doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.

Department head, Department of Commercial Law


Office: 248
Veveří 158/70
611 80 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5153
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Curriculum vitae

Department/Faculty/University
 • Masaryk University
  Faculty of Law, Department of Commercial Law
Function, current position
 • Vice-dean and Associate Professor at the Faculty of Law
  Masaryk University (Brno)
Education and academic qualifications
 • 2008 - Habilitation
 • 2000 - Ph.D. Degree
 • 1997 - Master Degree, Masaryk University - Faculty of Law
Professional experience
 • Masaryk University - Faculty of Law
 • The Supreme Court of the Czech Republic
Teaching activities
 • Commercial Law
 • Law of Negotiable Instruments
 • Securities and Capital Market Law
 • Bill of Exchange Law
 • Media Law
Research activities
 • Operational programme project No. CZ.1.07/2.2.00/07.0471 „Law and Technology,“ ESF-funded, position: member of the project team
 • Research project No. MSM0021622405 „The Development of the Czech Law in European Context,“ Ministry of Education-funded, position: member of the research team
Professional stays abroad
 • Vienna, CEEPUS Fellowship
 • Max-Planck-Institut, Hamburg
 • DAAD-Fellowship, Regensburg
 • TEMPUS Fellowship, Saarbruecken
Other academic activities, research projects, grants
 • Since 2010 member of the editorial board of Revue pro pravo a technologie (Law and Technology Review)
 • Since 2010 member of the editorial board of Jog Állam Politika (issued by University of Györ)
 • Since 2007 member of the editorial board of Masaryk University Journal of Law and Technology
 • Since 2004 member of the publication committee, Masaryk University, Faculty of Law
Non-university activities
 • Arbitrator of the Arbitration Court attached to the Economic Chamber of the Czech Republic and Agricultural Chamber of the Czech Republic www.arbcourt.cz
 • Member of Appeal Council attached to the Czech National Bank
Major publications
 • KOTÁSEK, Josef. Kryptowährungen im tschechischen Recht. In Welser, Rudolf. Buchgeld und Bargeld. Rechtliche Unterschiedd, Vorteile und Risiken. 1. vyd. Vídeň: Manz Verlag, 2020. s. 115-124. XIV. ISBN 978-3-214-16067-8. info
 • KOTÁSEK, Josef. Virtuelle Währungen in der fünften Geldwäsche-Richtlinie - Folgen für das tschechische Recht. In Welser, Rudolf. Die Umsetzung der zweiten Zahlungsdiensterichtlinie in den CEE-Staaten, Bitcon und andere Kryptowährungen, E-Geld. 1. vyd. Wien: Manz Verlag, 2020. s. 185-196. Veröffentlichungen der Forschungsstelle für Europäische Rechtsentwicklung, Svaze XV. ISBN 978-3-214-16068-5. info
 • KOTÁSEK, Josef a Jan HURDÍK. Der Einfluss des EU-Rechts in den Jahren 2007-2017 auf die Privatrechtsordnung der Tschechischen Republik. In Welser. Der Einfluss des EU-Rechts in den Jahren 2007-2017 auf die Privatrechtsordnungen der CEE-Staaten. 1. vyd. Vídeň: Manz Verlag, 2019. s. 79-88. Veröffentlichungen der Forschungsstelle für europäische Rechtsentwicklung. ISBN 978-3-214-14793-8. Web nakladatele info
 • KOTÁSEK, Josef. Šéfredaktor Časopisu pro právní vědu a praxi. Časopis pro právní vědu a praxi, 2019 - 2019. ISSN 1805-2789. info
 • KOTÁSEK, Josef. K určitosti dohody o vyplnění blankosměnky. In Kateřina Eichlerová. Rekodifikace obchodního práva - pět let poté. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2019. s. 369-378. Pocta Stanislavě Černé. ISBN 978-80-7598-426-5. info
 • KOTÁSEK, Josef. Člen Rozkladové komise České národní banky. Člen Rozkladové komise České národní banky, 2018 - 2019. info
 • KOTÁSEK, Josef. Excessive formalism in the Czech Bill of Exchange Case Law. Jog Alam Politika. Györ: A Széchenyi István Agyetem, 2018, roč. 10, č. 1, s. 59-72. ISSN 2060-4580. info
 • KOTÁSEK, Josef. Doplňující výklad smlouvy. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2018. 118 s. Editio Scientia. ISBN 978-80-210-9148-1. Open access fakulty info
 • KOTÁSEK, Josef. Wertpapiere und Wertpapierveräusserung im tschechischen Recht. In Rudolf Welser. Ausgewählte Fragen zu Rechtsnatur der Veräusserung, Anlegerschutz, Prospekthaftung und Verjährung nach dem recht de CEE-Staaten. 1. vyd. Vídeň: Manz´sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, 2017. s. 117-127. Band XII. ISBN 978-3-214-05744-2. info
 • KOTÁSEK, Josef. Předseda subpanelu oboru AG OHSVaV u RVVI. Předseda subpanelu oboru AG OHSVaV u RVVI, 2017 - 2017. info
