Bc. Silvie Poláčková


phone: +420 532 23 4404, 4252
e‑mail: