doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.


Office: 5.64
Joštova 218/10
602 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 8029
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Jiri Winkler, Dr.,PhD.
Department/Faculty/University
 • Department of Social Policy and Social Work
  School of Social Studies
  Masaryk University Brno
Function, current position
 • Senior lecturer
Education and academic qualifications
 • 1983 MA fac.of Arts Masaryc University
 • 1984 PhDr. in sociology
 • 1999 PhD in social policy and public administration
Professional experience
 • I have studied on Faculty of Philosophy of Masaryc University of Brno. In 1984 I have possed the rigorous exam at the department of sociology. Since 1990 I deal with social work and social policy as a profesional. In 1991 - 1992 and 1994 - 1995 worked at regional Office of Labour. In the second period I was managing the Active Policy of Employment of this office. I gained the Certificate of graduation of the learning - programm for management of small nonprofit organizations at the consultant institut IMK Diemen in the Netherlands in 1993.
Teaching activities
 • From 1995 to 2001 I was a senior lecturer at the department of Public Economics and Management, Faculty of Economics of Masaryk University of Brno. Nowadays I work as a senior lecturer at the department of Social Policy and Social Work, Faculty of Social Science. I give lessons on sociology, evaluation methods for social workers and analysis programs of social policy. Further I deal with the research on management of non profit organizations and methods of evaluation research.
Research activities
 • I`m holder of research grants which deal with the topic from the field of the social wellfare (care about mother, family and child and employment policy). 1. European longitudinal study of pregnancy and childhood . I have been a part of the international research team since 1992. 2. In 1994 I was a leader of a research team and I worked on an empirical study of pregnancy of the adolescent mothers and each social justice. This study was dealing with medical and social-economic consequentions of the pregnancy and the motherhood of very young women. 3. In 1997 year I`ll finish leading of a research project Influence of life style of young family on the progress and the result of pregnancy. This study deals with association between the work-life of the parents and parent bonding in perinatal and postnatal period. 4. In 2002 year I`ll finish research project, which is evaluating influence of institutional arrangement and organization of social services for handicapped children on the quality of professional care. 5. In this year I also cooperate on the case-study supported by ministry work and social affairs, which is evaluating the eficiency of Active Policy of Employment in Czech republic.
Professional stays abroad
 • 1997 Project TEMPUS: University of Plymouth, GB
 • 1993 IMK Diemen, Holand
Major publications
 • WINKLER, Jiří. Organizace implementačního procesu : institucionální hledisko analýzy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 270 s. ISBN 978-80-210-7822-2. info
 • HORŇÁČEK, Josef, Lenka KLIMPLOVÁ, Josef PITNER, Jiří VYHLÍDAL, Jiří WINKLER a Iveta ZELENKOVÁ. Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 128 s. ISBN 978-80-210-7501-6. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš, Bent GREVE, Ondřej HORA, Pavel HORÁK, Markéta HORÁKOVÁ a Jiří WINKLER. Public/Private Mix And Social Innovation In Service Provision, Fiscal Policy And Employment. Database On Financing, Employment And Governance In Social Services (Deliverable 7.2). : European Commission, NEUJOBS Working Document, 2012. 37 s. info
 • GRAZIANO, Paolo a Jiří WINKLER. Governance and implementation of activation policies: Czech Republic and Italy compared. International Journal of Sociology and Social Policy, Emerald, 2012, roč. 32, 5-6, s. 340-353. ISSN 0144-333X. doi:10.1108/01443331211236943. info
 • SIROVÁTKA, Tomáš a Jiří WINKLER. Governance of activation policies in the Czech Republic: uncoordinated transformation. In The Governance of Active Welfare States in Europe. van Berkel, R., de Graaf W., Sirovátka, T. (eds). první. Houndmills, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2011. s. 173-194, 22 s. Work and welfare in Europe. ISBN 978-0-230-25200-4. info