 • KOTÁSEK, Josef. Autonomie vůle - nutná oběť na oltář oběhu cenných papírů? 2017. info
 • KOTÁSEK, Josef. Přijetí nebo "přijetí" směnky? Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2016, roč. 2016, č. 9, s. 322-327. ISSN 1210-8278. Repozitář MU info
 • KOTÁSEK, Josef. Doložka úplnosti a její limity. Právní rozhledy. Praha: Nakladatelství C.H. Beck, 2016, roč. 24, č. 21, s. 725-732. ISSN 1210-6410. Repozitář MU info
 • KOTÁSEK, Josef. Avalátem z donucení. Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2016, roč. 18, č. 11, s. 418-422. ISSN 1210-8278. Repozitář MU info
 • KOTÁSEK, Josef. Bonds in Czech Law. In Gerhard Saria. Unternehmensanleihen und Crowdfunding : rechtliche und wirtschaftliche Grundlagen und Aspekte. 1. vyd. Wien: Manz Verlag, 2015. s. 179-193. Manz Verlag Wien, XXII. ISBN 978-3-214-01195-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. Konflikty obchodních podmínek a jejich řešení. Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2015, roč. 24, č. 10, s. 346-359. ISSN 1210-8278. Repozitář MU info
 • KOTÁSEK, Josef. Kotásek, Pihera, Pokorná, Vítek: Právo cenných papírů. In Právo cenných papírů. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 117-220. ISBN 978-80-7400-515-2. info
 • KOTÁSEK, Josef. Dotěrné obtěžování. In Milan Hulmák. Hulmák a kol. Občanský zákoník VI. 1. vyd. Praha: C. H. Beck, 2014. s. 1832-1837. Beckovské komentáře k občanskému zákoníku. ISBN 978-80-7400-287-8. info
 • KOTÁSEK, Josef. Zákon směnečný a šekový. Komentář. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 420 s. Komentáře Kluwer. ISBN 978-80-7357-965-4. info
 • KOTÁSEK, Josef. Cenný papír v § 514 NObčZ - správná definice v nesprávném kontextu? Obchodněprávní revue. Nakladatelství C.H. Beck, 2013, roč. 5, č. 9, s. 256-259. ISSN 1803-6554. info
 • KOTÁSEK, Josef. Neřád na řad? Obchodní právo. Praha: První archivní a spisovenská s.r.o., 2013, roč. 22, č. 9, s. 318-325. ISSN 1210-8278. URL info
 • KOTÁSEK, Josef. Jak v právu (ne)interpretovat "obvyklost" aneb střet mezi popisem a konstrukcí. In Gabriela Urbanská. Ingerencia súdov do súkromoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. 1. vyd. Pezinok: Justičná akadémia SR, 2013. s. 103 -109. ISBN 978-80-970207-5-0. info
 • KOTÁSEK, Josef. K výkladu směnečných doložek aneb opravdu "musí přísnost bejt"? In Pocta Petru Hajnovi k 75. narozeninám. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2010. s. 151-159. ISBN 978-80-7357-510-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. Vis Major in Geneva Law of Bills of Exchange and Promissory Notes. Jog Állam Politika. Györ: Univerzita Györ, 2010, II, 2., s. 159-170. ISSN 2060-4580. info
 • KOTÁSEK, Josef. Reklama na spotřebitelské úvěry v novém zákoně o spotřebitelských úvěrech: Větší (dez)orientace spotřebitele? Jurisprudence. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2010, XIX, č. 7, s. 31-34. ISSN 1802-3843. info
 • KOTÁSEK, Josef. Nesplnění smluvních povinností jako nekalá soutěž. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno, 2009, XVII, č. 2, s. 76-80. ISSN 1210-9126. info
 • KOTÁSEK, Josef. Označování vín vyráběných pro bohoslužebné účely. In Historie obchodněprávních institů. 1. vyd. Brno: Masarykova Univerzita, 2009. s. 91-97. ISBN 978-80-210-4960-4. info
 • KOTÁSEK, Josef. Ochrana vnitřních informací. Brno: Tribun EU, 2008. 255 s. ISBN 978-80-7399-355-9. info
 • KOTÁSEK, Josef. Manažerské obchody. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2008. s. 118-132. ISBN 978-80-210-4574-3. info
 • KOTÁSEK, Josef. Prevence před zneužitím vnitřních informací (insider trading) v českém právu - vybrané otázky. In Evropské finanční systémy. Brno: Masarykova univerzita, ESF, 2008. s. 265-270. ISBN 978-80-210-4628-3. info
 • KOTÁSEK, Josef. Vzhůru do nekonečna a ještě dál aneb kde jsou meze zápisné způsobilosti? In Regulace,deregulace,autoregulace. Brno: Masarykova univerzita, 2007. s. 218-226. ISBN 978-80-210-4257-5. info
 • KOTÁSEK, Josef. Námitky směnečných dlužníků. 1. vyd. Brno: Tribun EU, 2007. 115 s. ISBN 978-80-903744-7-8. info
 • KOTÁSEK, Josef. Wechselrecht und Verbraucherschutz. In Jahrbuch Junger Zivilrechtswissenschaftler. 1. vyd. Stuttgart: Gesellschaft Junger Zivilrechtswissenschaftler e. V., 2007. s. 359-385, 26 s. ISBN 3-415-04007-0. info
 • KOTÁSEK, Josef. Směnečné právo - komentář k čl. I zákona směnečného a šekového. 1. vyd. Praha: Prospektrum, 2006. 319 s. I. ISBN 80-7175-136-7. info
