Ing. Jana Nová, PhD., MBA


Office: 551
Žerotínovo nám. 617/9
601 77 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 3120
E‑mail:
CV

Curriculum vitae

Name, first names, scientific degrees
 • Jana Nová PhD.  MBA  MSc.
Department/Faculty/University
 • Rector's Office
  Personnel Management Office Masaryk University
Function, current position
 • HR Award Manager
Education and academic qualifications
 • 2009: PhD. Matej Bel University,Faculty of Economics , Banská Bystrica
 • 2007: MBA Nottingham Trent University/ NBS
 • 1983: Ing. ( MA in Science ),Technical University Košice , Department of Corporate Economics and management
Professional experience
 • 1983- 1985:IT Analyst of the company, Sigma Závadka Company,SVK
 • 1985- 1988:Administrative Assistant of the CompanDirector,Strojsmalt Pohorelá Company, SVK
 • 1988 - 1992:Chief of the Administration,Borough Podbrezová,SVK
 • 1992 - 1995: Governor of the Banska Bystrica County,SVK
 • 1995 – 2000:Chief of the Administration,Matej Bel University,Faculty of Humanities,SVK
 • 2000 – 2006:Head of the Vice Chancellor ’s Office and Bursar,Matej Bel University, SVK
 • 2006 – 2010: Chief of the Governor’s Administration, Banská Bystrica Region, SVK
 • 2010: Senior lecturer,School of Economics and Management in Public Sector in Bratislava and University of Economics Bratislava, SVK
 • 2011-2012: Managing Director;Academy of Education Bratislava, SVK
 • 2012-2019: Bursar and Assistant Professor Faculty of Sport Studies MU
Major publications
 • NOVÁ, Jana. Introducing Imre Lakatos' research programs in sport management. In Brenda G.Pitts, James J. Zhang. Global Sport Management Contemporary issues and inquiries. 1. vyd. New York: Routledge, 2017. s. 239-253, 15 s. World Association for Sport Management Series. ISBN 978-1-138-22961-7. info
 • NOVÁ, Jana, Tracy TAYLOR, Jens Peter SORENSEN, Ashlee MORGAN, Ladislav BEDŘICH a Zoran HELBICH. Case Studies. Human Resources Management in Sport. Brno: Faluty of Sports Studies, Masaryk Univesrity Brno, 2017. neuveden. ISBN 978-80-210-8486-5. URL info
 • TAJTÁKOVÁ, Mária, Jana NOVÁ a Ladislav BEDŘICH. Marketing neziskových organizácií, športu a kultúry. první. Bratislava: Wolters Kluwer s.r.o., 2016. s. 81-110,115-118, 34 s. ISBN 978-80-8168-407-4. info
 • NOVÁ, Jana, Jiří NOVOTNÝ, Oldřich RACEK, Jaroslav REKTOŘÍK, Aleš SEKOT, Milena STRACHOVÁ a Hana VÁLKOVÁ. Management, marketing a ekonomika sportu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 284 s. ISBN 978-80-210-8346-2. Online knihkupectví Munipress info
 • NOVÁ, Jana. Developing the entrepreneurial competencies of sport management students. In Iaman, A Eskicumali, A. INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION, INTE 2014. AMSTERDAM: ELSEVIER SCIENCE BV, 2015. s. 3916-3924, 9 s. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2015.01.1134. URL info
 • NOVÁ, Jana. Specific Features of Sport and their Influence on Entrepreneurship in Sport. Studia Sportiva, Brno: Fakulta sportovních studií Masarykovy univerzity, 2015, roč. 1/2015, č. 1, s. 197-206. ISSN 1802-7679. info
 • NOVÁ, Jana. EMBEDDING THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE STUDIES OF SPORT MANAGEMENT. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, TURKEY: Neuveden, 2015, 2015, July 2015, Special Issue 2, s. 220-227. ISSN 1303-6521. URL info
 • REKTOŘÍK, Jaroslav, Petr PIROŽEK, Jana NOVÁ, David PÓČ, Darek VÍT, Tereza GÁLLOVÁ, Daniel HRBOLKA, Kateřina ŠMAJZROVÁ, Petr KOTYZA a Pavel MRNUŠTÍK. Projektový management ve sportu. první. Masarykova Univerzita Brno: MUNI PRESS, 2015. 180 s. 1.Edice. ISBN 978-80-210-7995-3. info
 • NOVÁ, Jana. Management sportu – teorie, případové studie, kvalita. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 155 s. ISBN 978-80-210-6780-6. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-6781-2014. info
 • NOVÁ, Jana. Management ve sportu. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. nestránkováno, 67 s. ISBN 978-80-210-7151-3. URL info
 • NOVÁ, Jana. From External Quality Control to Internal Quality Assurance - Slovak Republic Higher Education Institutions Case After Bologna Declaration. In Thierry Come, Gilles Rouet. Bologna Process, European Construction, European Neighbourhood Policy. Bruxelles: BRUYLANT BRUXELLES, 2011. s. 295 - 306, 12 s. ISBN 978-2-8027-3492-5. info
 • NOVÁ, Jana. Institutional prerequisities for the Transfer of Innovation at Universities. BRUXELLES: BRUYLANT BRUXELLES, 2011. s. 131- 146, 16 s. Collection Ĺ Europe Des Universités. ISBN 978-2-8027-2934-1. info
 • SIVÁK, Rudolf a Jana NOVÁ. Slovník znalostnej ekonomiky. prvé. Bratislava: Vydavateľstvo SPRINT dva, 2011. 434 s. ISBN 978-80-89393-45-9. info
 • NOVÁ, Jana. Programové rozpočtovanie ako nástroj komunikácie samosprávneho kraja. 2009. ISBN 978-80-8083-916-1. info

2019/09/05