 • VYHLÍDAL, Jiří a Jiří WINKLER. Identifikace organizačních modelů aktivace na úřadech práce v ČR. In J. Winkler, M. Žižlavský. Institucionální změna a veřejná politika. Analýza politiky zaměstnanosti. Brno: Masarykova univerzita, 2011. s. 150-164. info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Vladimír HYÁNEK, Simona ŠKARABELOVÁ, Růžena LUKÁŠOVÁ, Jiří WINKLER, Hana JURAJDOVÁ, Jarmila FOJTÍKOVÁ a Zuzana PROUZOVÁ. Organizace neziskového sektoru. Základy ekonomiky, teorie a řízení. Třetí. Praha: Ekopress, s.r.o., K Mostu 124, Praha 4, 2010. 188 s. Není uvedeno. ISBN 978-80-86929-54-5. info
 • WINKLER, Jiří a Iveta ZELENKOVÁ. Služby zaměstnanosti a formy spolupráce s občanským sektorem na regionálním trhu práce. In Winkler, J.; Klimplová, L. (eds.): Nová sociální rizika na trhu práce a potřeby reformy české veřejné politiky. Brno: Masarykova univerzita, 2010. s. 123 - 140, 17 s. Mopo. ISBN 978-80-210-5352-6. info
 • WINKLER, Jiří a Tomáš SIROVÁTKA. Význam nových sociálních rizik v současné společenské vědě. Sociální studia, Brno: Masarykova univerzita, 2010, ročník 7, č. 2, s. 7 - 22. ISSN 1214-813X. info
 • WINKLER, Jiří. Institucionální a organizační limity individualizace české politiky zaměstnanosti v podmínkách duálního trhu práce. In Nejistoty na trhu práce. první. Brno: František Šalé - Albert, 2009. s. 118-147, 29 s. ISBN 978-80-7326-172-6. info
 • WINKLER, Jiří a Ondřej HORA. Koncepce "nových sociálních rizik" v evropské sociální politice. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 15 - 35, 20 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • WINKLER, Jijří. Institucionální limity modernizace veřejných služeb zaměstnanosti v České republice. In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 133 - 146, 13 s. sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • WINKLER, Jiří. Nová sociální rizika na českém trhu práce jako problém nebo politická agenda? In Nová sociální rizika na českém trhu práce. Problémy a politická agenda. Brno: Barrister & Principal, Masarykova univerzita, 2008. s. 5 - 14, 9 s. Sociologická řada. ISBN 978-80-87029-49-7. info
 • WINKLER, Jiří. Teorie rozhodování a dynamika sociální politiky. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2007. 254 s. FSS MU. ISBN 978-80-210-4486-9. info
 • WINKLER, Jiří a Klára VRBKOVÁ. Monitoring trhu práce a politiky zaměstnanosti. Národní program výzkumu II. 2007. info
 • WINKLER, Jiří, Lenka KLIMPLOVÁ a Klára VRBKOVÁ. Analýza spokojenosti zaměstnavatelů s činností úřadu práce. Brno: Interreg3A, 2007. 40 s. Výzkumná zpráva. info
 • WINKLER, Jiří a Václav KULHAVÝ. „New social risks“ and the changes at Czech labour market policy in the 2006 – 2011. In The State of the Art RECWOWE Conference, Warshaw 12 – 14.5. 2007. 2007. info
 • WINKLER, Jiří. Governance and Democracy: experience from Czech Labour Market Policy. 2007. info
 • WINKLER, Jiří­, Klára VRBKOVÁ a Lenka KLIMPLOVÁ. Spokojenost zaměstnavatelů s činností Úřadu práce Brno-venkov. In Seminář v rámci projektu Interreg IIIA Vědecké výsledky akademie expertů. 2007. info
 • WINKLER, Jiří. Význam vztahu politické a profesionální kapacity pro naplnění strategie sociálního začleňování v ČR. In Sociální vyloučení a sociální politika. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 117-125, 9 s. ISBN 80-210-4225-7. info
 • WINKLER, Jiří. Lokální programy na trhu práce a jejich význam pro národní politiku zaměstnanosti. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 13 - 30, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • WINKLER, Jiří a Ivana ŠIMÍKOVÁ. Hodnocení vládního Programu podpory terénních sociálních pracovníků v sociálně vyloučených romských komunitách. Praha: VUPSV, 2005. 120 s. publikace. info
 • WINKLER, Jiří. Analýza potřeb integrace Romů na českém trhu práce. In Účelové programy na lokálních trzích práce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 104 - 121, 17 s. FSS MU. ISBN 80-210-3867-5. info
 • WINKLER, Jiří. Role expertízy při tvorbě lokálních programů. In Účelové programy na lokálních trzích práce. Jejich význam, potřebnost a realizace. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 59 - 66, 7 s. ISBN 80-210-3867-5. info
 • WINKLER, Jiří. Implementace. Institucionální hledisko analýzy. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 160 s. ISBN 80-210-2932-3. info
 • WINKLER, Jiří. Organizační kultura poskytování příjmově a majetkově testovaných sociálních dávek v ČR. Editor: Tomáš Sirovátka. In Účinky a legitimita české sociální politiky. 1. vydání. Brno: MU, 2000. s. 105-130. ISBN 80-210-2307-4. info
 • WINKLER, Jiří. Utváření mateřského pouta v těhotenství. Časopis lékařů českých, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2000, roč. XXXII, č. 1. ISSN 0008-7335. info
 • WINKLER, Jiří, Jitka HRDINOVÁ a Lubomír KUKLA. Mateřské pouto a zdravý životní styl v těhotenství. Časopis lékařů českých, 2000, roč. 139, č. 3, s. 71-73. ISSN 0008-7335. info

2003/09/26