 • KOTÁSEK, Josef. Insider trading jako odměna pro management? In Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů doktorského studijního programu "obchodní právo" Masarykovy univerzity "Ekonomické aspekty právní úrpravy a jejího výkladu" : pořádané dne 20. prosince 2005 Katedrou obchodního práva Masarykovy ... 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 166-175. ISBN 8021039523. info
 • KOTÁSEK, Josef. Manažerské obchody. In Změny právní úpravy a jejich dopady na ekonomiku : sborník příspěvků z mezinárodní ekonomické konference (Česká ekonomika v procesu globalizace). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 30-33. ISBN 80-210-4082-3. info
 • KOTÁSEK, Josef. Vytěsnění anonymního akcionáře. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2006, ročník XIV, č. 3, s. 257-261. ISSN 1210-9126. info
 • KOTÁSEK, Josef. Konsolidace evropského kapitálového trhu a její odraz v českém právu. In Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004 : sborník z workshopu konaného na Právnické fakultě MU v Brně dne 26.9.2006. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. s. 312-326. ISBN 80-210-4182-X. info
 • KOTÁSEK, Josef. Alibistická implemtance čl. 10 Směrnice o spotřebitelských úvěrech v českém a slovenském právu. In Vybrané otázky aplikácie európského práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislavě, 2006. s. 70-75. ISBN 80-7160-221-3. info
 • KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. In Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 4. vyd. Praha: C. H. Beck, 2005. s. 163-202. Kurs obchodního práva 4. ISBN 80-7179-855-X. info
 • KOTÁSEK, Josef. K nabytí od nevlastníka. Časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Masarykova univerzita. Právnická fakulta, 2005, roč. XIII, č. 2, s. 132-136. ISSN 1210-9126. info
 • KOTÁSEK, Josef. Čekání na český "Infomatec" - K odpovědnosti reprezentantů emitenta kótovaných cenných papírů za nesplnění vybraných informačních povinností. In Sborník příspěvků z mezinárodní konference studentů dokt. studia na téma "Odpovědnost za škodu" (ed. Bejček, J. Pokorná, J.). Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2005. s. 46-53. ISBN 80-210-3721-0. info
 • KOTÁSEK, Josef. Tzv. manažerské obchody v českém a evropském právu. In Východiska a trendy vývoje českého práva po vstupu České republiky do Evropské unie : sborník příspěvků z konference pořádané Právnickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně dne 5. 10. 2005. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. s. 193-200. ISBN 80-210-3892-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. Překážky bránící předložení nebo protestaci směnky a jejich důsledky. Právny obzor : Teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Bratislava: Slovak Academic Press, 2005, roč. 88, č. 5, s. 477-488. ISSN 0032-6984. info
 • KOTÁSEK, Josef. Bill of Exchange Law : multimediální učební text. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2005. 81 s. (Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 16). ISBN 80210-3869-1. info
 • BEJČEK, Josef, Josef KOTÁSEK a Karel MAREK. Nástin obchodního práva II. Obchodní závazkové vztahy. Cenné papíry : multimediální učební text. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 122 s. Edice multimediálních pomůcek PrF MU ; č. 8. ISBN 80-210-3604-4. info
 • BEJČEK, Josef, Petr HAJN, Josef KOTÁSEK, Jarmila POKORNÁ a Eva VEČERKOVÁ. Nástin obchodního práva I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. s. 7-10, 108 s. ISBN 80-210-3603-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. Člen redakční rady ČPVP. Redakční rada ČPVP, 2004 - 2019. info
 • KOTÁSEK, Josef, Jarmila POKORNÁ a Přemysl RABAN. Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů. 3. vydání. / Josef Kotásek, Jarmila Pokorná, Přemysl Raban a kolektiv. Praha: C. H. Beck, 2003. 592 s. ISBN 80-7179-745-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. K (dočasnému) neúspěchu evropské úpravy nabídek převzetí. časopis pro právní vědu a praxi. Brno: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, 2002, X. ročník, č. 1, s. 22-27. ISSN 1210-9126. info
 • KOTÁSEK, Josef. Úvod do směnečného práva. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 182 s. Edice učebnic č. 293. ISBN 80-210-2855-6. info
 • KOTÁSEK, Josef. Chronik der Rechtsenwicklung - Tschechien. Osteuroparecht. Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 2002, ročník 48., č. 6, s. 586-589. ISSN 0030-6444. info

2011/04/08

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info