ŽIŽLAVSKÝ. Český trh práce a Evropská strategie zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2004. 241 s. ISBN 80-210-3565-X. info
 • WINKLER, Jiří. Implementace. Institucionální hledisko analýzy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 160 s. ISBN 80-210-2932-3. info
 • WINKLER, Jiří. Organizační kultura poskytování příjmově a majetkově testovaných sociálních dávek v ČR. Editor: Tomáš Sirovátka. In Účinky a legitimita české sociální politiky. 1. vydání. Brno: MU, 2000. s. 105-130. ISBN 80-210-2307-4. info
 • WINKLER, Jiří. Utváření mateřského pouta v těhotenství. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. XXXII, č. 1. ISSN 0008-7335. info
 • WINKLER, Jiří, Jitka HRDINOVÁ a Lubomír KUKLA. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství. Časopis lékařů českých, 2000, roč. 139, č. 3, s. 71-73. ISSN 0008-7335. info

2020/06/24