RNDr. Kamila Součková, Ph.D.

Senior researcher, Ondřej Slabý Research Group


Office: bldg. E35/109
Kamenice 753/5
625 00 Brno

Show on the map

Phone: +420 549 49 5371
E‑mail:
social and academic networks:
CV

Životopis

Identifikace osoby
  • RNDr. Kamila Součková, Ph.D.
Pracoviště
  • Člen postdoktorandského týmu skupiny Ondřeje Slabého, CEITEC MU Brno
Vědecké zaměření
  • - CRISPR/Cas9 u nekódujících RNA - biomodely (myši a další)
Vzdělání a akademická kvalifikace
  • Masarykova univerzita Brno Doctor of Philosophy (Ph.D.), Molekulární a buněčná biologie, 2001 - 2004 Masarykova univerzita Brno RNDr., 1996 - 2004 Masarykova univerzita Brno Magistr (Mgr.), Molekulární a biologie a genetika, 1996 - 2001
Přehled zaměstnání
  • 2008 - 2009 (2 roky) Agronomická fakulta MENDELU v Brně, Ústav molekulární biologie a radiobiologie, vědecký pracovník 2005 - 2009 (5 let) Laboratoř molekulární epigenetiky vědecký pracovník 2004 - 2007 (4 roky) Laboratoř buněčných regulací vědecký pracovník
Publikační činnost
  • http://www.researcherid.com/rid/O-7620-2015
Akademické stáže
  • https://evolve.sbcs.qmul.ac.uk/leitch/
Mimouniverzitní aktivity
  • Členka pěveckého sboru VUT VOX IUVENALIS http://voxiuvenalis.blogspot.cz
Ocenění vědeckou komunitou
  • Cena Biofyzikálního ústavu AV ČR, v.v.i. v Brně pro mladé vědecké pracovníky

3. 10. 2017

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info